Ordonantă nr.102 din 29 iunie 2022
de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.102 din 29 iunie 2022
Emitent: Guvern
Cu functie: de modificare, de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 654/30 iun. 2022
Functie activa:
Abrogă: O. nr.1.939/2016 al ministrului finanțelor publice privind stabilirea instituțiilor financiare care au obligația de declarare, categoriile de informații privind identificarea contribuabililor, precum și informațiile de natură financiară referitoare la conturile deschise și/sau închise de aceștia la institutiile financiare, instituțiile financiare nonraportoare din România și conturile excluse de la obligația de declarare, regulile de conformare aplicabile de către aceste instituții în vederea identificării conturilor raportabile de către acestea, precum și procedura de declarare a acestor informații și a normelor și procedurilor administrative menite să asigure punerea în aplicare și respectarea procedurilor de raportare și diligență fiscală prevăzute în instrumentele juridice de drept internațional la care România s-a angajat
Modifică: L. nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală
- modifică art. 62, art. 71, art. 291 alin. (3) si (4), art. 294 alin. (2), art. 336 alin. (1) lit. t) (la 30 iulie 2022), art. 336 alin. (2) lit. d) (la 30 iulie 2022), art. 339; introduce lit. t1) - t3) la art. 336 alin. (1) (la 30 iulie 2022), lit. k1) - k4) la art. 336 alin. (2) (la 30 iulie 2022);


Luni, 30 ianuarie 2023, 11:22

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.