LEGE nr.198 din 6 iulie 2022
pentru modificarea si completarea unor acte normative în domeniul comunicatiilor electronice si pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării retelelor de comunicatii electronice

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.198 din 6 iulie 2022
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 428/2021
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 681/7 iul. 2022
Rectificare: M.Of. nr. 820/12 sep. 2023
Functie activa:
Modifică: L. nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor și unele masuri pentru realizarea locuintelor
- modifică art. 11 alin. (1) lit. p); introduce lit. j) la art. 11 alin. (2); abrogă art. 72 si art. 11 alin. (7) lit. b)
  L. nr.10/1995 privind calitatea în construcții
- modifică art. 22 lit. b) si i), art. 27 lit. g)
  L. nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice
- modifică art. 24 alin. (2), art. 34 1
  L. nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- modifică art. 92 alin. (1) lit. w)-z)
  O.U.G. nr.34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență
- modifică art. 1, art. 2 alin. (1), (4) si (5), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. g), art. 3 alin. (1) lit. i)-k), o), p), r) si s), art. 3 alin. (1) lit. t) si u), art. 4 alin. (1), art. 8, art. 10 lit. a), b), e)-g), art. 11 lit. a) si e), art. 12 lit. a), b) si h), art. 14 partea introductivă, art. 14 lit. a), art. 15 partea introductivă, art. 15 lit. a), art. 15 lit. d), art. 18 alin. (1) si (3), art. 20 alin. (1), (1 1), (3) si (4), art. 24, art. 32 alin. (1) lit. c) si d), art. 32 alin. (2); introduce lit. c_1) la art. 3 alin. (1), lit. e 1) la art. 3 alin. (1), lit. f 1) la art. 3 alin. (1), lit. g 1) la art. 3 alin. (1), lit. s 1) la art. 3 alin. (1), lit. w) la art. 3 alin. (1), lit. i) la art. 10, lit. h) la art. 11, lit. k la art. 12, alin. (3) -(6) la art. 13, lit. c) la art. 14, lit. a 1) la art. 15, lit. e) la art. 15, alin. (5) - (10) la art. 20, lit. a 1) la art. 32 alin. (1), mentiunea privind transpunerea normelor adoptate la nivelul Uniunii Europene după art. 34
  O.U.G. nr.22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații
- modifică art. 2 alin. (3), art. 2 alin. (4), art. 3 lit. a), art. 3 lit. b) pct. 1, art. 3 lit. b) pct. 2 si 3, art. 3 lit. e), j) si k), art. 4, art. 6 alin. (1), art. 6 alin. (2) partea introductivă, art. 6 alin. (2) lit. e), art. 6 1 partea introductivă si lit. a), art. 6 1 lit. e), art. 7, art. 8, art. 10 alin. (1) partea introductivă, art. 10 alin. (1) pct. 1 si 2, art. 10 alin. (1) pct. 3, art. 10 alin. (1) pct. 4 si 5, art. 10 alin. (1) pct. 6, 7, 9 si 10, art. 10 alin. (1) pct. 11, art. 10 alin. (2) pct. 4, art. 10 alin. (2) pct. 8, 11, 13, 19, 20 si 20 1, art. 10 alin. (2) pct. 30, 31 si 33, art. 10 alin. (3), art. 12 alin. (3) si (5), art. 14 alin. (1) lit. a)-c), art. 14 alin. (2) si (2 1), art. 15 alin. (2), art. 18 alin. (5) partea introductivă, art. 18 alin. (5) lit. b), mentiunea privind transpunerea normelor adoptate la nivelul Uniunii Europene; introduce alin. (1 1) la art. 1, alin. (3 1) la art. 2, pct. 1 1 la art. 3 lit. b), lit. d 1) la art. 6 alin. (2), lit. h) si i) la art. 6 alin. (2), lit. g) la art. 6 1, pct. 2 1 la art. 10 alin. (1), pct. 3 1 si 3 2 la art. 10 alin. (1), pct. 5 1 la art. 10 alin. (1), pct. 10 1 la art. 10 alin. (1), pct. 3 1 la art. 10 alin. (2), pct.4 1 la art. 10 alin. (2), pct. 5 1 la art. 10 alin. (2), pct. 20 2 la art. 10 alin. (2), pct. 24 2 la art. 10 alin. (2), pct. 25 1 la art. 10 alin. (2), pct. 34 si 35 la art. 10 alin. (2), alin. (3 1) la art. 14, alin. (2 1) la art. 15, lit. d) la art. 18 alin. (5), alin. (5 1) la art. 18, art. 18 1; abrogă art. 6 1 lit. c)
dispune republicarea
  O.U.G. nr.111/2011 privind comunicațiile electronice
- modifică art. 1 alin. (1) lit. a) si e), art. 4 alin. (1) pct. 1 si 6, art. 4 alin. (1) pct. 9, art. 4 alin. (1) pct. 10, 12 si 14, art. 4 alin. (1) pct. 25 si 26, art. 4 alin. (1) pct. 28 partea introductivă, art. 4 alin. (1) pct. 28 lit. g), art. 4 alin. (1) pct. 31, 36, 37, 40, 52 si 53, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10 alin. (1), art. 10 alin. (2) partea introductivă, art. 10 alin. (2) lit. a), art. 12 alin. (2), art. 13 alin. (5), art. 14 alin. (4), art. 16, art. 18 alin. (3), art. 20, art. 22, art. 23 alin. (1), (2), si (4), art. 24 alin. (1) si (2), art. 24 alin. (3) partea introductivă, art. 24 alin. (4), art. 25, art. 26 alin. (1)-(3) si (5), art. 28 alin. (4), art. 31, art. 33 alin. (3), art. 35, art. 37 alin. (4), art. 39, art. 40, art. 41 alin. (1), art. 41 alin. (3) lit. h), titlul cap. IV, art. 46-49, art. 50, art. 51, art. 54 alin. (3), art. 55 alin.(9), art. 56 alin. (1), art. 56 alin. (2) lit. b), art. 57-59 5, art. 59 7 -59 8, art. 60-64, art. 66, art. 68 alin. (1), art. 69 alin. (1), art. 69 alin. (2) si (3), art. 70, art. 71, art. 72 alin. (2), art. 73 alin. (1) si (2), art. 74 si art. 75, art. 76, art. 77 alin. (2) si (4), art. 78 alin. (1), art. 82 alin. (1)-(3), art. 84, art. 86, art. 88 alin. (2) partea introductivă, art. 88 alin. (2) lit. a), art. 88 alin. (5), art. 92, art. 93, art. 94 alin. (4), art. 96, art. 97 alin. (1), (3) si (4), art. 98 alin. (1) si (4), art. 100 alin. (1), art. 100 alin. (2) lit. c), art. 102 partea introductivă, art. 104 alin. (1) si (3), art. 105, art. 106 alin. (1) si (6), art. 107, art. 108 alin. (1) si (3), art. 109 alin. (2) lit. a), art. 109 alin. (2) lit. e) si g), art. 109 alin. (4) lit. c) si d), art. 110 alin. (1), art. 110 alin. (2) si (4), art. 112 alin. (1), art. 112 alin. (4), art. 112 alin. (6), art. 114 alin. (2), art. 115, art. 116 alin. (1)-(3), art. 116 alin. (7), art. 117 alin. (1), art. 117 alin. (2)-(4), art. 119, art. 120 alin. (1), art. 120 alin. (2) lit. a) si n), art. 120 alin. (3) lit. a), art. 120 alin. (4) si (7), art. 121 alin. (1)-(6), art. 121 alin. (7), art. 133 alin. (1) lit. a), g), j) si l), art. 134 alin. (1), art. 135 alin. (1), art. 136, art. 137 alin. (1), art. 140, art. 141 alin. (1), art. 141 alin. (2) lit. b) si d), art. 142 pct. 1, art. 142 pct. 10, art. 142 pct. 15, art. 142 pct. 17, art. 142 pct. 18 si 19, art. 142 pct. 27, art. 142 pct. 30, art. 142 pct. 37, art. 142 pct. 38, art. 142 pct. 40, art. 142 pct. 46, art. 142 pct. 53, art. 142 pct. 55, art. 144 alin. (1), art. 145 alin. (1) si (2), art. 149 alin. (1) lit. a), art. 151 alin. (1) lit. a) si b), mentiunea privind transpunerea normelor adoptate la nivelul Uniunii Europene, art. 157; modifică si înlocuieste anexa nr. 1; introduce art. 1 1, art. 3 1, pct. 6 1 la art. 4 alin. (1), pct. 9 1 -9 6 la art. 4 alin. (1), pct. 53 1 -53 3 la art. 4 alin. (1), pct. 54 1 -54 10 la art. 4 alin. (1), alin. (3) la art. 4, art. 5 1, alin. (1 1) la art. 10, art. 10 1 -10 2, cap. II 1 cu art. 13 2 -13 6 după art. 13 1, art. 16 1, art. 18 1, art. 19 1 si 19 2, art. 20 1, art. 22 1 si art. 22 2, art. 23 1, lit. h) la art. 24 alin. (3), art. 24 1, alin. (7) la art. 26, art. 26 1 -26 3, lit. g) la art. 27 alin. (1), art. 27 1, alin. (1 1)-(1 5) la art. 28, art. 28 1, art. 30 1 - 30 3, art. 31 1 -31 3, art. 35 1 -35 3, art. 36 1 -36 6, alin. (3 1) si (3 2) la art. 38, art. 38 1 -38 3, lit. f 1) la art. 41 alin. (3), lit. j) la art. 41 alin. (3), alin. (5) si (6) la art. 41, alin. (5) la art. 42, art. 49 1 si 49 2, art. 50 1 -50 11, art. 59 9 -59 13, art. 66 1 -66 2, art. 68 1, alin. (1 1) la art. 69, art. 70 1, alin. (2 1) la art. 72, alin. (6) la art. 72, art. 75 1 si 75 2, alin. (1 1) si (1 2) la art. 77, art. 77 1 si 77 2, alin. (2 1) la art. 88, alin. (1 1) si (1 2) la art. 90, art. 91 1, art. 92 1 si 92 2, alin. (8) la art. 97, alin. (4 1) la art. 98, alin. (1 1) la art. 100, lit. d) la art. 100 alin. (2), alin. (2 1) la art. 100, art. 100 1 -100 3, art. 108 1, lit. a 1) la art. 109 alin. (2), alin. (3 1) si (3 2) la art. 109, lit. a 1) si a 1) la art.109 alin. (4), alin. (1 1) - (1 3) la art. 110, alin. (5) la art. 110, art. 110 1, alin. (3 1) la art. 112, alin. (4 1) si (4 2) la art. 112, alin. (6 1) la art. 112, art. 112 1 -112 3, alin. (5 1) la art. 116, alin. (13) si (14) la art. 116, alin. (1 1) la art. 117, alin. (5) la art. 117, lit. o)-q) la art. 120 alin. (2), alin. (3 1) la art. 120, alin. (11) si (12) la art. 120, alin. (6 1) la art. 121, alin. (3) la art. 134, alin. (1 1) la art. 135, art. 137 1, alin. (2 1) si (2 2) la art. 138, lit. g)-i) la art. 141 alin. (2), pct. 2 1 si 2 2 la art. 142, pct. 6 1 la art. 142, pct. 9 1 la art. 142, pct. 10 1 la art. 142, pct. 11 1 la art. 142, pct. 16 1 -16 4 la art. 142, pct. 17 1 -17 17 la art. 142, pct. 24 19 -24 30 la art. 142, pct. 28 1 la art. 142, pct. 30 1 la art. 142, pct. 32 1 la art. 142, pct. 35 1 la art. 142, pct. 37 1 -37 4 la art. 142, pct. 38 1 si 38 2 la art. 142, pct. 39 1 si 39 2 la art. 142, pct. 39 1 si 39 2 la art. 142, pct. 40 1 -40 13 la art. 142, pct. 41 1 - 41 2 la art. 142, pct. 46 1 la art. 142, pct. 47 1 -47 3 la art. 142, pct. 50 1 -50 9 la art. 142, pct. 51 1 -51 5 la art. 142, art. 144 1, art. 154 1 -154 4, art. 156 1, anexele nr. 3-5; abrogă art. 4 alin. (1) pct. 21 si 22, art. 33 alin. (2), art. 52 si 53, art. 54 alin. (1) si (2), art. 54 alin. (4), art. 55 alin. (1) -(8), art. 55 alin. (10), art. 59 6, art. 67, art. 79-81, art. 83, art. 85, art. 88 alin. (1), art. 100 alin. (3), art. 112 alin. (5), art. 116 alin. (6), art. 118, art. 120 alin. (8), art. 142 pct. 20-24 2, 24 4, 24 5 si 24 16, art. 142 pct. 31, art. 142 pct. 42-45, art. 142 pct. 47, art. 142 pct. 52, anexa nr.2
dispune republicarea
  O.U.G. nr.34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 28 alin. (4)
  L. nr.159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice
- modifică art. 2 alin. (1) lit. a) si c), art. 6 alin. (12), art. 26 alin. (1), art. 29 alin. (4), prima liniută a mentiunii privind transpunerea; introduce alin. (6 1) - (6 5) la art. 6, alin. (12 1) la art. 6, art. 26 1; abrogă art. 30 alin. (1), art. 31
Completează: O.U.G. nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române
- introduce alin. (4 1) la art. 11 1, alin. (5 1) la art. 11 1
  L. nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice
- introduce alin. (1 1) la art. 12 1
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.945/2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea unor acte normative în domeniul comunicatiilor electronice si pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării retelelor de comunicatii electronice
Rectificare: M.Of. nr. 820/12 sep. 2023


Marți, 27 februarie 2024, 03:30

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.