LEGE nr.212 din 12 iulie 2022
privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.212 din 12 iulie 2022
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 301/2022
Cu functie: de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 708/14 iul. 2022
Functie activa:
Abrogă: O.G. nr.20/1994 privind punerea în siguranță a fondului construit existent
totodata, abrogă:
O.G. nr.67/1997 pentru modificarea și completarea Ordonantei Guvernului nr.20/1994 privind punerea in siguranta a fondului construit existent
L. nr.72/1998 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.67/1997 pentru modificarea Ordonantei nr.20/1994 privind punerea în siguranta a fondului construit
O.G. nr.12/1999 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente
L. nr.12/2000 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/1999 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente
L. nr.460/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente
H.G. nr.1.364/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată
O.G. nr.62/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente
O.G. nr.14/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente
L. nr.195/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente
O.G. nr.16/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente
H.G. nr.206/2012 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.364/2001
L. nr.217/2012 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 16/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente
H.G. nr.465/2014 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.364/2001
L. nr.84/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente
L. nr.282/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente
L. nr.223/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente
L. nr.170/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente
L. nr.37/2022 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.972/2022 pentru promulgarea Legii privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor
Modificată: O.G. nr.6/2023 ORDONANȚĂ pentru modificarea Legii nr. 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor
- modifică art. 17 alin. (1) lit. b), art. 19 alin. (1) (la data de 1 august 2023), art. 19 alin. (2), art. 27
  L. nr.243/2023 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 6/2023 pentru modificarea Legii nr. 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor
- modifică art. 9 alin. (3) lit. b) si c), art. 10 alin. (3), art. 18 alin. (6) si art. 20 alin. (1) lit. a); introduce alin. (5) - (7) la art. 10, lit. c) la art. 15 alin. (1), alin. (3) si (4) la art. 17 si alin. (11) si (12) la art. 24; abrogă art. 15 alin. (1) lit. a)
  L. nr.426/2023 pentru modificarea si completarea Legii nr. 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor
- modifică art. 4 alin. (3) si (4), art. 10 alin. (7), art. 12 lit. a) si b), art. 14, art. 15 alin. (1) partea introductivă si lit. b), art. 15 alin. (2) partea introductivă si lit. b), art. 16 alin. (1) lit. a) si b), art. 16 alin. (2) lit. b)-d), art. 18 alin. (2), art. 20 alin. (1) partea introductivă, art. 20 alin. (2) partea introductivă, art. 21 partea introductivă, art. 22 partea introductivă si art. 33 alin. (2); introduce lit. c1) la art. 2, alin. (21)-(24) la art. 4, alin. (41) la art. 4, alin. (2)-(4) la art. 5, lit. d) la art. 9 alin. (2), lit. e) la art. 16 alin. (2), alin. (21) la art. 24 si pct. (vii)-(xi) la art. 33 alin. (1) lit. a) (la data de 2 februarie 2024)


Luni, 24 iunie 2024, 05:43

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.