LEGE nr.274 din 30 septembrie 2022
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscalbugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.274 din 30 septembrie 2022
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 115/2021
Cu functie: de modificare, de aprobare
Publicare: M.Of. nr. 961/3 oct. 2022
Functie activa:
Aprobă: O.U.G. nr.226/2020 Ordonantă de urgentă privind unele măsuri fiscal- bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene
Modifică: O.U.G. nr.28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
- aprobă O.U.G. nr. 226/2020
  L. nr.416/2001 privind venitul minim garantat (abrogata prin L. nr.196/2016)
- aprobă O.U.G. nr. 226/2020
  L. nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- aprobă O.U.G. nr. 226/2020
  O.U.G. nr.8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanță (abrogata prin L. nr.165/2018)
- aprobă O.U.G. nr. 226/2020
  H.G. nr.215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea tichetelor de vacanță (abrogat prin H.G. nr.1.045/2018)
- aprobă O.U.G. nr. 226/2020
  L. nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei (abrogata prin L. nr.196/2016)
- aprobă O.U.G. nr. 226/2020
  L. nr.1/2011 LEGEA educației naționale
- aprobă O.U.G. nr. 226/2020
  H.G. nr.614/2015 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor devacantă (abrogat prin H.G. nr.1.045/2018)
- aprobă O.U.G. nr. 226/2020
  L. nr.227/2015 privind Codul fiscal
- aprobă O.U.G. nr. 226/2020
  L. nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune
- aprobă O.U.G. nr. 226/2020
  L. nr.153/2017 Lege-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
- aprobă O.U.G. nr. 226/2020
  H.G. nr.940/2017 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacantă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 215/2069 (abrogat prin H.G. nr.1.045/2018)
- aprobă O.U.G. nr. 226/2020
  L. nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare
- aprobă O.U.G. nr. 226/2020
  H.G. nr.1.045/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare
- aprobă O.U.G. nr. 226/2020
  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ
- aprobă O.U.G. nr. 226/2020
  L. nr.136/2019 pentru abrogarea alin. (1), (2) și (4) ale art. 40 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
- aprobă O.U.G. nr. 226/2020
  O.G. nr.6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale
- aprobă O.U.G. nr. 226/2020
  O.U.G. nr.48/2020 Ordonantă de urgentă privind unele măsuri financiar-fiscale
- aprobă O.U.G. nr. 226/2020
  O.U.G. nr.69/2020 Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor măsuri fiscale
- aprobă O.U.G. nr. 226/2020
  O.U.G. nr.181/2020 Ordonantă de urgentă privind unele măsuri fiscal - bugetare, pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru prorogarea unor termene
- aprobă O.U.G. nr. 226/2020
  L. nr.296/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
- aprobă O.U.G. nr. 226/2020
Completează: O.U.G. nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- aprobă O.U.G. nr. 226/2020
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.1.146/2022 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene


Joi, 30 noiembrie 2023, 06:35

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.