LEGE nr.219 din 25 noiembrie 1998
privind regimul concesiunilor
Descriptori | Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.219 din 25 noiembrie 1998
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 36/1998
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 459/30 noi. 1998 text
Functie activa:
Modifică: L. nr.15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale
abrogă art. 25 - 29
De văzut și: H.G. nr.422/1991 privind acoperirea unor cheltuieli determinate de functionarea Consiliului de experti din cadrul Agentiei Nationale pentru Privatizare și Dezvoltarea Intreprinderilor Mici și Mijlocii
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.405/1998 pentru promulgarea Legii privind regimul concesiunilor
Referită de: H.G. nr.216/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice-cadru de aplicare a Legii nr.219/1998 privind regimul concesiunilor (abrogat prin H.G. nr.168/2007)
Modificată: L. nr.528/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat, precum și a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor (abrogata prin O.U.G. nr.34/2006)
modifică art.1, art.7, art.10, art.13 partea introductiva, art.27 alin.(1), art.29 alin.(1), art.30 alin.(2), art.40; introduce art.11 si art.12, alin.(11) si alin.(4) la art.2, lit.h) la art.13, lit.f) la art.22, sectiunea a 3-a, dupa art. 27, cu art.271, cap.III1, dupa art. 271 cu art.272 - art.2710
dispune republicarea
Abrogată: O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
- la data de 30 iunie 2006
Derogari:
  O.G. nr.2/2003 privind abilitarea inspectoratelor teritoriale de regim silvic și cinegetic pentru concesionarea, în numele statului, a terenurilor forestiere proprietate publică a statului, aferente activelor vândute de Regia Națională a Pădurilor


Sâmbătă, 13 aprilie 2024, 17:54

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.