LEGE nr.219 din 25 noiembrie 1998
privind regimul concesiunilor
Fisa actului

Descriptori:

Apărare națională
infrastructură, concesionare, condiții
L. nr.219/1998

Ape
activități economice, lucrări de gospodărie comunală, instalații hidrologice, meteorologice, amenajări piscicole, concesionare, condiții
L. nr.219/1998

Autorizație
provizorie, acordare, desfășurare activități în sectorul energiei electrice și termice, acordare, condiții
L. nr.213/1998
L. nr.219/1998
O.G. nr.63/1998    [ratificare]

Autostrăzi
poduri și tunele rutiere, cu taxă de trecere, concesionare, condiții
L. nr.219/1998

Bunuri
imobile, proprietate publică a statului din domeniul sanitar-veterinar, concesionare
L. nr.219/1998
H.G. nr.446/1999

proprietate publică
administrare, concesionare, închiriere, condiții
L. nr.219/1998

Căi de comunicații terestre
autostrăzi și căi ferate, concesionare a construcției și exploatării unor tronsoane, regim juridic
L. nr.219/1998
O.G. nr.30/1995
H.G. nr.905/1995
H.G. nr.581/1998
vezi:  Transporturi rutiere
vezi:  Transporturi feroviare

Căile Ferate Române
tronsoane de căi de comunicații terestre, regimul de concesionare a construirii și exploatării
L. nr.219/1998
O.G. nr.30/1995
H.G. nr.905/1995
H.G. nr.581/1998
vezi:  Transporturi feroviare

Concesionare
contract de concesiune, regim juridic
L. nr.219/1998
H.G. nr.216/1999

activități de exploatare miniere, durata, condiții
L. nr.61/1998
L. nr.219/1998
H.G. nr.639/1998
O. nr.139/1999   (A.N.R.M.)
O. nr.385/2000   (A.N.R.M.)

activități miniere de exploatare (zăcăminte) prin negociere directă
L. nr.61/1998
L. nr.219/1998
H.G. nr.216/1999
O. nr.23/2001   (A.N.R.M.)

activități miniere de exploatare, concurs
L. nr.61/1998
L. nr.219/1998
H.G. nr.639/1998
O. nr.118/2001   (A.N.R.M.)

activități sanitar-veterinare publice de interes național și a unor bunuri imobile proprietate publică a statului, condiții
L. nr.219/1998
H.G. nr.446/1999

bunuri
aparținând domeniului public sau privat al statului din domeniul agricol, condiții
L. nr.219/1998
L. nr.268/2001

sector energie electrică și termică, autorizație provizorie, acordare, condiții
L. nr.213/1998
L. nr.219/1998
O.G. nr.63/1998    [ratificare]

serviciului public portuar de pilotaj în porturile maritime românești
L. nr.219/1998
O.G. nr.22/1999
H.G. nr.216/1999
H.G. nr.167/2000

terenuri
proprietate publică a Regiei Naționale a Pădurilor, condiții
L. nr.219/1998
O.U.G. nr.88/1997
H.G. nr.55/1998
H.G. nr.450/1999
O. nr.109/1999   (M.A.P.P.M.)

zăcăminte oferite prin negociere directă
L. nr.61/1998
L. nr.219/1998
H.G. nr.216/1999
O. nr.384/2000   (A.N.R.M.)

Concesiune
regim juridic
L. nr.213/1998
L. nr.219/1998
H.G. nr.216/1999

Contracte
de concesiune, încheiere, condiții, regim
L. nr.219/1998
H.G. nr.216/1999

Contravenții
stabilire și sancționare de la normele privind
concesiunilor
L. nr.219/1998

Energie electrică
rețele de transport și distribuție, concesionare, condiții
L. nr.219/1998

sector, activități desfășurare, autorizație provizorie, acordare, condiții
L. nr.213/1998
L. nr.219/1998
O.G. nr.63/1998    [ratificare]
O. nr.9/2001   (A.N.R.E.)

Energie termică
sector, activități desfășurare, autorizație provizorie, acordare, condiții
L. nr.213/1998
L. nr.219/1998
O.G. nr.63/1998    [ratificare]
O. nr.9/2001   (A.N.R.E.)

Gaze
combustibile, concesionare, condiții
L. nr.219/1998

Hidrocentrale
concesionare, condiții
L. nr.219/1998

Infrastructură
rutieră, feroviară, portuară și aeroportuară civilă, concesionare, condiții
L. nr.219/1998

Investiții
modernizare sau extindere, concesionare, condiții
L. nr.219/1998

Licitații publice
procedura concesionării, condiții
L. nr.219/1998

Mine, cariere
activități de exploatare, concesionare, durată
L. nr.61/1998
L. nr.219/1998
H.G. nr.639/1998
O. nr.139/1999   (A.N.R.M.)
O. nr.165/2000   (A.N.R.M.)

Ministere
și Ministerul Finanțelor, exercitare drept de control asupra concesiunilor de interes național, condiții
L. nr.219/1998

Nave
concesionare, regim juridic
L. nr.219/1998
O.G. nr.42/1997

Navigație civilă
concesionare nave
L. nr.219/1998
O.G. nr.42/1997

Petrol
rețele de transport prin conducte și de distribuție, concesionare
L. nr.219/1998

Plajă
și chei proprietate publică, concesionare, condiții
L. nr.219/1998

Platou continental
concesionare, condiții
L. nr.219/1998

Poștă
servicii poștale, concesionare, condiții
L. nr.83/1996
L. nr.219/1998

Proprietate
drept, regim juridic
Constituție/1991
L. nr.213/1998
L. nr.219/1998
L. nr.16/1999    [ratificare]
D.-L. nr.1.655/1864

Proprietate privată a statului
concesionare, regim juridic
L. nr.219/1998

Proprietate publică
a statului
concesionare, regim juridic
L. nr.219/1998

Redevențe
nivelul minim, concesionare, condiții
L. nr.219/1998

Registre
de publicitate imobiliară înregistrare concesiuni
L. nr.219/1998

Sanitar-veterinar
activități de interes național și bunuri imobile proprietate publică a statului, concesionare, condiții
L. nr.219/1998
H.G. nr.446/1999

Servicii publice
obiect de concesionare, condiții
L. nr.219/1998

Societăți comerciale (exclusiv române)
și societăți naționale sau companii naționale, contract de concesiune, condiții
L. nr.219/1998

Surse termale
exploatare, concesionare, condiții
L. nr.219/1998

Terenuri
proprietate publică
plaje, cheiuri și zone libere, concesionare, condiții
L. nr.219/1998

sau parte de active ale Regiei Naționale a Pădurilor, concesionare, condiții
L. nr.213/1998
L. nr.219/1998

Terenuri destinate pentru construcții
concesionare
L. nr.50/1991
L. nr.219/1998

Transporturi
publice, concesionare, condiții
L. nr.219/1998

Venituri
din
din concesiuni
L. nr.219/1998

Zăcăminte
minerale și a substanțelor solide și fluide, concesionare, condiții
L. nr.219/1998

Zone libere
concesionare, condiții
L. nr.219/1998
H.G. nr.682/1994


Luni, 27 mai 2024, 15:38

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.