LEGE nr.219 din 25 noiembrie 1998
privind regimul concesiunilor
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O. nr.627/PL/2002 al ministrului apelor și protecției mediului privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru concesionarea bunurilor din domeniul public al statului ce alcătuiesc obiectivul de investiții "Acumulare Lac Văcărești" și a modului de calcul al redevenței minime de concesionare
  O. nr.166/2002 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind reofertarea pentru concesionare prin concurs de ofertă publică a unor perimetre de explorare, dezvoltare și exploatare petrolieră
  O. nr.198/2002 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind ofertarea pentru concesionare prin negociere directă a unor perimetre petroliere de explorare, dezvoltare și exploatare
  O. nr.199/2002 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind concesionarea unor activități miniere de exploatare R 25/2002 prin negociere directă
  O. nr.98/2003 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea modului de calcul și a modului de plată a redevenței obținute din concesionarea terenurilor forestiere proprietate publică a statului, aferente activelor vândute de Regia Națională a Pădurilor, precum și a modelului de contract de concesiune (abrogat prin O. nr.7/2005)
  O. nr.233/2003 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Instrucțiunilor de organizare și desfășurare a procedurii de concesionare a fondului piscicol administrat de Compania Națională de Administrare a Fondului Piscicol, prin licitație publică deschisă cu preselecție
  O. nr.158/2003 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind reofertarea pentru concesionare prin concurs de ofertă publică a unor perimetre petroliere de explorare, dezvoltare și exploatare
  O. nr.159/2003 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind reofertarea pentru concesionare prin concurs de ofertă publică a unor perimetre petroliere de dezvoltare-exploatare și exploatare
  O. nr.198/2003 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind ofertarea pentru concesionare prin negociere directă a unor perimetre petroliere
  H.G. nr.1.487/2003 pentru aprobarea concesionării unor imobile proprietate publică a statului
art.5 alin. (1) lit. a), art.8, art.11 alin. (3)
  O. nr.217/2003 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind lista perimetrelor de exploatare petrolieră oferite pentru concesionare prin apel public de ofertă - Runda a VI-a
  O. nr.219/2003 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind ofertarea pentru concesionare prin negociere directă a unor perimetre petroliere
  O. nr.42/2004 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind reofertarea pentru concesionare prin negociere directă a unor perimetre petroliere
  H.G. nr.249/2004 pentru aprobarea concesionării unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Sănătății, din incinta Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie Polizu, parte a Institutului pentru Ocrotirea Mamei și Copilului "Prof. Dr. Alfred Rusescu"
art.8
  H.G. nr.884/2004 privind concesionarea unor spații cu destinația de cabinete medicale
  O. nr.178/2004 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind lista perimetrelor de exploatare petrolieră oferite pentru concesionare prin apel public de ofertă
  H.G. nr.1.720/2004 pentru aprobarea conținutului-cadru al caietului de sarcini al concesiunii serviciului public privind distribuția gazelor naturale și a contractului-cadru de concesiune a serviciului public privind distribuția gazelor naturale
  O. nr.747/2004 al ministrului de stat, ministrul economiei și comerțului, privind concesionarea unui serviciu public de distribuție a gazelor naturale
  H.G. nr.2.077/2004 pentru aprobarea duratei contractului de concesiune a unor bunuri proprietate publică a statului, care se atribuie Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice "Hidroelectrica" - S.A.
art. 40
  H.G. nr.2.190/2004 pentru aprobarea concesionării serviciilor de siguranță legarea-dezlegarea navelor maritime și remorcajul de manevră a navelor maritime în porturile Constanța, Midia și Mangalia (abrogat prin H.G. nr.1.258/2006)
  H.G. nr.2.306/2004 pentru aprobarea concesionării unei părți dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale
  O. nr.7/2005 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale pentru aprobarea modului de calcul și a modului de plată a redevenței obținute din concesionarea terenurilor forestiere proprietate publică a statului, aferente activelor vândute de Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, precum și a modelului de contract de concesiune (abrogat prin O. nr.367/2010)
art. 4
  H.G. nr.109/2005 pentru aprobarea conținutului-cadru al caietului de sarcini al concesiunii serviciului public privind distribuția energiei electrice
art. 8
  O. nr.77/2005 al ministrului economiei și comerțului privind concesionarea serviciului public de distribuție a energiei electrice
  H.G. nr.758/2005 privind transmiterea unor bunuri aparținând domeniului public al statului din administrarea Consiliului Local al Municipiului Brăila în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului și concesionarea, prin atribuire directă, către Compania Națională "Administrația Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galați
  O. nr.438/2005 al ministrului economiei și comerțului pentru aprobarea concesionării serviciului public de distribuție a gazelor naturale în unele localități, a caietului de sarcini al concesiunii, a contractului-cadru de concesiune și a instrucțiunilor-cadru privind organizarea și desfășurarea procedurii de concesionare, aferente serviciului public de distribuție a gazelor naturale


Duminică, 26 mai 2024, 05:27

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.