LEGE nr.219 din 25 noiembrie 1998
privind regimul concesiunilor
Fisa actului

Trimitere de la:
  H.G. nr.1.216/2002 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 469/2002 privind înființarea magazinelor "Economat"
  H.G. nr.1.248/2002 privind modificarea și completarea Regulamentului pentru acordarea autorizațiilor și licențelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 784/2000
  O. nr.208/2002 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind lista perimetrelor petroliere oferite pentru concesiune prin concurs de ofertă publică
  O. nr.98/2003 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea modului de calcul și a modului de plată a redevenței obținute din concesionarea terenurilor forestiere proprietate publică a statului, aferente activelor vândute de Regia Națională a Pădurilor, precum și a modelului de contract de concesiune (abrogat prin O. nr.7/2005)
  O. nr.233/2003 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Instrucțiunilor de organizare și desfășurare a procedurii de concesionare a fondului piscicol administrat de Compania Națională de Administrare a Fondului Piscicol, prin licitație publică deschisă cu preselecție
  O. nr.522/2003 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv (abrogat prin O. nr.60/2014)
  H.G. nr.828/2003 pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 86/2001 privind serviciile regulate de transport public local de călători
  O.U.G. nr.84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România"
  H.G. nr.1.353/2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru și a Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare (abrogat prin O.U.G. nr.13/2008)
  H.G. nr.346/2004 pentru aprobarea Regulamentuluicadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților și a Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților prin concesiune (abrogat prin O.U.G. nr.13/2008)
  H.G. nr.884/2004 privind concesionarea unor spații cu destinația de cabinete medicale
  L. nr.351/2004 LEGEA GAZELOR
  L. nr.504/2004 privind instituțiile publice de spectacole și concerte (abrogata prin O.G. nr.21/2007)
  H.G. nr.2.412/2004 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.048/2004 pentru aprobarea conținutului-cadru al caietului de sarcini, a contractului-cadru de concesiune și a procedurii pentru acordarea concesiunii serviciului public privind distribuția energiei electrice
  O. nr.7/2005 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale pentru aprobarea modului de calcul și a modului de plată a redevenței obținute din concesionarea terenurilor forestiere proprietate publică a statului, aferente activelor vândute de Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, precum și a modelului de contract de concesiune (abrogat prin O. nr.367/2010)


Luni, 27 mai 2024, 15:24

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.