Ordonantă nr.174 din 8 decembrie 2022
de urgentă pentru modificarea si completarea unor acte normative în domeniul pensiilor private

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.174 din 8 decembrie 2022
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.104/2023 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 45/2023
Cu functie: de modificare
Observatii:Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția art. I pct. 58-62 și art. II pct. 57-61, care intră în vigoare la 10 zile de la data expirării termenului prevăzut la art. VIII alin. (2).
Publicare: M.Of. nr. 1201/14 dec. 2022
Functie activa:
Modifică: L. nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat
- modifică art. 2 alin. (1) pct. 7, art. 3 lit. d), art. 23 alin. (1) lit. c), art. 24 alin. (1) lit. e), art. 25 alin. (1) partea introductivă si lit. h3), art. 25 alin. (4) lit. a), art. 27, art. 28 alin. (2), art. 37 partea introductivă, art. 38, art. 51 alin. (2) si (3), art. 52 alin. (1), art. 61, art. 62 alin. (1), art. 63, art. 64, art. 65 alin. (1), art. 81 alin. (1) lit. a), art. 86 alin. (1), art. 96 alin. (2), art. 97, art. 98, art. 99, art. 100, art. 101, art. 103 alin. (2), art. 104, titlul cap. XIV, art. 112 alin. (1) si (2), art. 118 lit. a), art. 136 alin. (2) lit. b), art. 140, art. 141 si art. 143; introduce pct. 251 si 252 la art. 2 alin. (1), pct. 371 la art. 2 alin. (1), alin. (3)-(5) la art. 23, art. 231, alin. (3)-(9) la art. 24, alin. (5) la art. 25, alin. (3) la art. 29, alin. (11)-(13) la art. 51, lit. a1) la art. 54, lit. k1)-k3) la art. 57 alin. (1), alin. (3) si (4) la art. 58, alin. (3)-(7) la art. 66, lit. g1)-g3) la art. 78 alin. (2), alin. (3) la art. 80, cap. X1 cu art. 882-884 după art. 881, art. 971, lit. b1)-b2) la art. 111 alin. (4), art. 1141, alin. (3) si (4) la art. 119, lit. c1) la art. 121 alin. (2) , lit. d) la art. 133 alin. (2), alin. (5) la art. 136, alin. (31) la art. 138, art. 1401, art. 1402, alin. (21)-(22) la art. 142 si art. 1431; abrogă art. 3 lit. b), art. 86 alin. (5) si art. 102; în cuprinsul legii, denumirile „Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private”, respectiv „Comisia” se înlocuiesc cu denumirile „Autoritatea de Supraveghere Financiară”, respectiv „A.S.F.”
  L. nr.204/2006 privind pensiile facultative
- modifică art. 2 alin. (1) pct. 7, art. 2 alin. (1) pct. 26 si 27, art. 21 alin. (1), art. 22, art. 23 alin. (1), art. 38 lit. a), art. 58 alin. (2), art. 59, art. 60, art. 61, art. 62, art. 63, art. 64, art. 65, art. 66, art. 69, art. 70, art. 73 alin. (2), art. 741 alin. (2), art. 82, art. 84 lit. c), art. 86, art. 87 alin. (1) partea introductivă, art. 87 alin. (4) lit. a), art. 89, art. 90 alin. (2), art. 91 alin. (1), art. 92 alin. (2), art. 94 lit. b), art. 99, art. 102 alin. (1) si (2), art. 110 alin. (4), art. 115 alin. (1), art. 120, art. 121 si art. 1221; introduce pct. 221 si 222 la art. 2 alin. (1), pct. 351 la art. 2, lit. h1)-h3) la art. 10 alin. (2), alin. (3) la art. 12, lit. l1)-l3) la art. 15 alin. (1), art. 161, alin. (21) si (22) la art. 17, alin. (6) la art. 20, art. 591, alin. (11)-(15) la art. 81, lit. a1) la art. 83, alin. (2)-(4) la art. 84, art. 851, lit. h1) la art. 87 alin. (1), alin. (5) la art. 87, alin. (3) la art. 91, cap. X1 cu art. 921-923 după art. 92, alin. (3) la art. 93, lit. b1) si b2) la art. 101, art. 1041 la cap. XIV, lit. f) la art. 107 alin. (1), alin. (31) la art. 115, art. 1201, art. 1202, alin. (2) si (3) la art. 122 si art. 1222; abrogă art. 47 alin. (2) lit. b) si art. 67; în cuprinsul legii, denumirile „Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private”, respectiv „Comisia” se înlocuiesc cu denumirile „Autoritatea de Supraveghere Financiară”, respectiv „A.S.F.”
  L. nr.187/2011 privind înființarea, organizarea și funcționarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private
- modifică art. 5 alin. (5), art. 11 lit. f) si art. 12 alin. (1); introduce alin. (4) si (5) la art. 3 si alin. (5) si (6) la art. 12; în cuprinsul legii, denumirile „Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private”, respectiv „Comisia” se înlocuiesc cu denumirile „Autoritatea de Supraveghere Financiară”, respectiv „A.S.F.”
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.104/2023 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 174/2022 pentru modificarea si completarea unor acte normative în domeniul pensiilor private


Miercuri, 24 iulie 2024, 06:02

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.