Ordonantă nr.34 din 12 mai 2023
de urgentă privind unele măsuri fiscal bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.34 din 12 mai 2023
Emitent: Guvern
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 415/15 mai. 2023
Functie activa:
Modifică: O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ
- modifică art. 546 lit. a)-h); introduce lit. d) la art. 548 alin. (2)
  L. nr.133/2019 pentru înființarea Agenției pentru Calitatea și Marketingul Produselor Agroalimentare
- modifică art. 11, prorogă termenul de intrare în vigoare până la data de 1 ianuarie 2024
  O.U.G. nr.16/2021 Ordonanta de urgentă pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de sustinere a întreprinderilor mici si mijlocii si a întreprinderilor mici cu capitalizare de piată medie — IMM INVEST ROMÂNIA, precum si pentru modificarea si completarea Schemei de ajutor de stat pentru sustinerea activitătii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 42/2020
- modifică art. III alin. (1)
  L. nr.304/2022 privind organizarea judiciară
- prorogă termenul prevăzut la art. 142 alin. (10) până la data de 31 decembrie 2023
Functie pasiva:
Modificată: L. nr.230/2023 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 27/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative în domeniul energetic, precum si pentru instituirea unor derogări
- aprobă cu modificări si completări O.U.G. nr. 27/2023 si modifică art. II alin. (1) si (3)
  O.U.G. nr.78/2023 Ordonantă de urgentă pentru completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 73/2023 privind unele măsuri bugetare, precum si unele măsuri pentru îmbunătătirea absorbtiei fondurilor europene
- abrogă art. V
  O.U.G. nr.81/2023 Ordonantă de urgentă privind consolidarea capacitătii institutionale a Ministerului Finantelor, exercitarea controlului financiar de specialitate al statului, pentru unele reglementări specifice, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
- modifică art. I alin. (1); introduce alin. (11) la art. 1
  O.U.G. nr.90/2023 Ordonantă de urgentă pentru aprobarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2023 în vederea încadrării în tinta de deficit bugetar asumată prin Programul de convergentă, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative.
- abrogă art. IX


Duminică, 10 decembrie 2023, 22:57

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.