ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.63 din 28 decembrie 1998
privind energia electrică și termică
Fisa actului

Descriptori:

Agenția Română pentru Conservarea Energiei
atribuții, subordonare
L. nr.199/2000
H.G. nr.19/2001
O.U.G. nr.63/1998

Ape
folosire energie, politică energetică a statului, aplicare, condiții
O.U.G. nr.63/1998
L. nr.14/1997    [ratificare]

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei -A.N.R.E.
înființare, organizare, funcționare, competență, atribuții
O.U.G. nr.63/1998
O.U.G. nr.29/1998

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor
control performanțe energetice
O.U.G. nr.63/1998
L. nr.98/1994

Autorizație
și concesionare, activități din domeniul energiei electrice și termice, regim, condiții
L. nr.50/1991
L. nr.10/1995
O.U.G. nr.63/1998
H.G. nr.766/1997

Centrale electrice de cogenerare
cheltuieli între energia electrică și termică, metodologia de alocare, aprobare
O.U.G. nr.63/1998
O. nr.27/2001   (A.N.R.E.)

Combustibili
folosire rațională
L. nr.14/1997    [ratificare]
O.U.G. nr.63/1998

Compania Națională de Electricitate S.A.
înființare, restructurare
O.U.G. nr.88/1997
O.U.G. nr.63/1998
H.G. nr.365/1998
H.G. nr.138/2000
H.G. nr.627/2000
O. nr.48/1999   (M.I.C.)

operator de sistem (dispecer), operator comercial (bursă a energiei), coordonator electroenergetic
O.U.G. nr.63/1998

Concesionare
în domeniul energetic, licitație publică, condiții, criterii
O.U.G. nr.63/1998

transfer, interdicție, degrevare de sarcini, încetare, renunțare la concesiuni în domeniul energetic, condiții
O.U.G. nr.63/1998

Concurență
piața energiei electrice
O.U.G. nr.63/1998
H.G. nr.122/2000

Confiscări
lucruri, produse, dobândite sau care au servit la săvârșirea infracțiunilor și/sau a contravențiilor de la normele privind energia electrică și energia termică
O.U.G. nr.63/1998

Consilii județene și al municipiului București
coordonare, activitate de furnizare a energiei și combustibilului pe teritoriul respectiv
O.U.G. nr.63/1998

Consilii locale și județene
atribuții în domeniul energetic
O.U.G. nr.63/1998

Contracte-cadru
de achiziție a energiei electrice la autoproducători, aprobare
O.U.G. nr.63/1998
Decizie nr.11/2000   (A.N.R.E.)

pentru transport/distribuție energie termică
O.U.G. nr.63/1998
O. nr.31/2001   (A.N.R.E.)

Contravenții
stabilire și sancționare de la normele privind
energie electrică și termică
O.U.G. nr.63/1998
Decizie nr.33/1999   (A.N.R.E.)

Drept de uz
asupra proprietății altuia, pentru executarea reabilitării, retehnologizării capacității energetice, condiții
O.U.G. nr.63/1998

Economia națională a României
politica energetică, program energetic, autorități, competențe
O.U.G. nr.63/1998

Electricitate
electrificare
rurală, consilii locale, atribuții
O.U.G. nr.63/1998

Energie
politica energetică a statului, aplicare, condiții
L. nr.14/1997    [ratificare]
O.U.G. nr.63/1998

surse regenerabile și neconvenționale, definire
O.U.G. nr.63/1998

Energie electrică
activitate de producere, transport, distribuție, furnizare și utilizare, politica energetică a statului
L. nr.14/1997    [ratificare]
O.U.G. nr.63/1998

contracte de portofoliu, proceduri de alocare, condiții
O.U.G. nr.63/1998
O. nr.29/2001   (A.N.R.E.)

Ghid de stabilire a tarifului pentru energie electrică, livrată subconsumatorilor de către consumatorul principal
O.U.G. nr.63/1998
O. nr.28/2001   (A.N.R.E.)

livrată consumatorilor captivi, alții decât cei eligibili, tarife, prețuri medii
O.U.G. nr.63/1998

servicii de sistem, tarife, metodologie, stabilire
O.U.G. nr.63/1998
Decizie nr.35/1999   (A.N.R.E.)

tarif, aprobare pe tipuri de consumatori
O.U.G. nr.63/1998
O. nr.23/2001   (A.N.R.E.)

tarife medii de achiziție și tarif de administrare a pieței engros
O.U.G. nr.63/1998
O. nr.30/2001   (A.N.R.E.)

tarife, stabilire de către SC Termoelectrica SA
O.U.G. nr.63/1998
O. nr.35/2001   (A.N.R.E.)

titulari de licențe, raport financiar, proceduri de întocmire
O.U.G. nr.63/1998
H.G. nr.567/1999
O. nr.20/2001   (A.N.R.E.)

Energie termică
activitate de producere, transport, distribuție, furnizare și utilizare, politica energetică a statului
L. nr.14/1997    [ratificare]
O.U.G. nr.63/1998

contract-cadru pentru transport/distribuție
O.U.G. nr.63/1998
O. nr.31/2001   (A.N.R.E.)

contracte-cadru de furnizare, aprobare
O.U.G. nr.63/1998
Decizie nr.70/1999   (A.N.R.E.)

contravenții, constatare, notificare și/sau contravenții
O.U.G. nr.63/1998
Decizie nr.33/1999   (A.N.R.E.)

în regim de cogenerare, repartizare cheltuieli între serviciile și produsele de bază în centrale care produc energie termică, elemente de ajustare a prețurilor
O.U.G. nr.63/1998
O. nr.26/2001   (A.N.R.E.)
O. nr.27/2001   (A.N.R.E.)

livrată de Societatea Comercială "Termoelectrica "-S.A., tarife, aprobare
O.U.G. nr.63/1998
O. nr.35/2001   (A.N.R.E.)

prețuri și tarife, fundamentare
O.U.G. nr.63/1998

proceduri de soluționare a neînțelegerilor apărute la încheierea contractelor, aprobare
O.U.G. nr.29/1998
O.U.G. nr.63/1998
Decizie nr.22/2000   (A.N.R.E.)

sector, programe de restructurare, etape
O.U.G. nr.88/1997
O.U.G. nr.63/1998
H.G. nr.138/2000

titulari de licențe, raport financiar, procedura de întocmire
O.U.G. nr.63/1998
H.G. nr.567/1999
O. nr.20/2001   (A.N.R.E.)

Expropriere
terenuri, pentru cauză de utilitate publică, înființare, funcționare capacități energetice, condiții
O.U.G. nr.63/1998
vezi:  Despăgubiri

Infracțiuni, fapte interzise, prevăzute în
normele cu privire la
energie electrică
O.U.G. nr.63/1998

Licențe
de exploatare
și de intermedieri comerciale, în domeniul energiei, condiții
O.U.G. nr.63/1998

Monopol natural
în domeniul energiei electrice și termice, condiții
O.U.G. nr.63/1998

Piața angro
administrarea pieței, tarif pentru energia electrică
O.U.G. nr.63/1998
O. nr.30/2001   (A.N.R.E.)

Piața energiei electrice
deschidere către concurență
O.U.G. nr.63/1998
H.G. nr.122/2000

Prețuri
elemente de ajustare a prețurilor pentru energie termică
O.U.G. nr.63/1998
O. nr.26/2001   (A.N.R.E.)

energie electrică și termică
O.U.G. nr.63/1998
O.U.G. nr.36/2001
Decizie nr.126/2000   (A.N.R.E.)

și tarife
energiei electrice și termice, fundamentare, principii, condiții
O.U.G. nr.63/1998

Privatizare
sector energetic
O.U.G. nr.88/1997
O.U.G. nr.63/1998

Procedură
necontencioasă, A.N.R.E., soluționare neînțelegeri apărute la încheierea contractelor în sectorul energiei electrice și termice
O.U.G. nr.29/1998
O.U.G. nr.63/1998
Decizie nr.22/2000   (A.N.R.E.)

Program de restructurare
în sectorul energiei electrice și termice, condiții
O.U.G. nr.88/1997
O.U.G. nr.63/1998
H.G. nr.138/2000

Programul energetic
politica energetică, concretizare, condiții
O.U.G. nr.63/1998

Sisteme de alimentare centralizată cu căldură
apa de adaos, tarife, calcul
O.U.G. nr.63/1998
O. nr.17/2001   (A.N.R.E.)

Sistemul electroenergetic național -S.E.N.
ansamblul instalațiilor electroenergetice interconectate
O.U.G. nr.63/1998
Decizie nr.18/1999   (A.N.R.E.)

Societatea Comercială "Electrica"-S.A.
licență pentru furnizarea energiei electrice, drepturi și obligații, condiții
O.U.G. nr.63/1998
Decizie nr.46/1999   (A.N.R.E.)

Strategia națională de dezvoltare energetică a României pe termen mediu și lung
aprobare
O.U.G. nr.63/1998
H.G. nr.647/2001

Tarife
energie electrică
consumatori finali, tarif mediu
O.U.G. nr.29/1998
O.U.G. nr.63/1998
H.G. nr.384/1999
Decizie nr.12/1999   (A.N.R.E.)
Decizie nr.127/2000   (A.N.R.E.)
O. nr.23/2001   (A.N.R.E.)

livrată consumatorilor captivi, aprobare
O.U.G. nr.63/1998
O. nr.23/2001   (A.N.R.E.)

și termică, aprobare
O.U.G. nr.63/1998
Decizie nr.44/1999   (A.N.R.E.)

și termică livrată de Unitatea nr. 1 CNE-PROD Cernavodă
O.U.G. nr.63/1998
Decizie nr.13/2000   (A.N.R.E.)

energie termică din sistemul de alimentare centralizat, modalități și condiții de plată
O.U.G. nr.63/1998
Decizie nr.4/2000   (A.N.R.E.)

Ghid de stabilire a tarifului pentru energie electrică, livrată subconsumatorilor de către consumatorul principal
O.U.G. nr.63/1998
O. nr.28/2001   (A.N.R.E.)

pentru
de sistem în domeniul energiei electrice și termice
O.U.G. nr.63/1998
Decizie nr.35/1999   (A.N.R.E.)
Decizie nr.126/2000   (A.N.R.E.)

și prețuri
în domeniul energiei electrice și termice, fundamentare, principii, condiții
O.U.G. nr.63/1998

Tarife pentru produse și servicii
transport energie, aprobare norme metodologice
O.U.G. nr.63/1998
Decizie nr.29/1999   (A.N.R.E.)


Marți, 30 mai 2023, 11:06

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.