ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.63 din 28 decembrie 1998
privind energia electrică și termică
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O. nr.245/2002 al ministrului industriei și resurselor privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea persoanelor fizice și juridice care au dreptul să realizeze bilanțuri energetice și a Regulamentului pentru atestarea responsabililor cu atribuții în domeniul gestiunii energiei (abrogat prin O. nr.1.767/2009)
  O. nr.22/2002 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind modificarea penalităților prevăzute în contractele-cadru de furnizare a energiei electrice și termice consumatorilor captivi
  O. nr.28/2002 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea tarifelor la energia electrică livrată consumatorilor captivi, a tarifelor medii pentru serviciile de transport și distribuție și a tarifului pentru activitatea de administrare a pieței angro, practicate de agenții economici din cadrul sectorului energetic (abrogat prin O. nr.38/2002)
  O. nr.30/2002 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind acreditarea drept consumator eligibil de energie electrică a Societății Comerciale "Alum"-S.A. Tulcea
  O. nr.31/2002 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Procedurii de soluționare a neînțelegerilor apărute la încheierea contractelor în sectorul energiei electrice și termice (abrogat prin O. nr.38/2007)
  O. nr.32/2002 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea Contractului-cadru de achiziție a energiei electrice de la autoproducători și producători independenți (abrogat prin O. nr.22/2005)
  O. nr.33/2002 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru modificarea Regulamentului privind aranjamentele comerciale aferente schimburilor neplanificate de energie electrică cu alte sisteme electroenergetice, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2001 (abrogat prin O. nr.31/2018)
  O. nr.34/2002 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind funcționarea pieței angro de energie electrică în condițiile reorganizării Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A.
  O. nr.36/2002 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Procedurii privind contractarea achiziției energiei electrice produse pe durata punerii în funcțiune a capacităților energetice (abrogat succesiv prin O. nr.22/2005, O. nr.14/2006)
  O. nr.40/2002 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea Contractului-cadru pentru transport energie electrică, servicii de sistem și de administrare a pieței angro de energie electrică dintre Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. și beneficiar (abrogat prin O. nr.40/2004)
  O. nr.38/2002 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea tarifelor la energia electrică livrată consumatorilor captivi, a tarifelor medii pentru serviciile de transport și distribuție și a tarifului pentru activitatea de administrare a pieței angro, practicate de agenții economici din cadrul sectorului energetic (abrogat prin O. nr.10/2003)
  O. nr.37/2002 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea prețurilor/tarifelor de achiziție a energiei electrice de la producători independenți și autoproducători (abrogat succesiv prin O. nr.12/2004, O. nr.26/2004)
  O. nr.41/2002 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru modificarea Deciziei președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 53/2000 și a Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 4/2002 privind acreditarea drept consumatori eligibili a unor consumatori finali de energie electrică
  O. nr.1/2003 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea elementelor pentru facturarea serviciului de transport al energiei electrice aferente pieței consumatorilor captivi
  Decizie nr.71/2003 privind acordarea Autorizației de înființare pentru retehnologizarea Grupului nr. 3 din Centrala Termoelectrică Mintia Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice și Termice "Electrocentrale Deva" - S.A.
  O. nr.4/2003 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind acreditarea Societății Comerciale "ISPAT-SIDEX" - S.A. Galați drept consumator eligibil
  O. nr.5/2003 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind modificarea contractelor-cadru de furnizare a energiei electrice
  O. nr.7/2003 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind funcționarea pieței de energie electrică având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.524/2002
art.37 alin.2, art.41 alin.1 si 2, art.70 lit.a
  O. nr.8/2003 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind acreditarea drept consumator eligibil de energie electrică a Societății Comerciale "Electrocarbon" - S.A. Slatina
  Decizie nr.158/2003 privind acordarea autorizației de înființare pentru retehnologizarea Grupului nr. 4 de 150 MW din CET Paroșeni Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica"-S.A.
  O. nr.10/2003 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea tarifelor la energia electrică livrată consumatorilor captivi, a tarifelor medii pentru serviciile de transport și distribuție și a tarifului pentru activitatea de administrare a pieței angro practicate de agenții economici din cadrul sectorului energetic (abrogat prin O. nr.23/2003)
art.41 alin.(1) si (2), art.70 lit.a).
  Decizie nr.182/2003 privind acordarea autorizației de înființare pentru modificarea obiectivului energetic "Stația electrică 400/220/110 kV Porțile de Fier" Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-S.A.
  O. nr.15/2003 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind acreditarea drept consumator eligibil de energie electrică a Societății Comerciale "KOYO" - S.A. Alexandria și a Companiei Naționale a Lignitului Oltenia pentru locul de consum Exploatarea minieră Mehedinți
art. 2 lit. a)
  O. nr.17/2003 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea Regulamentului pentru acreditarea consumatorilor eligibili de energie electrică (abrogat prin O. nr.9/2005)
art. 2 lit. a)
  O. nr.18/2003 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind acreditarea drept consumator eligibil temporar de energie electrică a Societății Comerciale "COST" - S.A. Târgoviște
  O. nr.20/2003 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind acreditarea Societății Comerciale "Feral" - S.R.L. Tulcea drept consumator eligibil de energie electrică
  Decizie nr.370/2003 privind acordarea autorizației de înființare pentru modificarea obiectivului energetic "Stația electrică 220/110 kV Oradea Sud" Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.
  Decizie nr.371/2003 privind acordarea autorizației de înființare pentru modificarea obiectivului energetic "Stația electrică 400/110 kV Constanța Nord" Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.


Marți, 30 mai 2023, 10:57

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.