LEGE nr.336 din 9 noiembrie 2023
pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.336 din 9 noiembrie 2023
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 506/2016
Cu functie: de modificare, de aprobare
Publicare: M.Of. nr. 1025/10 noi. 2023
Functie activa:
Aprobă: O.U.G. nr.40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Modifică: O.U.G. nr.159/1999 privind înființarea Companiei Naționale "Loteria Română" - S.A
- aprobă O.U.G. nr. 40/2016
  L. nr.69/2000 Legea educației fizice și sportului
- aprobă O.U.G. nr. 40/2016
  O.U.G. nr.292/2000 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea și funcționarea Secretariatului General al Guvernului (abrogata prin O.U.G. nr.40/2016)
- aprobă O.U.G. nr. 40/2016
  L. nr.90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
- aprobă O.U.G. nr. 40/2016
  L. nr.255/2001 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.292/2000 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea și funcționarea Secretariatului General al Guvernului (abrogata prin O.U.G. nr.40/2016)
- aprobă O.U.G. nr. 40/2016
  L. nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor (abrogata prin L. nr.129/2019)
- aprobă O.U.G. nr. 40/2016
  L. nr.85/2003 LEGEA MINELOR
- aprobă O.U.G. nr. 40/2016
  O.G. nr.86/2003 privind reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală
- aprobă O.U.G. nr. 40/2016
  L. nr.238/2004 LEGEA petrolului
- aprobă O.U.G. nr. 40/2016
  O.U.G. nr.78/2004 pentru înființarea Agenției Naționale pentru Romi
- aprobă O.U.G. nr. 40/2016
  L. nr.227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport
- aprobă O.U.G. nr. 40/2016
  L. nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
- aprobă O.U.G. nr. 40/2016
  O.U.G. nr.25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului (abrogata prin O.U.G. nr.121/2021)
- aprobă O.U.G. nr. 40/2016
  L. nr.226/2009 Legea organizării și funcționării statisticii oficiale în România
- aprobă O.U.G. nr. 40/2016
  L. nr.284/2010 LEGE - CADRU privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (abrogata prin L. nr.153/2017)
- aprobă O.U.G. nr. 40/2016
  O.U.G. nr.88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- aprobă O.U.G. nr. 40/2016
  L. nr.8/2016 privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități
- aprobă O.U.G. nr. 40/2016
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.1.385/2023 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative


Miercuri, 22 mai 2024, 14:40

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.