ORDONANȚĂ nr.22 din 29 ianuarie 1999
privind administrarea porturilor și serviciile în porturi
Descriptori | Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.22 din 29 ianuarie 1999
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.528/2002 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 231/1999
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 42/29 ian. 1999 text
Republicare: M.Of. nr. 69/3 feb. 2003 text
  M.Of. nr. 511/22 iul. 2010
Functie activa:
Modifică: H.G. nr.112/1996 pentru aprobarea Normelor metodologice de acordare a licentelor și a autorizatiilor privind efectuarea transporturilor navale de marfuri și calatori și de autorizare a functionarii agentilor economici in perimetrul infrastructurilor portuare și de cai navigabile
modifică anexa
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.528/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor și serviciile în porturi
modifică titlul, art. 1, art. 3, art. 5, denumirea titlului cap. II, art. 7, art. 16, art. 17, art. 18, art. 19, art. 20, art. 21, art. 31, art. 44, art. 45, art. 46, art. 47, art. 48, art. 49, art. 50; introduce art. 11 și 12, art. 31, cap. I1 după art. 31, art. 32 și 33 după titlul cap. I1, art. 51-510, cap. I2 după art. 510, art. 511-513 după titlul cap. I2, art. 71-78, cap. II1 după art. 78, art. 79-713 după titlul cap. II1, cap. II2 după art. 713, art. 714-718 după titlul cap. II2, cap. II3 după art. 718, art. 719-728 după titlul cap. II3, cap. II4 după art. 728, art. 729-730 după titlul cap. II4, cap. II5 după art. 730, art. 731-735 după titlul cap. II5, art. 151 după titlul cap. IV, art. 491 după titlul cap. VI, art. 501; abrogă art. 2, art. 4, art. 6, art. 8, art. 9, art. 10-15 din cap. III, art. 22-30, art. 32-43
Republicare: M.Of. nr. 69/3 feb. 2003 text
Modificată: O.U.G. nr.86/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căi navigabile
- modifică titlul, art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9 alin. (1), art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 19, art. 20, art. 21, titlul cap. IV, art. 22, art. 23, art. 24, art. 25, art. 26, art. 27, art. 28, art. 29, art. 30, art. 32, art. 33, art. 41, art. 51, art. 53, art. 54, art. 55, art. 59, art. 60, art. 61, art. 62, art. 66, art. 67 alin. (1), art. 68, art. 69, art. 71; introduce art. 171, art. 261, cap. IV1, înaintea art. 28, cu art. 271-2711, art. 501-505; abrogă art. 18, art. 34, cap. VI cu art. 36-40, art. 44-50, art. 57, art. 63, art. 72- 75
dispune republicarea
  L. nr.108/2010 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căi navigabile
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 86/2007 și modifică art. 3, art. 4 alin. (1) și (2), art. 5 alin. (2), art. 6, art. 7 alin. (1), (2) și (3) lit. a) pct. 2, art. 8, art. 11, art. 13, art. 14, art. 15 alin. (1) și (2), art. 16, art. 171 alin. (2), art. 19, art. 20, art. 21 alin. (1)-(3), art. 22, art. 23, art. 24, art. 25 alin. (2) și (4), art. 26, art. 261 alin. (1) și (2), titlul cap. IV1, art. 271, art. 272, art. 274, art. 275, art. 276, art. 277, art. 279, art. 2711, art. 32, art. 33, art. 41, art. 43, art. 501, art. 502, art. 503, art. 61, art. 62, art. 64, art. 65, art. 66 lit. a), c) și d), art. 66 lit. t), art. 67, art. 68, art. 69; introduce alin. (2) la art. 30, art. 631, lit. g1) la art. 66, lit. w), x), y), z), aa), ab) și ac) la art. 66; abrogă art. 25 alin. (5), art. 27 alin. (2), art. 504, art. 505
Republicare: M.Of. nr. 511/22 iul. 2010
Modificată: L. nr.235/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparținând domeniului public, precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căile navigabile interioare
- modifică art. 2, art. 3, art. 4 alin. (1) și (2), art. 5, art. 6, art. 7 alin. (2), alin. (3) lit. a) pct. 1-3, art. 8, art.9 alin. (1), art. 10, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15 alin. (1), art. 18 alin. (1) și (2), art. 19, art. 20 alin. (2) partea introductivă, art. 21 alin. (1) și alin. (2) lit. b), art. 22, art. 23, art. 24, art. 25 alin. (1), art. 26, art. 27 alin. (1) partea introductivă și lit.c), alin. (2), art. 29, art. 30, art. 31, art. 32, art. 33 lit. c) și d), art. 34 lit. a) și e) - i), art. 35, art. 37, art. 38, art. 42, art. 44 alin. (3), art. 45, art. 46 lit. b), art. 47 alin. (2), art. 50 alin. (1) partea introductivă și alin. (6), art. 51, art. 52 alin. (1) partea introductivă și alin. (6), art. 55, art. 67, art. 68 alin. (1), art. 69 lit. a) - d); introduce alin. (21), (22) și (4) - (7) la art. 7, alin. (3) la art. 9, alin. (21) și (22) la art. 15, alin. (5) - (7) la art. 21, art. 261, art. 301, art. 311, art. 341, art. 401, cap. X1 cu art. 661 și 662, art. 671 și 672, alin. (11) la art. 68
dispune republicarea
  O.U.G. nr.160/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparținând domeniului public, precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căile navigabile interioare, precum și pentru completarea art. 25 alin. (1) din Legea concurenței nr. 21/1996
- modifică art. 37 alin. (2), art. 661 alin. (19), art. 662 alin. (2), art. 661 alin. (3), (5) si (7) si art. 68 alin. (11) lit. a); introduce alin. (11) la art. 24, alin. (31) la art. 661, alin. (191) si (192) la art. 661, alin. (21) - (23) la art. 662, art. 663 si lit. b1) la art. 671
dispune republicarea


Marți, 07 februarie 2023, 07:11

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.