LEGE nr.36 din 8 martie 1999
a bugetului de stat pe anul 1999
Descriptori | Contestari

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.36 din 8 martie 1999
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 447/1998
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare
În vigoare: temporar
Publicare: M.Of. nr. 97/8 mar. 1999 text
  M.Of. nr. 97 bis/8 mar. 1999
Rectificare: M.Of. nr. 143/7 apr. 1999
Functie activa:
Modifică: O.G. nr.70/1994 privind impozitul pe profit (abrogata prin L. nr.414/2002)
pentru anul 1999, la calculul profitului impozabil nu se aplică reducerea cu 50% a impozitului pe profit, pentru partea din profitul impozabil care corespunde ponderii veniturilor încasate în valută din exportul bunurilor realizate din activitatea proprie și din prestări de servicii internaționale în volumul total al veniturilor
  L. nr.72/1996 privind finanțele publice (abrogata prin L. nr.500/2002)
  O.U.G. nr.92/1997 privind stimularea investitiilor directe
suspendă facilități fiscale
  L. nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de masă (abrogata prin L. nr.165/2018)
stabilește, pentru anul 1999, numărul maxim de salariați care vor putea beneficia de tichete de masă și că nu se vor elibera tichete de masă salariaților din instituțiile publice
  L. nr.189/1998 privind finanțele publice locale
modifică art. 8 alin. (3), prevederile referitoare la impozitul pe salarii se aplică începând cu drepturile salariale aferente lunii ianuarie 1999
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.71/1999 pentru promulgarea Legii bugetului de stat pe anul 1999
Modificată: O.U.G. nr.32/1999 ORDONANȚA DE URGENȚĂ privind aplicarea prevederilor art.6 alin.(2) din Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr.36/1999
interpretează art.6 alin.(2)
Rectificare: M.Of. nr. 143/7 apr. 1999
Modificată: O.U.G. nr.86/1999 pentru modificarea anexei nr.3/47 la Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr.36/1999
modifică anexa nr.3/47
  O.U.G. nr.87/1999 pentru modificarea art. 37 din Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr.36/1999
modifică art.37
  O.U.G. nr.92/1999 pentru modificarea anexei nr.3/25 "Veniturile extrabugetare și cheltuielile finanțate din acestea pe anul 1999" la Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr.36/1999
modifică anexa 3/25
  O.U.G. nr.93/1999 pentru aprobarea finanțării repatrierii personalului navigant debarcat sau aflat la bordul unor nave maritime de transport, achitarea drepturilor restante și pentru menținerea în siguranță a navelor aflate în conservare din patrimoniul companiilor de navigație maritime "Navrom" - S.A. Constanța și "Romline" - S.A. Constanța
modifică anexa nr.3/24
  O.U.G. nr.106/1999 pentru completarea art. 14 din Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr.36/1999
introduce alin.(15) la art.14
  O.U.G. nr.121/1999 pentru modificarea anexei nr.9 a) la Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr.36/1999
modifică anexa nr.9a
  O.U.G. nr.124/1999 privind modificarea unor indicatori de venituri și cheltuieli aprobați prin bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 1999 (abrogata prin O.U.G. nr.141/1999)
modifică anexa nr.3/14
  O.U.G. nr.135/1999 pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 1999
rectifică bugetul de stat pe anul 1999; modifică anexa 3/17
  O.U.G. nr.141/1999 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1999
abrogă O.U.G.nr.124/1999
  O.U.G. nr.140/1999 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999
rectifică bugetul de stat pe anul 1999; modifică art.16 alin.(10), art.20 alin.(1) lit.d, art.23 alin.(1), art.41, art.50, art.58, alin. (2), art. 61, anexa nr. 7, anexa nr. 15 și anexa nr. 18; completează cu un text art. 34 alin. (1) după ultima frază; înlocuiește denumirea Fondul de risc și de accident cu denumirea Fondul special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap; introduce alin. (21) la art. 14, alin. (21) la art. 17, alin. (3) la art. 19, alin. (2) la art. 45, alin. (3) la art. 57; abrogă art. 14 alin. (11)
  O.U.G. nr.161/1999 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999
rectifică bugetul de stat pe 1999 și bugetul unor fonduri speciale
  O.U.G. nr.180/1999 pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 1999 nr.36/1999
modifică art.28 alin.1, art.29 alin.(2) și (3)
  L. nr.172/1999 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.121/1999 pentru modificarea anexei nr.9a) la Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr.36/1999
înlocuiește anexa nr.9a
  L. nr.178/1999 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.106/1999 pentru completarea art.14 din Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr.36/1999
modifică art.14 alin.(15)
  L. nr.184/1999 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/1999 pentru modificarea anexei nr.3/25 l/Veniturile extrabugetare și cheltuielile finanțate din acestea pe anul 1999" la Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr.36/1999
modifică anexa nr.3/25
  O.U.G. nr.191/1999 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999
rectifică bugetul de stat; modifică art.20 alin.(1) lit.d (ii) și art.58 alin.(1) din O.U.G.nr.140/1999
  O.U.G. nr.199/1999 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999
rectifică bugetul de stat; modifică art.20 alin.(1) lit.d (ii) din O.U.G.nr.140/1999
  L. nr.43/2000 pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.124/1999 privind modificarea unor indicatori de venituri și cheltuieli aprobați prin bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 1999 (scoasa din evidenta)
respinge O.U.G.nr.124/1999


Joi, 20 iunie 2024, 22:04

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.