ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.28 din 25 martie 1999
privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
Descriptori | Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.28 din 25 martie 1999
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.64/2002 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 98/1999
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 131/31 mar. 1999 text
Rectificare: M.Of. nr. 287/29 apr. 2002
Republicare: M.Of. nr. 381/5 iun. 2002
  M.Of. nr. 75/21 ian. 2005
Functie pasiva:
Referită de: H.G. nr.477/1999 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale (abrogat prin H.G. nr.479/2003)
Modificată: O.U.G. nr.128/1999 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale (abrogata prin L. nr.64/2002)
modifică art.6, art.7
  L. nr.236/2001 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.128/1999 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale (abrogata prin L. nr.64/2002)
modifică art.6 alin.(1) lit.b
Aprobată cu modificări: L. nr.64/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
modifică art.1 alin.(1), (3), (4) și (5), art.2 alin.(1) lit.b, c, f și g, art.2 alin.(2), art.3 alin.(1), (4) și (5), art.3 alin.(2) lit.d, art.4 alin.(1), (2), (3) și (5), art.5 alin.(1), (3), (4) și (5), art.8, art.9, art.10, art.11, art.12, art.14; introduce lit.h, i, j la art.2 alin.(1), alin.(6), (7), (8), (9) la art.4, lit.c la art.6 alin.(1), art.71; abrogă art.2 alin.(1) lit.a, art.6 alin.(2), abrogă O.U.G. nr. 128/1999
Rectificare: M.Of. nr. 287/29 apr. 2002
Republicare: M.Of. nr. 381/5 iun. 2002
Modificată: O.G. nr.29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare
modifică art.2 alin.(1) lit.a) si h)
  O.U.G. nr.44/2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 alin. (72) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum și a termenului prevăzut la art. 59 alin. (1) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
proroga termenul prevazut la art. 4 alin. (72) pâna la data de 31 decembrie 2004
  L. nr.338/2004 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 alin. (72) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum și a termenului prevăzut la art. 59 alin. (1) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
aprobă O.U.G. nr. 44/2004
  O.G. nr.94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare
modifică art.1 alin.(4), art.4 alin.(6), alin.(61), alin.(62) si alin.(7), art.5 alin.(1), (4) si (5), art.10 lit.g), g1) si h), art.11 alin.(1) lit.b) si c); abrogă art.2 alin.(1) lit.t), art.4 alin.(71) si (72); Intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2005, cu exceptia prevederilor art. X pct. 2 referitoare la art. 2 lit. t), care intra în vigoare la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante.
dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 75/21 ian. 2005
Modificată: O.G. nr.53/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar și al contabilității publice
- modifică art. 2 lit. g)
  O.G. nr.28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
- modifică art. 1 alin. (3), art. 2 lit. g) și r)
  O.U.G. nr.12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale
- abrogă art. 2 lit. c)
  O.G. nr.47/2007 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
- modifică titlul, art. 2 lit. a), h) și k), art. 6, art. 10 lit. c) și h), art. 11 alin. (1) și (2), art. 12 alin. (2); introduce lit. e) la art. 4 alin. (6), lit. h1) la art. 10; abrogă art. 2 lit. j), r) și s), art. 4 alin. (10), art. 7; înlocuiește, în titlul și în cuprinsul ordonanței de urgență, sintagma "agenți economici" cu sintagma "operatori economici"
dispune republicarea
  L. nr.264/2008 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
- modifică art. 2 lit. a), art. 10 lit. l); abrogă art. 4 alin. (6) lit. e)
dispune republicarea
  L. nr.52/2009 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 47/2007 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
- aprobă cu modificări și completări O.G. nr. 47/2007 și modifică art. 11 alin. (1) lit. a)-c) și alin. (2); abrogă art. 10 lit. f)
  O.G. nr.8/2011 pentru modificarea și completarea legislației cu privire la eliberarea, gestionarea și monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război și văduvelor de război
- modifică art. 2 lit. e)
  O.G. nr.14/2011 pentru completarea art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
- introduce lit. ș) la art. 2
Aprobată cu modificări: L. nr.211/2012 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2011 pentru modificarea și completarea legislației cu privire la eliberarea, gestionarea și monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război și văduvelor de război
- aprobă cu modificări O.G. nr. 8/2011 și elimină de la modificare art. 2 lit. e)
Modificată: O.U.G. nr.91/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
- modifică art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 8, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13; introduce art. 21 , art. 31 ; abrogă art. 9, art. 14
  O.G. nr.10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale
- modifică art. 1 alin. (11); introduce alin. (101 ) la art. 1
  O.U.G. nr.8/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 1 alin. (8), art. 4 alin. (12) lit. h), art. 10 lit. c), d) și gg), art. 11 alin. (1) și (2), art. 12 alin. (3), (4) și (5); introduce alin. (81) la art. 1, art. 22, lit. i) la art. 4 alin. (12), alin. (121) la art. 4, lit. hh) și ii) la art. 10; abrogă art. 4 alin. (12) lit. g), art. 10 lit. b), q) și w)
dispune republicarea
  L. nr.166/2015 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale
- aprobă O.G. nr. 10/2015 și modifică art. 11 alin. (1) lit. e) pct. (viii)
  L. nr.186/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative
- aprobă cu modificări O.U.G. nr. 8/2015 și modifică art. 10 lit. c), art. 10 lit. gg), art. 11 alin. (1) lit. b), art. 11 alin. (1) lit. e) pct. (viii), art. 11 alin. (2); abrogă art. 4 alin. (2_2), art. 12 alin. (12) lit. i), art. 4 alin. (121), art. 10 lit. hh) și lit. ii)
  O.G. nr.17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 31 alin. (5), art. 5 alin. (14), art. 10 lit. aa)
  L. nr.267/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
- aprobă O.U.G. nr. 91/2014 și modifică art. 2 lit. k), art. 21
  O.U.G. nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare
- modifică art. 31 alin. (5), art. 5 alin. (14) și art. 10 lit. aa)
  O.U.G. nr.98/2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, privind unele măsuri pentru finalizarea activităților cuprinse în contractele încheiate în cadrul Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la București la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr. 205/2006, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 31alin. (5), art. 5 alin. (14) și art. 10 lit. aa)
  O.G. nr.20/2017 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și prorogarea unor termene
- modifică art. 31 alin. (5), art. 5 alin. (14), art. 10 lit. aa), art. 11, art. 12 alin. (3); abrogă art. 10 lit. ee) și gg)
  L. nr.110/2018 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2017 pentru reglementarea unor măsuri fiscal- bugetare și modificarea și prorogarea unor termene
  O.U.G. nr.44/2018 privind unele măsuri referitoare la aplicarea unor dispoziții și prelungirea unui termen prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum și pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică
- termenul prev. la art. 5 alin. (14) se prelungește până la 31 oct. 2018; Sancțiunea prevăzută la art. 11 alin. (1) lit. f)se aplică începând cu data de 1 septembrie 2018 pentru operatorii economici care au calitatea de contribuabili mari sau mijlocii, respectiv cu data de 1 noiembrie 2018 pentru operatorii economici care au calitatea de contribuabili mici, pentru săvârșirea, începând cu aceste termene, a faptei prevăzute la art. 10 lit. cc); Sancțiunea prevăzută la art. 11 alin. (1) lit. h) se aplică începând cu data de 1 noiembrie 2018 distribuitorilor autorizați sau unităților din rețeaua acestora acreditate pentru comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1), pentru săvârșirea, începând cu acest termen, a faptei prevăzute la art. 10 lit. aa)
  L. nr.136/2019 pentru abrogarea alin. (1), (2) și (4) ale art. 40 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
- modifică art. 1 alin. (2), (8) si (11), art. 2 lit. c), art. 3 alin. (3) lit. c), art. 4 alin. (8), art. 10 lit. o), art. 12 alin. (1); introduce lit. r) la art. 2, alin. (21) si (22) la art. 3, lit. h) la art. 4 alin. (10); abrogă art. 2 lit. p)
  O.U.G. nr.181/2020 Ordonantă de urgentă privind unele măsuri fiscal - bugetare, pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru prorogarea unor termene
- aplicarea dispozițiilor art. 10 lit. ff), precum și cele ale art. 11 alin. (1) lit. j) pentru săvârșirea faptei prevăzute la art. 10 lit. ff), se suspendă până la data de 31 decembrie 2020
  O.U.G. nr.226/2020 Ordonantă de urgentă privind unele măsuri fiscal- bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene
- Aplicarea dispozițiilor art. 10 lit. ff), precum și cele ale art. 11 alin. (1) lit. j) pentru săvârșirea faptei prevăzute la art. 10 lit. ff), se suspendă până la data de 31 martie 2021
  L. nr.274/2022 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscalbugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene
- aprobă O.U.G. nr. 226/2020
  L. nr.316/2022 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 181/2020 privind unele măsuri fiscalbugetare, pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru prorogarea unor termene
- aprobă O.U.G. nr. 181/2020
  L. nr.376/2022 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
- modifică art. 11 alin. (1) lit. a); introduce art. 23si lit. jj) la art. 10 (la data de 1 ianuarie 2023)
  L. nr.36/2023 pentru modificarea Legii contabilitătii nr. 82/1991, precum si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
- modifică art. 3 alin. (4) si art. 4 alin. (8) si (9)
  L. nr.296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitătii financiare a României pe termen lung
- modifică la 11 noiembrie 2023 art. 11
  O.U.G. nr.115/2023 Ordonantă de urgentă privind unele măsuri fiscal bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru prorogarea unor termene
- Sanctiunea prevăzută la art. 11 alin. (1) lit. f) se aplică începând cu data de 1 octombrie 2024 pentru operatorii economici care efectuează livrări de bunuri sau prestări de servicii prin intermediul automatelor comerciale ce functionează pe bază de plăti cu cardul, precum si de acceptatoare de bancnote sau monede, după caz, pentru săvârsirea, începând cu acest termen, a faptei prevăzute la art. 10 lit. cc) din aceeasi ordonantă de urgentă
  O.U.G. nr.69/2024 Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea unor acte normative în domeniul gestionării si implementării sistemului national privind factura electronică RO e-Factura si al aparatelor de marcat electronice fiscale, precum si pentru alte măsuri fiscale
- modifică art. 4 alin. (2), art. 4 alin. (7), art. 10 lit. f); introduce alin. (21) la art. 4


Marți, 23 iulie 2024, 11:44

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.