HOTĂRÂRE nr.331 din 29 aprilie 1999
privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 1999 ale regiilor autonome, companiilor naționale, societăților naționale și institutelor naționale de cercetare-dezvoltare, aflate în coordonarea sau în subordinea Ministerului Industriei și Comerțului, precum și a transferurilor pentru Societatea Comercială "Uzina de Valorificare a Cenușilor de Pirită" - S.A. Turnu Măgurele

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.331 din 29 aprilie 1999
Emitent: Guvern
În vigoare: temporar
Publicare: M.Of. nr. 200/10 mai. 1999
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.666/1999 pentru modificarea anexelor nr.I (12-16) la Hotărârea Guvernului nr.331/1999 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 1999 ale regiilor autonome, companiilor naționale, societăților naționale și institutelor naționale de cercetare-dezvoltare, aflate în coordonarea sau în subordinea Ministerului Industriei și Comerțului, precum și a transferurilor pentru Societatea Comercială "Uzina de Valorificare a Cenușilor de Pirită" - S.A. Turnu Măgurele
  H.G. nr.1.036/1999 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.331/1999 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 1999 ale regiilor autonome, companiilor naționale, societăților naționale și institutelor naționale de cercetare-dezvoltare, aflate în coordonarea sau în subordinea Ministerului Industriei și Comerțului, precum și a transferurilor pentru Societatea Comercială "Uzina de Valorificare a Cenușilor de Pirită" - S.A. Turnu Magurele
  H.G. nr.256/2000 privind modificarea anexelor nr.I/6, I/11 și I/13 la Hotărârea Guvernului nr.331/1999 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 1999 ale regiilor autonome, companiilor naționale, societăților naționale și institutelor naționale de cercetare-dezvoltare, aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Industriei și Comerțului, precum și a transferurilor pentru Societatea Comercială "Uzina de Valorificare a Cenușilor de Pirită" - S.A. Turnu Măgurele, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr.1.036/1999
  H.G. nr.598/2000 pentru modificarea anexelor nr.I/3, I/10 și I/10 a) la Hotărârea Guvernului nr.331/1999 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 1999 ale regiilor autonome, companiilor naționale, societăților naționale și institutelor naționale de cercetare-dezvoltare, aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Industriei și Comerțului, precum și a transferurilor pentru Societatea Comercială "Uzina de Valorificare a Cenușilor de Pirită" - S.A. Turnu Magurele, cu modificările ulterioare


Luni, 20 martie 2023, 18:25

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.