LEGE nr.81 din 11 mai 1999
Legea datoriei publice
Fisa actului

Descriptori:

Administrația publică locală
datoria publică, regim
L. nr.81/1999

Autorizare investiții legale
și a garanțiilor pentru depozite publice cu titluri de stat, condiții
L. nr.81/1999

Banca de Export-Import a României -S.A. (Romanian Eximbank)
atribuții în materie de emitere a scrisorilor de garanție pentru împrumuturi externe
L. nr.81/1999

Banca Națională a României
agent al statului, plată datorie externă
L. nr.81/1999

Certificat de depozit
cu dobîndă ale statului, emisiune
L. nr.81/1999

Comitetul Interministerial de Garanții și Credite de Comerț Exterior
înființare, atribuții
L. nr.81/1999
H.G. nr.844/1991
H.G. nr.293/1992
H.G. nr.268/1998
H.G. nr.292/1998

Contravenții
stabilire și sancționare de la normele privind
datoria publică
L. nr.81/1999

Datoria publică internă a statului
regim juridic
L. nr.81/1999

atribuții, Ministerul Finanțelor Publice
L. nr.81/1999
O. nr.1.631/1999   (M.F.)

Datorie publică externă a statului român
regim juridic
L. nr.81/1999

Fondul de risc
fond extrabugetar, constituit la Ministerul Finanțelor Publice
L. nr.81/1999

Garanții
de stat interne și externe emise de Ministerul Finanțelor pentru împrumuturi contractate de agenții economici și autoritățile publice, condiții
L. nr.81/1999

Guvernul României
angajare contracte, împrumuturi externe
L. nr.81/1999

Infracțiuni, fapte interzise, prevăzute în
normele cu privire la
datoria publică
L. nr.81/1999

Împrumuturi
contracte, înregistrare în Registrul datoriei publice
L. nr.81/1999

de stat
datorie publică, regim
L. nr.81/1999
O. nr.1.631/1999   (M.F.)

interne, contractare, rambursare și plata costurilor aferente
L. nr.81/1999
O. nr.1.631/1999   (M.F.)

Ministerul Finanțelor Publice
atribuții în domeniul
administrării datoriei publice și a garanțiilor de stat
L. nr.81/1999

Obligațiuni, titluri de valoare, instrumente financiare
de tezaur, cu dobândă denominate
în dolari S.U.A. seria VAL 10 2001, emisiune, lansare prospect
L. nr.81/1999
O.G. nr.18/1996
O.G. nr.66/1997
H.G. nr.503/1999

în valută ale statului, emisiuni, operațiuni de vânzare, autorizare, Banca Agricolă și Banc-Post, acționare în numele statului
L. nr.81/1999
O.G. nr.18/1996
H.G. nr.502/1999

Registrul datoriei publice
înființare
L. nr.81/1999

Statul român
datorie publică
L. nr.81/1999
O. nr.1.631/1999   (M.F.)

Titluri de stat
certificat de trezorerie cu discont, prospect de emisiune
L. nr.81/1999
O.G. nr.66/1994
O. nr.1.634/1999   (M.F.)
O. nr.1.326/2001   (M.F.P.)
O. nr.1.325/2001   (M.F.P.)
O. nr.2.123/2001   (M.F.P.)
O. nr.2.311/2001   (M.F.P.)

datorie publică, regim
L. nr.81/1999

Trezoreria generală a statului
datorie publică
L. nr.81/1999


Miercuri, 24 aprilie 2024, 10:04

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.