LEGE nr.81 din 11 mai 1999
Legea datoriei publice
Fisa actului

Temei legal pentru:
  H.G. nr.1.298/2001 privind organizarea negocierilor dintre România și organismele financiare internaționale și urmărirea îndeplinirii acordurilor încheiate
  O. nr.1.018/2002 al ministrului finanțelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont și ale obligațiunilor de stat cu dobândă, aferente lunii august 2002
  H.G. nr.825/2002 privind garantarea de către Ministerul Finanțelor Publice în anul 2002 a unor credite externe în valoare de 115 milioane dolari S.U.A., echivalent dolari canadieni și euro, necesare pentru continuarea lucrărilor la Unitatea 2 de la CNE Cernavodă
  H.G. nr.828/2002 privind autorizarea Ministerului Educației și Cercetării de a achiziționa tehnică de calcul și servicii prin intermediul unei finanțări de tip leasing financiar
  H.G. nr.875/2002 privind garantarea de către Ministerul Finanțelor Publice a unor credite externe în favoarea Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A. București, în vederea completării finanțării achizițiilor de resurse energetice pentru iarna 2002-2003
  O. nr.1.103/2002 al ministrului finanțelor publice
  H.G. nr.948/2002 privind garantarea unui credit extern pentru Ministerul Justiției, necesar finanțării lucrărilor de consolidare, reparații capitale și restaurare la Palatul Justiției București
  H.G. nr.1.006/2002 privind garantarea de către Ministerul Finanțelor Publice a unor credite externe în vederea completării finanțării achizițiilor de resurse energetice pentru iarna 2002-2003
  O. nr.1.252/2002 al ministrului finanțelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont și ale obligațiunilor de stat cu dobândă lansate în luna octombrie 2002
  O. nr.1.281/2002 al ministrului finanțelor publice pentru modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.003/2002
  H.G. nr.1.174/2002 privind contractarea de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței a unor credite interne și/sau externe, garantate de Ministerul Finanțelor Publice, necesare finanțării Programului de construcții de locuințe pentru tineri, destinate închirierii
  H.G. nr.1.175/2002 privind garantarea unor credite interne și/sau externe pentru Ministerul Lucrărilor Publice, Transpoturilor și Locuinței, necesare pentru finanțarea Programului de construcție de săli de sport
  H.G. nr.1.254/2002 privind garantarea unor credite externe și/sau interne pentru Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, necesare pentru finanțarea Programului de reabilitare a stațiilor de cale ferată din orașele reședință de județ
  O. nr.1.608/2002 al ministrului finanțelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont și ale obligațiunilor de stat cu dobândă aferente lunii decembrie 2002
  H.G. nr.1.340/2002 privind garantarea de către Ministerul Finanțelor Publice a unui credit extern în favoarea Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. în vedera retehnologizării stației 400/220 kV Slatina
  H.G. nr.1.359/2002 pentru modificarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 875/2002 privind garantarea de către Ministerul Finanțelor Publice a unor credite externe în favoarea Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A. București, în vederea completării finanțării achizițiilor de resurse energetice pentru iarna 2002-2003
  O. nr.1.618/2002 al ministrului finanțelor publice privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie pentru populație, cod 1067
  O. nr.1.619/2002 al ministrului finanțelor publice privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie pentru populație, cod 1068
  O. nr.1.756/2002 al ministrului finanțelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont și ale obligațiunilor de stat cu dobândă aferente lunii ianuarie 2003
  O. nr.1.789/2002 al ministrului finanțelor publice privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie pentru populație cod 1069
  O. nr.1.790/2002 al ministrului finanțelor publice privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie pentru populație cod 1070
  H.G. nr.12/2003 privind garantarea de către Ministerul Finanțelor Publice a unui credit extern pentru Ministerul Apelor și Protecției Mediului, necesar realizării Sistemului informațional-decizional hidrologic (DESWAT)
  O. nr.116/2003 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea prospectelor de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont și obligațiunilor de stat cu dobândă, aferente lunii februarie 2003
  O. nr.172/2003 al ministrului finanțelor publice privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie pentru populație cod 1071
  O. nr.176/2003 al ministrului finanțelor publice privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie pentru populație cod 1072
  H.G. nr.150/2003 privind contractarea de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței a unui credit extern, garantat de către Ministerul Finanțelor Publice, necesar finanțării programului de reabilitare primară a drumurilor naționale
  H.G. nr.168/2003 pentru aprobarea continuării lucrărilor și a finanțării obiectivului de investiții "Dezvoltarea și modernizarea Aeroportului Internațional București-Otopeni" și pentru aprobarea garantării unui credit în favoarea Companiei Naționale "Aeroportul Internațional București-Otopeni" - S.A.
  O. nr.213/2003 al ministrului finanțelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont și ale obligațiunilor de stat cu dobândă, aferente lunii martie 2003
  H.G. nr.226/2003 privind contractarea de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței a unui credit extern, garantat de Ministerul Finanțelor Publice, necesar finanțării Programului de pietruire a drumurilor comunale
  O. nr.220/2003 al ministrului finanțelor publice privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populație cod 1073
  O. nr.382/2003 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea prospectelor de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont și ale obligațiunilor de stat cu dobândă aferente lunii aprilie 2003
  H.G. nr.352/2003 privind garantarea unor credite externe în valoare de 12 milioane dolari S.U.A. pentru crearea Parcului tehnologic universitar IT la Universitatea din Craiova
art.35 alin.(1), art.37 alin.(4).
  H.G. nr.353/2003 privind garantarea unui credit extern în valoare de 10 milioane dolari S.U.A. pentru crearea Centrului de transfer tehnologic CETRANSINO la Universitatea din Pitești
art.35 alin.(1) si art.37 alin.(4).
  H.G. nr.354/2003 privind garantarea unor credite externe în valoare de 12 milioane dolari S.U.A. pentru crearea Centrului de documentare, educație continuă și transfer tehnologic la Universitatea "Politehnica" din Timișoara
art.35 alin.(1) si art.37 alin.(4).
  H.G. nr.355/2003 privind garantarea unor credite externe în valoare de 10 milioane dolari S.U.A. pentru crearea Centrului de transfer tehnologic, informare și documentare din Universitatea "Politehnica" din București
art.35 alin.(1) si art.37 alin.(4).
  H.G. nr.381/2003 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 707/2001 privind autorizarea Ministerului Finanțelor Publice de a garanta un credit extern pentru Regia Autonomă "Administrația Națională a Drumurilor din România"
art.35 alin.(1), art.37 alin.(4).
  H.G. nr.410/2003 privind garantarea de către Ministerul Finanțelor Publice a unui credit extern în favoarea Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., în vederea retehnologizării Stației electrice de 400/220 kV Roșiori, județul Satu Mare
art. 37 alin. (4)
  O. nr.450/2003 al ministrului finanțelor publice privind prospectul de emisiune al obligațiunilor de stat cu dobândă în valută, seria VAL 1 USD 2006
  H.G. nr.496/2003 privind garantarea unor credite externe în valoare de 5 milioane dolari S.U.A. pentru crearea Parcului industrial "TESTMAT" la Universitatea "Transilvania" din Brașov
art. 35 alin. 1 si art. 37 alin. 4
  O. nr.547/2003 al ministrului finanțelor publice privind prospectul de emisiune al obligațiunilor de stat cu dobândă în valută, seria VAL 2 USD 2006
  O. nr.556/2003 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea prospectelor de emisiune ale certificatelor de trezorezie cu discont în sumă totală de 5.700,0 miliarde lei și obligațiunilor de stat cu dobândă în sumă totală de 3.400,0 miliarde lei
  O. nr.557/2003 al ministrului finanțelor publice privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populație cod 1075
  O. nr.558/2003 al ministrului finanțelor publice privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populație cod 1074
  H.G. nr.571/2003 privind contractarea unui împrumut extern sub forma unei emisiuni de obligațiuni pe piețele externe de capital, denominate în euro
  O. nr.675/2003 al ministrului finanțelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont și ale obligațiunilor de stat cu dobândă, aferente lunii iunie 2003
  O. nr.676/2003 al ministrului finanțelor publice pentru prelungirea aplicabilității Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 557/2003 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populație cod 1075
  O. nr.677/2003 al ministrului finanțelor publice pentru prelungirea aplicabilității Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 558/2003 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populație cod 1074
  O. nr.753/2003 al ministrului finanțelor publice privind prospectul de emisiune al obligațiunilor de stat cu dobândă în valută, seria VAL 3 USD 2006
  H.G. nr.702/2003 privind asigurarea surselor necesare finalizării lucrărilor de electrificare rurală și urbană, alimentarea cu energie a locuințelor cuprinse în programul Agenției Naționale pentru Locuințe, precum și pentru unele proiecte majore aprobate de Guvern
art. 27, art. 35 alin. (1), art. 37 alin. (4)
  O. nr.784/2003 al ministrului finanțelor publice privind prelungirea aplicabilității ordinelor ministrului finanțelor publice nr. 557/2003 și nr. 558/2003
  O. nr.786/2003 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea prospectelor de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont și obligațiunilor de stat cu dobândă, aferente lunii iulie 2003
  H.G. nr.835/2003 privind contractarea de către Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului a unor credite externe și/sau interne, garantate de Ministerul Finanțelor Publice, necesare pentru continuarea finanțării implementării sistemelor de centralizare electronică în stațiile de cale ferată
art. 37 alin. (4)
  H.G. nr.870/2003 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.254/2002 privind garantarea unor credite externe și/sau interne pentru Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, necesare pentru finanțarea Programului de reabilitare a stațiilor de cale ferată din orașele reședință de județ
art. 27, 35 alin. (1), art. 37 alin. (4)
  O. nr.935/2003 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea prospectelor de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont în sumă de 3.600,0 miliarde lei și ale obligațiunilor de stat cu dobândă în sumă de 1.800,0 miliarde lei
  H.G. nr.876/2003 privind garantarea de către Ministerul Finanțelor Publice a unor credite externe, în valoare totală de maximum 130 milioane dolari S.U.A., contractate de Societatea Națională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A., Societatea Comercială "Distrigaz Sud" - S.A. și Societatea Comercială "Distrigaz Nord" - S.A. pentru plata achizițiilor de gaze naturale necesare în vederea funcționării Sistemului național de gaze naturale
art. 35 alin. (1) si art. 37 alin. (4)
  H.G. nr.877/2003 privind garantarea de către Ministerul Finanțelor Publice a unor împrumuturi externe în valoare de maximum 40 milioane dolari S.U.A. pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A., respectiv de maximum 160 milioane dolari S.U.A. pentru filiala Societatea Comercială "Electrocentrale București" - S.A., în vederea completării finanțării achizițiilor de resurse energetice din țară și din import pentru iarna 2003-2004 și a livrărilor din perioada iulie-septembrie 2003 pentru constituirea stocurilor aferente
art. 35 alin. (1) si art. 37 alin. (4)
  H.G. nr.917/2003 privind garantarea de către Ministerul Finanțelor Publice a unui credit extern în favoarea Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., în vederea realizării obiectivului de investiții "Mărirea gradului de siguranță a Sistemului Energetic Național prin modernizarea Stației 400/220/110 kV Gutinaș, județul Bacău"
art.35 alin. (1) si art. 37 alin. (4)
  O. nr.1.155/2003 al ministrului finanțelor publice privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă în valută
  O. nr.1.157/2003 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea prospectelor de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont și obligațiunilor de stat cu dobândă, aferente lunii septembrie 2003
  H.G. nr.1.045/2003 privind garantarea de către Ministerul Finanțelor Publice a unor împrumuturi externe în limita a 120 milioane dolari S.U.A., în vederea completării finanțării achizițiilor de resurse energetice pentru iarna 2003-2004
art. 2 lit. f), art. 35 alin. (1), art. 37 alin. (4)
  O. nr.1.166/2003 al ministrului finanțelor publice privind prelungirea aplicabilității ordinelor ministrului finanțelor publice nr. 557/2003 și nr. 558/2003
  O. nr.1.302/2003 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea prospectelor de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont în sumă de 2.600 miliarde lei și ale obligațiunilor de stat cu dobândă în sumă de 1.400 miliarde lei
  O. nr.1.301/2003 al ministrului finanțelor publice pentru modificarea ordinelor ministrului finanțelor publice nr. 557 și 558/2003
  O. nr.1.429/2003 al ministrului finanțelor publice privind prospectul de emisiune al obligațiunilor de stat cu dobândă indexată cu indicele prețurilor de consum
  H.G. nr.1.215/2003 privind garantarea de către Ministerul Finanțelor Publice a unui credit extern pentru modernizarea Sistemului național informatic de evidență a persoanei
art. 2 lit. f), art. 35 alin. (1), art. 37 alin. (4)
  O. nr.1.426/2003 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Instrucțiunilor privind constituirea, administrarea și utilizarea fondului de risc pentru garanțiile de stat pentru împrumuturi interne și externe (abrogat prin O. nr.1.079/2006)
art. 30, art. 40
  O. nr.1.435/2003 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Instrucțiunilor privind administrarea fondului de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat și subîmprumutate unor persoane juridice (abrogat prin O. nr.1.079/2006)
  O. nr.1.479/2003 al ministrului finanțelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont și ale obligațiunilor de stat cu dobândă, aferente lunii noiembrie 2003
  O. nr.1.480/2003 al ministrului finanțelor publice privind modificarea prospectului de emisiune al obligațiunilor de stat cu dobândă indexată cu indicele prețurilor de consum, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.429/2003
  O. nr.1.491/2003 al ministrului finanțelor publice privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populație cod 1076
  O. nr.1.492/2003 al ministrului finanțelor publice privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populație cod 1077
  H.G. nr.1.272/2003 privind contractarea unui împrumut extern sub forma redeschiderii unei emisiuni de obligațiuni pe piețele externe de capital, denominate în euro
art. 18 lit. b)
  H.G. nr.1.305/2003 privind contractarea de către Societatea Comercială "Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A. a unor credite externe, garantate de către Ministerul Finanțelor Publice, necesare pentru achiziționarea a patru aeronave tip Airbus A 318
art. 2 lit. f), art.35 alin. (1), art.37 alin. (4)
  H.G. nr.1.312/2003 privind unele măsuri pentru execuția lucrărilor de extindere a CET București Vest cu capacități noi, de cogenerare, în tehnologie modernă
  O. nr.1.427/2003 al ministrului finanțelor publice pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii datoriei publice nr. 81/1999, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.631/1999 (abrogat prin H.G. nr.2.415/2004)
art.50
  H.G. nr.1.362/2003 privind aprobarea contractării de către Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului a unor credite externe, garantate de către Ministerul Finanțelor Publice, destinate realizării Autostrăzii Brașov-Cluj-Borș
art.2 lit.f, art.35 alin. (1), art. 37 alin. (4)
  O. nr.1.659/2003 al ministrului finanțelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont și ale obligațiunilor de stat cu dobândă, aferente lunii decembrie 2003
  H.G. nr.1.369/2003 privind garantarea de către Ministerul Finanțelor Publice a unui credit extern pentru realizarea obiectivelor de securizare a frontierelor României (abrogat prin H.G. nr.1.157/2004)
art.35 alin. (1), art. 37 alin. (4)
  O. nr.1.661/2003 al ministrului finanțelor publice pentru modificarea ordinelor ministrului finanțelor publice nr. 1.491/2003 și 1.492/2003
  H.G. nr.1.534/2003 privind garantarea de către Ministerul Finanțelor Publice a unui împrumut extern în valoare totală de până la 70 milioane dolari S.U.A. echivalent, contractat de Societatea Națională de Radiocomunicații - S.A. pentru retehnologizarea echipamentelor de radiocomunicații
art. 35 alin. (1), art. 37 alin. (4)
  O. nr.1.824/2003 al ministrului finanțelor publice privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populație cod 1078
  O. nr.1.825/2003 al ministrului finanțelor publice privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populație cod 1079
  H.G. nr.1.585/2003 privind garantarea de către Ministerul Finanțelor Publice a unui credit extern în favoarea Ministerului Administrației și Internelor
art. 2 lit. f), art. 35 alin. (1), art. 37 alin. (4)
  O. nr.1.862/2003 al ministrului finanțelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont și obligațiunilor de stat cu dobândă, aferente lunii ianuarie 2004
  H.G. nr.96/2004 pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 557/2002 privind garantarea de către Ministerul Finanțelor Publice a unor credite externe pentru Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A.
art.35 alin. (1), art.37 alin. (4)
  O. nr.198/2004 al ministrului finanțelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont și obligațiunilor de stat cu dobândă, aferente lunii februarie 2004
  O. nr.199/2004 al ministrului finanțelor publice pentru modificarea ordinelor ministrului finanțelor publice nr. 1.824/2003 și nr. 1.825/2003
  H.G. nr.154/2004 privind garantarea de către Ministerul Finanțelor Publice a unui împrumut extern în favoarea Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., în vederea retehnologizării stației electrice 400/220 kV Brazi-Vest, județul Prahova
art.35 , art.37 alin. (4)
  O. nr.336/2004 al ministrului finanțelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont și ale obligațiunilor de stat cu dobândă, aferente lunii martie 2004
  O. nr.337/2004 al ministrului finanțelor publice pentru modificarea ordinelor ministrului finanțelor publice nr. 1.824/2003 și nr. 1.825/2003
  H.G. nr.356/2004 privind garantarea de către Ministerul Finanțelor Publice a unor împrumuturi interne în vederea achiziționării și montării de centrale termice proprii cu consum de gaz metan și de instalații de irigare și fertilizare prin picurare
  O. nr.459/2004 al ministrului finanțelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont și ale obligațiunilor de stat cu dobândă, aferente lunii aprilie 2004
  O. nr.497/2004 al ministrului finanțelor publice privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populație cod 1080
  O. nr.498/2004 al ministrului finanțelor publice privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populație cod 1081
  H.G. nr.599/2004 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.305/2003 privind contractarea de către Societatea Comercială "Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A. a unor credite externe, garantate de către Ministerul Finanțelor Publice, necesare pentru achiziționarea a patru aeronave tip Airbus A 318
art.2 lit.f), art.35 alin. (1), art. 37 alin. (4)
  O. nr.666/2004 al ministrului finanțelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont și ale obligațiunilor de stat cu dobândă, aferente lunii mai 2004
  H.G. nr.641/2004 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.006/2002 privind garantarea de către Ministerul Finanțelor Publice a unor credite externe în vederea completării finanțării achizițiilor de resurse energetice pentru iarna 2002-2003
art.35, art. 37 alin. (4)
  O. nr.668/2004 al ministrului finanțelor publice pentru prelungirea aplicabilității ordinelor ministrului finanțelor publice nr. 497 și 498/2004
  H.G. nr.711/2004 privind garantarea unor credite interne necesare desfășurării Măsurii 2.1 "Dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii rurale" a Programului SAPARD
art.27
  O. nr.826/2004 al ministrului finanțelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont și ale obligațiunilor de stat cu dobândă, aferente lunii iunie 2004
  O. nr.827/2004 al ministrului finanțelor publice pentru prelungirea aplicabilității ordinelor ministrului finanțelor publice nr. 497/2004 și nr. 498/2004
  H.G. nr.893/2004 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 711/2004 privind garantarea unor credite interne necesare desfășurării Măsurii 2.1 "Dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii rurale" a Programului SAPARD
art.27
  O. nr.992/2004 al ministrului finanțelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont și ale obligațiunilor de stat cu dobândă, aferente lunii iulie 2004
  O. nr.993/2004 al ministrului finanțelor publice privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie pentru populație cod 1082
  O. nr.994/2004 al ministrului finanțelor publice privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie pentru populație cod 1083
  H.G. nr.1.045/2004 privind contractarea de către Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. a unor credite externe garantate de Ministerul Finanțelor Publice, necesare pentru continuarea finanțării implementării sistemelor de centralizare electronică în stațiile de cale ferată
  H.G. nr.1.190/2004 privind garantarea de către Ministerul Finanțelor Publice a unui împrumut extern pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A.
art. 2 lit. h), art. 35 alin. (1) si art. 37 alin. (4)
  O. nr.1.154/2004 al ministrului finanțelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont și ale obligațiunilor de stat cu dobândă, aferente lunii august 2004 (abrogat prin O. nr.660/2017)
  O. nr.1.155/2004 al ministrului finanțelor publice pentru modificarea ordinelor ministrului finanțelor publice nr. 993/2004 și nr. 994/2004
  H.G. nr.1.250/2004 privind garantarea de către Ministerul Finanțelor Publice a unui împrumut intern în vederea refacerii serelor
Art. 27
  O. nr.1.262/2004 al ministrului finanțelor publice privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populație, cod 1084
  O. nr.1.263/2004 al ministrului finanțelor publice privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populație, cod 1085
  H.G. nr.1.369/2004 privind garantarea de către Ministerul Finanțelor Publice a unor împrumuturi externe, în valoare totală de maximum 196 milioane euro, contractate de Societatea Comercială "Complexul Energetic Craiova" - S.A., pentru finanțarea obiectivului "Reabilitarea și modernizarea blocului 7 de 315 MW din Termocentrala Ișalnița"
art. 35 alin. (1) si art. 37 alin (4)
  H.G. nr.1.367/2004 privind garantarea de către Ministerul Finanțelor Publice a unor împrumuturi externe în valoare totală de maximum 215 milioane dolari S.U.A. ce urmează a se contracta de către Societatea Comercială de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. București, Societatea Comercială de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. Târgu Mureș, Societatea Comercială "Electrocentrale" - S.A. București și agenții economici ai autorităților administrației publice locale, producători de energie termică, pentru plata achizițiilor de gaze naturale, păcură, resurse energetice, hidrocarburi și cărbune, necesare în vederea funcționării Sistemului național de gaze naturale și realizării Programului de iarnă octombrie 2004 - martie 2005
art.35 alin. (1) si art.37 alin. (4)
  O. nr.1.470/2004 al ministrului finanțelor publice pentru modificarea ordinelor ministrului finanțelor publice nr. 1.262/2004 și nr. 1.263/2004
  O. nr.1.471/2004 al ministrului finanțelor publice privind prospectele de emisiune ale obligațiunilor de stat cu dobândă, aferente lunii octombrie 2004
  H.G. nr.1.734/2004 privind garantarea de către Ministerul Finanțelor Publice a unui împrumut extern în limita sumei de 22 milioane dolari S.U.A., contractat de Societatea Comercială "Electrocentrale Galați" - S.A. - filială a Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A. București, în vederea completării finanțării achizițiilor de resurse energetice din țară și din import pentru iarna 2004-2005 - păcură și gaze naturale
  O. nr.1.612/2004 al ministrului finanțelor publice privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populație cod 1086
  O. nr.1.613/2004 al ministrului finanțelor publice privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populație cod 1087
  O. nr.1.624/2004 al ministrului finanțelor publice privind prospectele de emisiune ale obligațiunilor de stat cu dobândă aferente lunii noiembrie 2004
  H.G. nr.1.865/2004 privind contractarea de către Societatea Comercială de Transport cu Metroul București "METROREX" - S.A. a unui credit extern, garantat de Ministerul Finanțelor Publice, necesar asigurării resurselor financiare în vederea achiziționării a 6 trenuri noi de metrou pentru Magistrala 2 de metrou IMGB-Pipera
  O. nr.1.766/2004 al ministrului finanțelor publice pentru modificarea ordinelor ministrului finanțelor publice nr. 1.612 și 1.613/2004
  H.G. nr.2.261/2004 privind aprobarea contractării și garantării unui credit extern în favoarea Societății Comerciale "Pharmaser" - S.A. pentru construirea și dotarea unei unități pentru producția de soluții perfuzabile
art. 35 alin. (1) si art. 37 alin. (4)


Miercuri, 24 aprilie 2024, 09:51

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.