LEGE nr.81 din 11 mai 1999
Legea datoriei publice
Fisa actului

Trimitere de la:
  O.G. nr.36/2003 privind corelarea unor dispoziții din legislația financiar-fiscală
  O. nr.522/2003 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv (abrogat prin O. nr.60/2014)
  O.U.G. nr.84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România"
  O. nr.1.426/2003 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Instrucțiunilor privind constituirea, administrarea și utilizarea fondului de risc pentru garanțiile de stat pentru împrumuturi interne și externe (abrogat prin O. nr.1.079/2006)
  H.G. nr.27/2004 pentru aprobarea condițiilor de închiriere de către Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. a unor părți din infrastructura feroviară neinteroperabilă, precum și de gestionare a acestora (abrogat prin H.G. nr.1.409/2007)
  O.G. nr.29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare
  H.G. nr.1.240/2004 privind aprobarea Programului de iarnă în domeniul energetic pentru perioada octombrie 2004 - martie 2005
  O.G. nr.94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare
  O.G. nr.10/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare


Miercuri, 24 aprilie 2024, 09:43

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.