ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.98 din 24 iunie 1999
privind protecția socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective
Descriptori | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.98 din 24 iunie 1999
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.312/2001 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 261/1999
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare, de abrogare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 303/29 iun. 1999 text
Rectificare: M.Of. nr. 483/21 aug. 2001
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.838/1995 privind conditiile pentru acordarea compensatiilor care nu se supun impozitului pe salarii, acordate salariatilor disponibilizati cu ocazia restructurarii agentilor economici cu capital majoritar privat
  O.U.G. nr.9/1997 cu privire la unele masuri de protectie pentru persoanele ale caror contracte individuale de munca vor fi desfacute ca urmare a concedierilor colective prin aplicarea programelor de restructurare, privatizare, lichidare
totodata, abrogă:
L. nr.108/1997 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.9/1997 cu privire la unele masuri de protectie pentru persoanele ale caror contracte individuale de munca vor fi desfacute ca urmare a concedierilor colective prin aplicarea programelor de restructurare, privatizare, lichidare
O.U.G. nr.52/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 9/1997 cu privire la unele măsuri de protecție pentru persoanele ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective prin aplicarea programelor de restructurare, privatizare, lichidare, aprobată și modificată prin Legea nr.108/1997
totodata, abrogă:
L. nr.103/1999 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.52/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/1997 cu privire la unele măsuri de protecție pentru persoanele ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective prin aplicarea programelor de restructurare, privatizare, lichidare, aprobată și modificată prin Legea nr.108/1997
  O.G. nr.22/1997 privind unele masuri de protectie ce se acorda personalului din industria miniera și din activitatile de prospectiuni și explorari geologice
totodata, abrogă:
L. nr.216/1997 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.22/1997 privind unele masuri de protectie ce se acorda personalului din industria miniera și din activitatile de prospectiuni și explorari geologice
  O.G. nr.69/1998 privind unele măsuri de protecție pentru personalul al cărui contract individual de muncă va fi desfăcut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române
  H.G. nr.668/1998 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanței Guvernului nr.69/1998 privind unele măsuri de protecție pentru personalul al cărui contract individual de muncă va fi desfăcut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române
  O.U.G. nr.36/1998 privind unele măsuri de protecție pentru personalul al cărui contract individual de muncă va fi desfăcut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Regiei Autonome de Electricitate "Renel", Regiei Autonome a Gazelor Naturale "Romgaz" Mediaș și a Regiei Autonome a Petrolului "Petrom" București
  O.U.G. nr.68/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.22/1997 privind unele măsuri de protecție ce se acordă personalului din industria minieră și din activitățile de prospecțiuni și explorări geologice
  H.G. nr.58/1999 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/1997 cu privire la unele măsuri de protecție pentru persoanele ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective efectuate în procesul de restructurare, închidere operațională a activității, privatizare sau lichidare, aprobată și modificată prin Legea nr.108/1997, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.52/1998
  O.U.G. nr.4/1999 privind unele măsuri de protecție pentru personalul al cărui contract individual de muncă va fi desfăcut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor
  H.G. nr.127/1999 HOTARARE pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.36/1998 privind unele masuri de protectie pentru personalul al carui contract individual de munca va fi desfacut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Regiei Autonome de Electricitate Renel, Regiei Autonome a Gazelor Naturale Romgaz Medias și a Regiei Autonome a Petrolului Petrom Bucuresti
  H.G. nr.367/1999 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/1999 privind unele măsuri de protecție pentru personalul al cărui contract individual de muncă va fi desfăcut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor
Modifică: L. nr.1/1991 privind protecția socială a șomerilor și reintegrarea lor profesională (abrogata prin L. nr.76/2002)
modifică art.24 alin.(1) lit.e și f; introduce lit.f la art.20 alin.(2) și lit.i și j la art.24 alin.(1)
  O.U.G. nr.88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale
abrogă art.32 alin.(2) - (5)
  L. nr.145/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocupare și Formare Profesională
introduce lit. h la art. 4
De văzut și: L. nr.220/1997 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/1997 privind stabilirea cuantumurilor plăților compensatorii pentru persoanele ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective
Functie pasiva:
Referită de: H.G. nr.624/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/1999 privind protecția socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective
Modificată: O.G. nr.73/1999 privind impozitul pe venit (abrogata prin O.G. nr.7/2001)
abrogă prevederile art.36 alin.(1) și (3) cu privire la scutirea de la plata impozitului pe venit
la 1 ianuarie 2000
  O.U.G. nr.185/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/1999 privind protecția socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective
modifică art.21 alin.(3), art.34; introduce alin.(4) la art.21, alin.(3) la art.42
  O.U.G. nr.217/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit
abrogă prevederile referitoare la impozitul pe profit din art.36
  O.U.G. nr.6/2000 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.217/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit
abrogă art.36, referitor la scutirea de la plata impozitului pe profit pentru societățile comerciale înființate de personalul disponibilizat
  O.U.G. nr.77/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/1999 privind protecția socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective
modifică art.33, art.39, art.42, art.45 alin.(1), art.60 alin.(1) lit.a; completează art.46 cu alin.(4) și (5); abrogă art.34-36 * și 38*, art.41, secțiunea a III-a "Măsuri pentru stimularea societăților comerciale aflate în procesul de restructurare" și art.51-54, art.61, art.62 și art.63 pct.3, actele normative prevăzute la lit.B din anexă, cu excepția prevederilor care reglementează plățile compensatorii acordate în baza programelor aprobăte anterior acestei date, aflate în derulare, care își vor înceta aplicabilitatea la expirarea perioadei de plată a acestora
  L. nr.189/2001 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.217/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit
abrogă prevederile din art.36 referitoare la scutirea de la plata impozitului pe profit pentru societățile comerciale înființate de personalul disponibilizat
  L. nr.294/2001 pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2000 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.217/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit (scoasa din evidenta)
respinge O.U.G.nr.6/2000
  L. nr.310/2001 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/1999 privind protecția socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective (scoasa din evidenta)
respinge O.U.G.nr.77/2000
  L. nr.311/2001 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.185/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/1999 privind protecția socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective (scoasa din evidenta)
respinge O.U.G.nr.185/1999
Aprobată cu modificări: L. nr.312/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/1999 privind protecția socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective
Rectificare: M.Of. nr. 483/21 aug. 2001
Modificată: O.U.G. nr.49/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/1999 privind protecția socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective
modifică art.39; introduce art.331, art.371


Marți, 31 ianuarie 2023, 10:16

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.