ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.98 din 24 iunie 1999
privind protecția socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective
Fisa actului

Descriptori:

Agenți economici
salariați disponibilizați în urma restructurării, plăți compensatorii
O.U.G. nr.98/1999

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă
rol, obligații
H.G. nr.624/1999
O.U.G. nr.98/1999

Ajutor de șomaj
acordare salariaților disponibilizați prin concedieri colective, condiții
H.G. nr.624/1999
O.U.G. nr.98/1999

Angajatori
contracte individuale de muncă, desfacere, condiții, obligații
O.U.G. nr.98/1999
H.G. nr.624/1999

Asigurări sociale
persoane disponibilizate prin concedieri colective, drepturi, condiții
H.G. nr.624/1999
O.U.G. nr.98/1999

Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului
programe de restructurare pentru societățile comerciale cu capital integral de stat sau la care statul deține cel puțin o treime din capitalul social, competențe de aprobare
H.G. nr.936/1999
O.U.G. nr.98/1999

Carnet de muncă
înregistrare, mențiune pentru beneficiari de protecție socială, condiții
O.U.G. nr.98/1999
H.G. nr.624/1999

mențiune, înscriere de către regia autonomă sau societatea comercială respectivă, persoanei căreia i s-a desfăcut contractul de muncă și care beneficiază de plată compensatorie, condiții
O.U.G. nr.98/1999
O.U.G. nr.100/1999
O. nr.419/954/1999   (M.M.P.S., M.I.)

Casa de Economii și Consemnațiuni
sume, plăți compensatorii, comision
O.U.G. nr.98/1999

Comision
pentru servicii prestate, unități autorizate
O.U.G. nr.98/1999

Compania Națională a Cuprului, Aurului și Fierului "Minvest" -S.A. Deva
înființare, restructurare, reorganizare
O.U.G. nr.98/1999
H.G. nr.808/1998
H.G. nr.770/2001
H.G. nr.771/2001
O. nr.75/1999   (M.I.C.)
O. nr.298/1999   (M.I.C.)

Compensație
pentru salariații disponibilizați cu ocazia restructurării
O.U.G. nr.98/1999

Concedieri colective din companii naționale, regii autonome și societăți comerciale cu capital de stat
măsuri de protecție socială ale persoanelor ale căror contracte de muncă au fost desfăcute, acordare, condiții
L. nr.1/1991
O.G. nr.17/1997
O.U.G. nr.98/1999
H.G. nr.624/1999

Compania Națională de Electricitate -S.A., diminuare personal
O.U.G. nr.98/1999
O. nr.48/1999   (M.I.C.)

contracte de muncă, desfacere, condiții
O.U.G. nr.98/1999
H.G. nr.624/1999

măsuri de protecție socială
acompaniament social pentru salariații din industria metalurgică
O.U.G. nr.98/1999
O.U.G. nr.146/1999
H.G. nr.567/2000

program de restructurare
Institutul Național de Cercetare-dezvoltare Mecanică Fină CEFIN București
O.U.G. nr.98/1999
O. nr.278/1999   (M.I.C.)

salariați disponibilizați, beneficiari de ajutor de șomaj și de alocație de sprijin conform
L. nr.1/1991
O.U.G. nr.98/1999
H.G. nr.624/1999
vezi:  Programe de restructurare
vezi:  Companii naționale
vezi:  Carta socială europeană revizuită
vezi:  Programe de restructurare a societăților comerciale

Contracte individuale de muncă
desfacere, salariați disponibilizați, concedieri colective, condiții
O.U.G. nr.98/1999
H.G. nr.624/1999

Contravenții
stabilire și sancționare de la normele privind
concedieri colective
O.U.G. nr.98/1999
H.G. nr.624/1999

Credite
acordare, proces de restructurare, redresare și relansare economică pentru societăți comerciale, condiții
O.U.G. nr.98/1999
H.G. nr.624/1999

Drepturile omului
acordare
disponibilizat, concedieri colective
O.U.G. nr.98/1999

Facilități
acordare pentru
personal disponibilizat, concedieri colective
O.U.G. nr.98/1999

Faliment
și lichidare, salariați disponibilizați, concedieri colective, protecție socială, termen, condiții
O.U.G. nr.98/1999
H.G. nr.624/1999

Fondul pentru plata ajutorului de șomaj
plăți compensatorii pentru
personal disponibilizat, concedieri colective, condiții
O.U.G. nr.98/1999

Geologie
activități de prospecțiuni și explorări geologice, măsuri de protecția personalului
O.U.G. nr.60/1997
O.U.G. nr.98/1999

Impozit pe profit
scutire
persoane disponibilizate care au înființat societăți comerciale
O.U.G. nr.98/1999
H.G. nr.624/1999

Impozit pe salarii
salariați disponibilizați cu ocazia restructurării agenților economici cu capital majoritar privat, compensații, condiții
O.U.G. nr.98/1999

Impozit pe venit
scutire pentru
persoane disponibilizate, condiții
O.U.G. nr.98/1999
H.G. nr.624/1999

Industrie
programe de reorganizare și restructurare, protecție socială
O.U.G. nr.98/1999
O. nr.1.602/1997   (M.I.C.)

Institutul de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor
program de restructurare, concedieri colective, diminuare patrimoniu, aprobare
O.U.G. nr.98/1999
H.G. nr.624/1999
H.G. nr.349/2000
O. nr.1.527/1999   (M.A.A.)

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică -INOE 2000 București
program de restructurare
O.U.G. nr.98/1999
O. nr.315/1999   (A.N.S.T.I.)

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare și Încercări pentru Electrotehnică -ICMET Craiova
program de restructurare
O.U.G. nr.98/1999
O. nr.103/1999   (M.I.C.)

Instituții
restructurare, unități finanțate din fonduri bugetare, personal disponibilizat, concedieri colective, protecție socială, acordare, condiții
O.U.G. nr.98/1999
H.G. nr.624/1999

Mine, cariere
închidere, instrucțiuni tehnice, condiții
L. nr.61/1998
O.U.G. nr.98/1999
H.G. nr.639/1998
H.G. nr.624/1999
O. nr.116/166.725/1998   (A.N.R.M., M.I.C.)
O. nr.234/1999   (M.I.C.)

Mineri
protecția socială, măsuri
O.U.G. nr.98/1999
H.G. nr.97/1998
H.G. nr.624/1999

Persoane fizice
fără loc de muncă, provenite din activitatea minieră, stimulente financiare
O.U.G. nr.98/1999
H.G. nr.1.005/2000

Personal
disponibilizat, acordare de compensații
O.U.G. nr.98/1999

Pierderi, arierate
condiții angajatori, dovadă, obligații
O.U.G. nr.98/1999
H.G. nr.624/1999

Plăți compensatorii
concedieri colective, protecție socială, condiții
O.U.G. nr.98/1999
H.G. nr.624/1999

pentru concedieri colective din regii autonome și societăți comerciale cu capital de stat, acordare, condiții
L. nr.1/1991
O.G. nr.18/1997
O.G. nr.17/1997
O.U.G. nr.98/1999

Privatizare
concedieri colective, protecție socială
O.U.G. nr.98/1999

măsuri de protecție socială, condiții
O.U.G. nr.98/1999
H.G. nr.624/1999

Program de restructurare
a angajatorilor, modul și competețele lor de aprobare
O.U.G. nr.98/1999
H.G. nr.624/1999
O. nr.47/1999   (A.N.O.F.P.)

actualizat pentru perioada 1999-2005 a Companiei Naționale a Metalelor Prețioase și Neferoase "REMIN"-S.A.
O.U.G. nr.98/1999
O. nr.193/1999   (M.I.C.)

a societăților comerciale, evaluare, certificare, protecție socială, condiții
O.U.G. nr.98/1999
H.G. nr.624/1999
O. nr.270/1999   (A.R.D.)

aprobare pentru
Centrul de Aparatură Medicală "Tehnomedica "
O.U.G. nr.98/1999
O. nr.64/2000   (M.S.)

Compania Națională a Imprimeriilor "Coresi" -S.A., concedieri colective, plăți compensatorii
O.U.G. nr.98/1999
H.G. nr.624/1999
O. nr.2.066/1997   (M.C.P.N.)
O. nr.2.013/1999   (M.C.P.N.)
O. nr.2.037/1999   (M.C.P.N.)

Institutul de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor
O.U.G. nr.98/1999
H.G. nr.624/1999
O. nr.1.527/1999   (M.A.A.)

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică -INOE 2000 București
O.U.G. nr.98/1999
O. nr.315/1999   (A.N.S.T.I.)

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Mecanică Fină CEFIN București
O.U.G. nr.98/1999
O. nr.278/1999   (M.I.C.)

S.C. Agroindustriala Sâncrai -S.A., Mureș
O.U.G. nr.98/1999
O. nr.86/2000   (M.A.A.)

S.C. Agroindustriala Scânteia -S.A., Șimand, Arad
O.U.G. nr.98/1999
O. nr.40/2000   (M.A.A.)

S.C. Agroindustriala Acăteni -S.A., Mureș
O.U.G. nr.98/1999
O. nr.68/2000   (M.A.A.)

S.C.AgroindustrialaArno-Aradul Nou -S.A., Arad
O.U.G. nr.98/1999
O. nr.63/2000   (M.A.A.)

S.C. Combinatul Agroindustrial Caraș-S.A. Berzovia, Caraș-Severin
O.U.G. nr.98/1999
H.G. nr.624/1999
O. nr.62/2000   (M.A.A.)

S.N. "Tutunul Românesc" -S.A.
O.U.G. nr.98/1999
O. nr.137/1999   (M.A.A.)

Stația de Verificare și Întreținere a Aparaturii Medicale București
O.U.G. nr.98/1999
O. nr.824/1999   (M.S.)
O. nr.93/2000   (M.S.)

concedieri colective la
S.C. Agroindustriala Șagu -S.A., Arad
O.U.G. nr.98/1999
O. nr.78/2000   (M.A.A.)

societăți comerciale cu capital integral de stat sau la care statul deține cel puțin o treime din capitalul social, aflate în portofoliul A.P.A.P.S., competențe de aprobare
O.U.G. nr.98/1999
H.G. nr.936/1999

Protecție socială
concedieri colective, plăți compensatorii, conturi curente personale, purtătoare de dobândă, deschise la Casa de Economii și Consemnațiuni
L. nr.1/1991
O.G. nr.18/1997
O.G. nr.17/1997
O.U.G. nr.98/1999
H.G. nr.624/1999

Regia Autonomă "Administrația Fluvială a Dunării de Jos"-Galați
program de restructurare
O.U.G. nr.30/1997
O.U.G. nr.98/1999
H.G. nr.1.373/2000
O. nr.77/1999   (M.Tr.)

Regii autonome
restructurare, lichidare, concedieri colective, protecție socială
L. nr.1/1991
O.G. nr.15/1993
O.G. nr.18/1997
O.G. nr.17/1997
O.U.G. nr.98/1999

Salariați
servicii de preconcediere colectivă și măsuri active, participare, condiții
O.U.G. nr.98/1999
H.G. nr.624/1999

Salariu mediu net pe unitate
la societăți comerciale, calcul pentru personalul disponibilizat
O.U.G. nr.98/1999
H.G. nr.624/1999

Societatea Națională "Tutunul Românesc" -S.A., înființare
program de restructurare, redresare financiară, aprobare
O.U.G. nr.98/1999
H.G. nr.242/2001
O. nr.22/1998   (M.A.A.)
O. nr.137/1999   (M.A.A.)

Societăți comerciale (exclusiv române)
cu capital de stat
integral sau la care statul deține cel puțin o treime din capitalul social, aprobare programe de restructurare, condiții
O.U.G. nr.98/1999
H.G. nr.939/1999

măsuri de protecție socială, condiții
O.U.G. nr.98/1999
H.G. nr.624/1999

program de restructurare, evaluare și certificare
O.U.G. nr.98/1999
H.G. nr.624/1999
O. nr.270/1999   (A.R.D.)

șomeri, angajare și stimulare, condiții
O.U.G. nr.98/1999
H.G. nr.624/1999

Șomaj
combatere, măsuri active
O.U.G. nr.98/1999
H.G. nr.204/1997
H.G. nr.624/1999

Comitetul Național de Coordonare a Măsurilor Active de Combatere a Șomajului, înființare, atribuții
O.U.G. nr.98/1999
H.G. nr.204/1997

Șomeri
angajare de către societăți comerciale creditate pentru relansare economică, condiții
O.U.G. nr.98/1999
H.G. nr.624/1999

plăți compensatorii, pentru concedieri colective din regii autonome și societăți comerciale cu capital de stat, acordare, condiții
L. nr.1/1991
O.G. nr.18/1997
O.G. nr.17/1997
O.U.G. nr.98/1999
H.G. nr.624/1999


Sâmbătă, 03 decembrie 2022, 00:44

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.