HOTĂRÂRE nr.517 din 29 iunie 1999
privind delimitarea suprafețelor de teren strict necesare pentru cercetarea și producerea de semințe și material săditor din categorii biologice superioare și de animale de rasă și trecerea terenurilor destinate producției, aflate în administrarea institutelor și stațiunilor de cercetare și producție agricolă, în domeniul privat al statului
Descriptori

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.517 din 29 iunie 1999
Emitent: Guvern
Încadrare: act individual
Publicare: M.Of. nr. 328/9 iul. 1999
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.776/1999 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.517/1999 privind delimitarea suprafețelor de teren strict necesare pentru cercetarea și producerea de semințe și material săditor din categorii biologice superioare și de animale de rasă și trecerea terenurilor destinate producției, aflate în administrarea institutelor și stațiunilor de cercetare și producție agricolă, în domeniul privat al statului
modifică anexele nr.1 și 2
  H.G. nr.1.196/2001 pentru modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.517/1999 privind delimitarea suprafețelor de teren strict necesare pentru cercetarea și producerea de semințe și material săditor din categorii biologice superioare și de animale de rasă și trecerea terenurilor destinate producției, aflate în administrarea institutelor și stațiunilor de cercetare și producție agricolă, în domeniul privat al statului
modifică anexa nr.1
  H.G. nr.121/2002 pentru modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.517/1999 privind delimitarea suprafețelor de teren strict necesare pentru cercetarea și producerea de semințe și material săditor din categorii biologice superioare și de animale de rasă și trecerea terenurilor destinate producției, aflate în administrarea institutelor și stațiunilor de cercetare și producție agricolă, în domeniul privat al statului
modifică anexa nr.1
  H.G. nr.346/2002 privind transmiterea unui teren agricol, proprietate publică a statului, din administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Industrializarea și Marketingul Produselor Horticole Horting București în administrarea Stațiunii de Cercetare și Producție Pomicolă - Băneasa
se modifică în mod corespunzător
  H.G. nr.434/2002 pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 517/1999 privind delimitarea suprafețelor de teren strict necesare pentru cercetarea și producerea de semințe și material săditor din categorii biologice superioare și de animale de rasă și trecerea terenurilor destinate producției, aflate în administrarea institutelor și stațiunilor de cercetare și producție agricolă, în domeniul privat al statului
modifică și completează anexa nr. 1, poz. nr. 12 și 20
  H.G. nr.460/2002 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 517/1999 privind delimitarea suprafețelor de teren strict necesare pentru cercetarea și producerea de semințe și material săditor din categorii biologice superioare și de animale de rasă și trecerea terenurilor destinate producției, aflate în administrarea institutelor și stațiunilor de cercetare și producție agricolă, în domeniul privat al statului
modifică anexa 1, poz. 11
  H.G. nr.501/2002 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 517/1999 privind delimitarea suprafețelor de teren strict necesare pentru cercetarea și producerea de semințe și material săditor din categorii biologice superioare și de animale de rasă și trecerea terenurilor destinate producției, aflate în administrarea institutelor și stațiunilor de cercetare și producție agricolă, în domeniul privat al statului
modifică anexa 1
  H.G. nr.502/2002 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 517/1999 privind delimitarea suprafețelor de teren strict necesare pentru cercetarea și producerea de semințe și material săditor din categorii biologice superioare și de animale de rasă și trecerea terenurilor destinate producției, aflate în administrarea institutelor și stațiunilor de cercetare și producție agricolă, în domeniul privat al statului
modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.503/2002 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 517/1999 privind delimitarea suprafețelor de teren strict necesare pentru cercetarea și producerea de semințe și material săditor din categorii biologice superioare și de animale de rasă și trecerea terenurilor destinate producției, aflate în administrarea institutelor și stațiunilor de cercetare și producție agricolă, în domeniul privat al statului
modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.997/2002 pentru modificarea poziției nr. 69 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 517/1999 privind delimitarea suprafețelor de teren strict necesare pentru cercetarea și producerea de semințe și material săditor din categorii biologice superioare și de animale de rasă și trecerea terenurilor destinate producției, aflate în administrarea institutelor și stațiunilor de cercetare și producție agricolă, în domeniul privat al statului
modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.998/2002 pentru modificarea poziției nr. 22 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 517/1999 privind delimitarea suprafețelor de teren strict necesare pentru cercetarea și producerea de semințe și material săditor din categorii biologice superioare și de animale de rasă și trecerea terenurilor destinate producției, aflate în administrarea institutelor și stațiunilor de cercetare și producție agricolă, în domeniul privat al statului
modifică anexa nr.1
  H.G. nr.999/2002 pentru modificarea poziției nr. 89 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 517/1999 privind delimitarea suprafețelor de teren strict necesare pentru cercetarea și producerea de semințe și material săditor din categorii biologice superioare și de animale de rasă și trecerea terenurilor destinate producției, aflate în administrarea institutelor și stațiunilor de cercetare și producție agricolă, în domeniul privat al statului
modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.1.039/2002 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 517/1999 privind delimitarea suprafețelor de teren strict necesare pentru cercetarea și producerea de semințe și material săditor din categorii biologice superioare și de animale de rasă și trecerea terenurilor destinate producției, aflate în administrarea institutelor și stațiunilor de cercetare și producție agricolă, în domeniul privat al statului
modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.351/2004 pentru modificarea poziției nr. 40 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 517/1999 privind delimitarea suprafețelor de teren strict necesare pentru cercetarea și producerea de semințe și material săditor din categorii biologice superioare și de animale de rasă și trecerea terenurilor destinate producției, aflate în administrarea institutelor și stațiunilor de cercetare și producție agricolă, în domeniul privat al statului, cu modificările ulterioare, și pentru transmiterea unui teren proprietate publică a statului în suprafață de 59,20 ha și a mijloacelor fixe aferente din administrarea Stațiunii de Dezvoltare Pomicolă Vrancea în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, Direcția Silvică Focșani
modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.753/2004 pentru modificarea poziției nr. 6 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 517/1999 privind delimitarea suprafețelor de teren strict necesare pentru cercetarea și producerea de semințe și material săditor din categorii biologice superioare și de animale de rasă și trecerea terenurilor destinate producției, aflate în administrarea institutelor și stațiunilor de cercetare și producție agricolă, în domeniul privat al statului
modifică anexa
  H.G. nr.1.486/2004 pentru modificarea pozițiilor nr. 11 și 30 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 517/1999 privind delimitarea suprafețelor de teren strict necesare pentru cercetarea și producerea de semințe și material săditor din categorii biologice superioare și de animale de rasă și trecerea terenurilor destinate producției, aflate în administrarea institutelor și stațiunilor de cercetare și producție agricolă, în domeniul privat al statului
modifică anexa nr. 1, poz. 11 și 30.
  H.G. nr.1.635/2004 privind înființarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău prin reorganizarea Stațiunii de Cercetare și Producție Legumicolă Buzău
modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.1.711/2004 privind înființarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Iași prin reorganizarea Stațiunii de Cercetare și Producție Pomicolă Iași
modifică anexa nr.1
  H.G. nr.1.832/2004 privind înființarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Podu Iloaiei prin reorganizarea Stațiunii de Cercetări Agricole Podu Iloaiei, județul Iași
modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.1.833/2004 privind înființarea Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet prin reorganizarea Stațiunii de Cercetare pentru Piscicultură Nucet
modifică anexa nr.1
  H.G. nr.1.976/2004 privind modificarea pozițiilor nr. 10, 63 și 73 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 517/1999 privind delimitarea suprafețelor de teren strict necesare pentru cercetarea și producerea de semințe și material săditor din categorii biologice superioare și de animale de rasă și trecerea terenurilor destinate producției, aflate în administrarea institutelor și stațiunilor de cercetare și producție agricolă, în domeniul privat al statului
modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.2.113/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Național de CercetareDezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură Ștefănești - Argeș prin reorganizarea Stațiunii de Cercetare și Producție Vitivinicolă Ștefănești - Argeș
modifică anexa nr.1
  H.G. nr.2.203/2004 privind înființarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Iași prin reorganizarea Stațiunii de Cercetare și Producție Vitivinicolă Iași
modifică anexa nr.1
  H.G. nr.2.205/2004 privind înființarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Constanța prin reorganizarea Stațiunii de Cercetare și Producție Pomicolă Constanța
modifică anexa nr. 1


Joi, 01 iunie 2023, 06:17

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.