HOTĂRÂRE nr.474 din 14 iunie 1999
privind declararea ca abrogate a unor acte normative

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.474 din 14 iunie 1999
Emitent: Guvern
Cu functie: de baza, de abrogare
În vigoare: nu: scos din evidenta
Publicare: M.Of. nr. 338/15 iul. 1999 text
Functie activa:
Abrogă: H.C.M. nr.348/1950 privind prevenirea și combaterea intoxicației cu plumb la Întreprinderea de Stat "Acumulatorul"
  H.C.M. nr.198/1951 privind aprobarea Statutului pentru organizarea și funcționarea "Fondului Literar al Scriitorilor din Republica Populară Română"
  H.C.M. nr.2.681/1953 pentru stabilirea drepturilor elevilor din școlile profesionale speciale, precum și ale ocrotiților din unitățile de ocrotiri sociale, cu modificările ulterioare
  H.C.M. nr.4.009/1953 pentru aprobarea Instrucțiunilor Ministerului Justiției și Procurorului General al Republicii Populare Române privitoare la plata cheltuielilor martorilor și a remunerației experților și interpreților
  H.C.M. nr.127/1954 privind mărirea conținutului în aur a leului și fixarea prețului de cumpărare a aurului de către Banca de Stat
  H.C.M. nr.1.242/1954 pentru organizarea și funcționarea caravanelor cinematografice
  H.C.M. nr.976/1954 privind aprobarea Regulamentului de exploatare comercială a porturilor
  H.C.M. nr.1.122/1954 privind înființarea parcelelor școlare experimentale
  H.C.M. nr.911/1955 privind stabilirea listei actelor și faptelor supuse taxelor de timbru precum și a tarifului taxelor de timbru
  D.C.M nr.21/1955 privind unele drepturi de transport pentru personalul militar din Ministerul Apărării Naționale
  H.C.M. nr.2.213/1955 privind stabilirea tarifelor de tras și transport cu animale și cu mijloace de tracțiune animală pe drumuri, șosele și în interiorul comunelor și al orașelor
  H.C.M. nr.1.875/1956 privind înființarea Muzeului Muzicii Românești "George Enescu"
  H.C.M. nr.2.434/1956 privind afilierea Institutului pentru proiectarea construcțiilor tip la Consiliul internațional al clădirilor pentru cercetări, studii și documentare
  H.C.M. nr.1.079/1959 privind stabilirea drepturilor bănești ale personalului Ministerului Apărării Naționale
  H.C.M. nr.257/1960 privind baterea și punerea în circulație a unor noi monede metalice
  H.C.M. nr.1.247/1960 pentru reglementarea drepturilor și obligațiilor jucătorilor și antrenorilor de fotbal din echipele de categoria A și B
  H.C.M. nr.137/1960 privind aprobarea Statutului radiocomunicațiilor din Republica Populară Română
  H.C.M. nr.741/1961 privind regimul de lucru cu surse de radiații nucleare
  H.C.M. nr.515/1961 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind preluarea, evaluarea, repartizarea și valorificarea bunurilor confiscate
  H.C.M. nr.272/1962 privind reglementarea achiziționării, prelucrării și valorificării fructelor de pădure și ciupercilor comestibile
  H.C.M. nr.548/1962 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comitetului pentru Premiul de Stat al Republicii Populare Române și a Regulamentului privind acordarea Premiului de Stat al Republicii Populare Române
  H.C.M. nr.601/1963 pentru aprobarea standardelor de stat 879-63, 1545-63, 3221-63 și 2900-63
  H.C.M. nr.124/1963 privind aprobarea Statutului pentru organizarea și funcționarea Academiei Republicii Populare Române
  H.C.M. nr.769/1963 privind unele măsuri pentru dezvoltarea apiculturii
  H.C.M. nr.382/1964 privind practica studenților
  H.C.M. nr.574/1964 privind unele drepturi ce se acordă în țară angajaților scoși din producție pentru a fi încadrați la organizații internaționale, precum și soțiilor salariate care își urmează soții trimiși în misiuni permanente în străinătate
  H.C.M. nr.2.920/1966 pentru aprobarea standardelor de stat STAS 6386-66 și 6387-66
  H.C.M. nr.2.745/1966 privind trimiterea de delegați permanenți care să reprezinte interesele "Navrom" în porturile maritime străine
  H.C.M. nr.326/1967 privind constituirea și folosirea ca mijloace speciale extrabugetare a sumelor încasate de către Ministerul Forțelor Armate, pentru lucrările și prestațiile efectuate în favoarea Ministerului de Construcții pentru Industria Chimică și Rafinării, precum și stabilirea unor drepturi pentru militarii care participă la executarea acestor lucrări, cu modificările ulterioare
  H.C.M. nr.1.379/1967 privind organizarea asistenței medicale în unitățile medico-sanitare speciale și dispensarele medicale regionale
  H.C.M. nr.294/1967 privind planificarea, finanțarea și executarea lucrărilor geologice
  H.C.M. nr.862/1967 privind închirierea spațiilor locative deținute de cetățeni, pentru cazarea turiștilor
  H.C.M. nr.3.120/1967 privind unele măsuri pentru utilizarea mai eficientă a forței de muncă specializate în sectorul sanitar
  H.C.M. nr.3.139/1967 privind includerea unor foraje executate de Comitetul de Stat al Apelor pentru alimentarea cu apă a cooperativelor agricole de producție, în rețeaua de foraje pentru studiul apelor subterane
  H.C.M. nr.63/1968 privind înființarea întreprinderii "Hotel Intercontinental București" sub îndrumarea și controlul Oficiului Național de Turism al Republicii Socialiste România
  H.C.M. nr.409/1968 cu privire la organizarea și funcționarea direcțiilor comerciale județene și a Direcției comerciale a municipiului București
  H.C.M. nr.1.100/1968 privind stabilirea normativelor pentru controlul tehnic, întreținerea, consumurile și reparațiile parcului de automobile și remorci auto
  H.C.M. nr.2.008/1968 privind reglementarea utilizării și retribuției unor specialiști în sectorul sanitar
  H.C.M. nr.2.080/1968 privind organizarea căminelor-atelier
  H.C.M. nr.2.595/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor în domeniul învățământului obligatoriu de cultură generală
  H.C.M. nr.307/1969 privind modul de repartizare a unor suprafețe locative din fondul locativ de stat aflat în administrarea întreprinderilor de stat, subordonate comitetelor executive ale consiliilor populare
  H.C.M. nr.516/1969 privind aprobarea categoriilor de clădiri de cazare din domeniul turismului
  H.C.M. nr.2.487/1969 pentru stabilirea și sancționarea contravențiilor la dispozițiile legale privind funcționarea serviciilor de poștă și telecomunicații
  H.C.M. nr.2.495/1969 privind coordonarea executării lucrărilor edilitare în zona piețelor și drumurilor publice din municipii și orașe, precum și stabilirea contravențiilor
  H.C.M. nr.2.500/1969 privind executarea unor dispoziții ale Decretului nr.504/1957, precum și stabilirea și sancționarea contravențiilor la regimul producției, vânzării, circulației și desfacerii băuturilor alcoolice
  H.C.M. nr.1.314/1969 privind aprobarea categoriilor de clădiri diversificate din domeniul culturii
  H.C.M. nr.2.064/1969 privind organizarea și funcționarea Comisiei superioare de diplome din cadrul Ministerului Învățământului
  H.C.M. nr.2.306/1969 privind organizarea Institutului pentru Studierea Conjuncturii Economice Internaționale
  H.C.M. nr.2.488/1969 pentru stabilirea și sancționarea contravențiilor la dispozițiile legale privind morile cu regim de măciniș prestator și vânzarea, cumpărarea și circulația grâului, secarei, porumbului și făinurilor acestora
  H.C.M. nr.2.503/1969 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la regulile generale de comerț
  H.C.M. nr.68/1970 pentru stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele legale privind disciplina financiară, impozitele, taxele și primele de asigurare prin efectul legii
  H.C.M. nr.76/1970 privind măsuri pentru îmbunătățirea organizării administrației centrale și a unităților de cercetare științifică ale Academiei Republicii Socialiste România
  H.C.M. nr.948/1970 privind unele măsuri pentru asigurarea transporturilor de mărfuri, în vederea realizării sarcinilor de export și import
  H.C.M. nr.1.952/1970 privind desființarea Direcției medicale speciale a Ministerului Sănătății și trecerea unor unități medico-sanitare în subordinea acestui minister sau a unor comitete executive ale consiliilor populare județene
  H.C.M. nr.547/1970 privind organizarea activității de proiectare
  H.C.M. nr.821/1970 pentru stabilirea unor măsuri în aplicarea Legii nr. 3/1970 privind regimul ocrotirii unor categorii de minori
  H.C.M. nr.1.052/1970 privind reglementarea afilierii oamenilor de știință, cultură și artă și specialiștilor români la organizații științifice și tehnice naționale și internaționale, precum și la organizații culturale internaționale din străinătate
  H.C.M. nr.924/1971 privind aprobarea statutului disciplinar al salariaților din secțiile de fabricare, laboratoarele de analiză-cercetare și depozitele de pulberi și explozivi din cadrul unităților subordonate Ministerului Industriei Chimice
  H.C.M. nr.388/1971 privind trecerea caselor de cultură ale studenților din subordinea Ministerului Învățământului în subordinea "Asociațiilor studențești din România"
  H.C.M. nr.273/1972 privind autorizarea Ministerului Industriei Chimice de a prelucra deșeuri cu conținut de metale platinice, de a livra sitele catalitice și platina afinată produse și stabilirea prețului de livrare către Banca Națională a Republicii Socialiste România a platinei afinate
  H.C.M. nr.480/1972 cu privire la unele reglementări în legătură cu organizarea de către Camera de Comerț a manifestărilor expoziționale internaționale și expozițiilor străine în Republica Socialistă România
  H.C.M. nr.1.396/1972 privind autorizarea Băncii Naționale a Republicii Socialiste România de a distruge biletele de bancă improprii circulației
  H.C.M. nr.1.510/1972 privind înființarea Oficiului județean de turism Tulcea
  H.C.M. nr.1.544/1972 privind stabilirea duratei timpului de lucru de 7 ore pe zi pentru unii salariați de la Fabrica de medicamente Biofarm - București
  H.C.M. nr.299/1972 privind autorizarea Ministerului Apărării Naționale de a organiza periodic Festivalul cântecului ostășesc
  H.C.M. nr.1.303/1972 privind unele măsuri referitoare la trecerea activității aeronautice civile și a unităților de aviație civilă la Ministerul Apărării Naționale, precum și pentru îmbunătățirea activității aviației utilitare și sanitare
  H.C.M. nr.1.562/1972 privind înființarea Institutului central de biologie și unele măsuri privind organizarea unor unități de cercetare de biologie
  H.C.M. nr.994/1973 privind durata zilei de muncă în activitatea de colectare și topire a tulpinilor de in și cânepă din unitățile subordonate Ministerului Industriei Ușoare
  H.C.M. nr.995/1973 privind autorizarea Băncii Române de Comerț Exterior de a folosi fond nescriptic în scopul valorificării mai rapide a mijloacelor de plată străine încasate pe timpul sezonului turistic de vară
  H.C.M. nr.1.025/1973 privind drepturile bănești cuvenite pe timpul școlarizării femeilor admise ca eleve la cursurile de pregătire pentru a deveni cadre militare permanente în Ministerul Apărării Naționale
  H.C.M. nr.423/1973 privind înființarea Centrului de calcul al industriei chimice
  H.C.M. nr.583/1973 privind înființarea Întreprinderii de articole tehnice din cauciuc și cauciuc regenerat în municipiul Târgu Jiu
  H.C.M. nr.122/1974 privind modul de stabilire și acoperire a pierderilor provocate de acțiunea negativă a factorilor naturali la unitățile agricole de stat
  H.C.M. nr.144/1975 privind durata zilei de muncă a echipelor de transmisii, înregistrări și filmări ale Radioteleviziunii Române
  H.C.M. nr.145/1975 pentru stabilirea prețului cu amănuntul pentru radioreceptorul "S.720 T.Gloria"
  H.C.M. nr.350/1975 pentru stabilirea și sancționarea contravențiilor cu privire la producția agricolă vegetală
  H.C.M. nr.426/1975 privind aprobarea standardului de stat STAS 930-75 "Rețele electrice. Tensiuni nominale și abateri admisibile"
  H.C.M. nr.41/1976 privind reglementarea modului de întocmire a devizelor lucrărilor de construcții-montaj și de reparații la construcții
  H.C.M. nr.254/1977 privind aprobarea unor standarde de stat
  H.C.M. nr.290/1977 privind aprobarea standardului de stat STAS 177-77 "Produse petroliere. Combustibil lichid pentru uz neindustrial, tip P și M"
  H.C.M. nr.102/1978 privind aprobarea unor standarde de stat
  H.C.M. nr.121/1978 privind aprobarea standardului de stat STAS 500/1-78 "Oțeluri de uz general pentru construcții. Condiții tehnice generale de calitate"
  H.C.M. nr.184/1978 privind aprobarea unor standarde de stat
  H.C.M. nr.188/1978 privind aprobarea standardului de stat STAS 882-78 "Fonte brute. Condiții tehnice generale de calitate"
  H.C.M. nr.49/1979 privind aprobarea standardului de stat STAS 2900-79 "Lucrări de drumuri. Lățimea drumurilor"
  H.C.M. nr.67/1979 privind aprobarea unor standarde de stat
  H.C.M. nr.139/1979 privind aprobarea standardului de stat STAS 7450-79 "Oțeluri carbon de calitate și aliate pentru tratament termic, destinate construcției de mașini. Condiții tehnice generale de calitate"
  H.C.M. nr.34/1980 privind aprobarea standardului de stat STAS 1545-80 "Poduri pentru străzi și șosele. Pasarele. Acțiuni"
  H.C.M. nr.92/1981 privind aprobarea standardului de stat STAS 6389-81 "Tacâmuri. Condiții tehnice generale de calitate"
  H.C.M. nr.5/1984 pentru aprobarea regulamentelor privind uniformele de serviciu și echipamentul vestimentar tipizat pentru personalul din unitățile socialiste de stat
  H.C.M. nr.35/1988 privind declararea Deltei Dunării zonă balneoclimaterică de categoria I
  H.G. nr.4/1990 privind trecerea Trustului-antrepriza generala "Energoconstructia" din cadrul Ministerului Constructiilor Industriale in subordinea Ministerului Energiei Electrice
  H.G. nr.5/1990 privind infiintarea și organizarea Intreprinderii de Comert Exterior "Mercur"
  H.G. nr.18/1990 privind trecerea Directiei de montaj și reparatii capitale utilaj energetic și tehnologic din cadrul Ministerului Industriei Constructiilor de Masini la Ministerul Energiei Electrice
  H.G. nr.35/1990 privind trecerea Intreprinderii de Comert Exterior "Carpati" in subordinea Ministerului Comertului Exterior
  H.G. nr.36/1990 privind reorganizarea activitatii de comert exterior in cadrul unitatilor din subordinea Ministerului Industriei Electrotehnicii, al Electronicii și Informaticii
  H.G. nr.56/1990 privind trecerea Intreprinderii de Comert Exterior "Icecoop - Ilexim" din subordinea Ministerului Comertului Exterior in subordinea Uniunii Centrale a Cooperativelor Mestesugaresti - UCECOM
  H.G. nr.179/1990 privind aprobarea retelei centrelor de perfectionare a personalului din subordinea unor ministere și organe centrale
  H.G. nr.216/1990 privind stabilirea pretului de vanzare cu amanuntul pentru cafea naturala boabe, prajita sau macinata
  H.G. nr.228/1990 privind unele masuri pentru infiintarea unor puncte și magazine de prezentare și desfacere de catre unitati producatoare
  H.G. nr.241/1990 cu privire la acordarea materialelor igienico-sanitare in unitatile din subordinea Ministerului Industriei Metalurgice
  H.G. nr.277/1990 privind atributiile și modul de functionare a Oficiului pentru Administratia Locala
  H.G. nr.317/1990 privind schimbul valutar pentru cetatenii romani care calatoresc peste granita in interes personal
  H.G. nr.321/1990 privind autorizarea Centralei "PECO" Bucuresti de a vinde cu plata in valuta, prin unitatile sale, marfuri primite in consignatie
  H.G. nr.356/1990 privind punerea la dispozitia Cailor Ferate Romane a sumelor reprezentand locatiile pentru imobilizarea vagoanelor de marfa in cazul depasirii termenelor de incarcare-descarcare a acestora
  H.G. nr.360/1990 privind calificarea muncitorilor in unitati de stat
  H.G. nr.362/1990 privind infiintarea Intreprinderii de Bere și Bauturi Chitila
  H.G. nr.368/1990 privind aprobarea numarului maxim de posturi din unitatile teritoriale ale Ministerului Justitiei
  H.G. nr.388/1990 privind salarizarea personalului de la Monetăria Statului și Imprimeria Băncii Naționale
  H.G. nr.412/1990 privind organizarea activitatii de perfectionare a personalului din industria miniera și activitatea geologica
  H.G. nr.422/1990 privind infiintarea Intreprinderii de Masini-Unelte Cluj-Napoca
  H.G. nr.428/1990 privind instituirea de noi grade didactice in invatamantul superior
  H.G. nr.445/1990 privind infiintarea Intreprinderii de Comert Exterior "ECOMES" in subordinea Centralei Industriale de Echipament Special Bucuresti
  H.G. nr.446/1990 privind efectuarea de operatiuni de incasari și plati in valuta, angajarea și acordarea de credite in valuta de catre Banca pentru Agricultura și Industrie Alimentara specifice profilului sau de activitate
  H.G. nr.503/1990 privind infiintarea Directiei de Comert Exterior din cadrul Centralei de Turism O.N.T. "Litoral"
  H.G. nr.513/1990 privind normele de organizare a unitatilor de constructii-montaj de stat
  H.G. nr.514/1990 privind unele masuri pentru imbunatatirea organizarii unitatilor din cadrul Ministerului Industriei Chimice și Petrochimice
  H.G. nr.515/1990 privind infiintarea Intreprinderii Mecanice Breaza
  H.G. nr.516/1990 privind infiintarea Intreprinderii de Asistenta Tehnica și Service pentru Masini-Unelte Bucuresti
  H.G. nr.517/1990 privind infiintarea Intreprinderii Mecanice Targoviste
  H.G. nr.519/1990 privind infiintarea și organizarea Intreprinderii de Comert Exterior "Farmexim" in subordinea Ministerului Sanatatii
  H.G. nr.523/1990 privind modificarea preturilor cu amanuntul la unele tipuri de componente electronice și a preturilor de productie, livrare și cu amanuntul la baterii - elemente galvanice
  H.G. nr.532/1990 privind majorarea preturilor de productie și cu amanuntul la covoarele manuale, innodate și tesute
  H.G. nr.537/1990 privind functionarea directiilor financiare judetene, Directiei generale financiare a municipiului Bucuresti, administratiilor financiare municipale, ale sectoarelor municipiului Bucuresti și a sectorului agricol Ilfov, precum și a serviciilor sau birourilor financiare orasenesti
  H.G. nr.566/1990 privind reorganizarea unor unitati din subordinea Ministerului Postelor și Telecomunicatiilor
  H.G. nr.579/1990 privind infiintarea unor intreprinderi de industrie alimentara
  H.G. nr.590/1990 privind acordarea unor drepturi personalului din industria alimentara
  H.G. nr.599/1990 privind infiintarea Intreprinderii "Grand-Hotel" Bucuresti, in subordinea Ministerului Turismului
  H.G. nr.611/1990 privind infiintarea și organizarea Intreprinderii "Termorom" Cluj-Napoca
  H.G. nr.612/1990 privind infiintarea și organizarea Intreprinderii de Comert Exterior "Metanef"
  H.G. nr.616/1990 privind infiintarea Intreprinderii de Industrializare a Carnii Fagaras
  H.G. nr.617/1990 privind infiintarea Intreprinderii "Ideal" Medias
  H.G. nr.626/1990 privind trecerea Intreprinderii de Exploatare Industriala a Agregatelor Minerale pentru Constructii Bragadiru in subordinea Centralei-Antrepriza Generala de Constructii-Montaj din subordinea Primariei Municipiului Bucuresti
  H.G. nr.629/1990 privind achizitionarea, reconditionarea și valorificarea unor bunuri de folosinta indelungata, de uz personal, și a unor subansamble sau piese ale acestora, provenite de la unitati economice de stat
  H.G. nr.646/1990 privind infiintarea unor intreprinderi la Ministerul Industriei Usoare
  H.G. nr.649/1990 privind infiintarea și organizarea Intreprinderii Navale de Elice Galati in subordinea Centralei Industriale Navale Galati, de sub indrumarea și controlul Ministerului Industriei Constructiilor de Masini
  H.G. nr.765/1990 privind trecerea unor unitati comericale specializate de produse alimentare la Ministerul Agriculturii și Alimentatiei
  H.G. nr.861/1990 cu privire la aprobarea structurii organizatorice a Centrului National al Cinematografiei și a unor masuri de organizare a unitatilor din subordinea acestuia
  H.G. nr.920/1990 privind incadrarea in munca in unitatile de industrie alimentara a unor categorii de pensionari
  H.G. nr.944/1990 privind unele masuri pentru desfasurarea in bune conditii a actiunii de recoltare a porumbului
  H.G. nr.945/1990 privind inventarierea și reevaluarea patrimoniului unitatilor economice de stat
  H.G. nr.952/1990 privind unele masuri de stabilire a programelor de functionare a magazinelor și unitatilor de alimentatie publica
  H.G. nr.955/1990 privind majorarea numarului maxim de posturi la unitatile teritoriale ale Ministerului Justitiei
  H.G. nr.969/1990 privind constituirea Comisiei guvernamentale pentru cercetarea, prevenirea și combaterea distrugerilor de bunuri din unitatile producatoare și din circuitul comercial normal
  H.G. nr.973/1990 privind schimbarea subordonarii Intreprinderii pentru Nutreturi Concentrate a Sectorului Agricol Ilfov
  H.G. nr.975/1990 privind prevenirea scoaterii ilicite peste granita și comercializarii in strainatate a produselor agroindustriale și a bunurilor industriale de larg consum
  H.G. nr.976/1990 privind organizarea sistemului de aprovizionare de la intern a agentilor economici ce isi desfasoara activitatea in baza decretelor-lege nr.54/1990 și nr.96/1990
  H.G. nr.978/1990 privind organizarea și functionarea Ministerului Finantelor
  H.G. nr.979/1990 privind numirea și salarizarea secretarului și subsecretarilor de stat la Ministerul Afacerilor Externe
  H.G. nr.997/1990 privind stabilirea alocatiilor zilnice de hrana pentru activitatea sportiva de performanta
  H.G. nr.1.009/1990 privind infiintarea unei statiuni pentru mecanizarea agriculturii
  H.G. nr.1.109/1990 cu privire la liberalizarea preturilor și masuri de protectie sociala
  H.G. nr.1.156/1990 privind deschiderea invatamantului superior cu durata de 3 ani (subingineri, conductori arhitecti și profesori II)
  H.G. nr.1.165/1990 privind imbunatatirea activitatii de paza
  H.G. nr.1.168/1990 privind majorarea cu suta la suta a dobanzilor care se acorda populatiei de Casa de Economii și Consemnatiuni
  H.G. nr.1.367/1990 privind stabilirea unor masuri organizatorice la directiile teritoriale de munca și protectie sociala subordonate Ministerului Muncii și Protectiei Sociale
  H.G. nr.76/1991 privind organizarea atestarii pe post a salariatilor din administratia de stat
  H.G. nr.94/1991 privind majorarea numarului maxim de posturi in cadrul Directiei generale a penitenciarelor din subordinea Ministerului Justitiei
  H.G. nr.134/1991 privind acordarea unui credit special unitatilor agricole cooperatiste pentru plata datoriilor catre statiunile pentru mecanizarea agriculturii
  H.G. nr.154/1991 privind asigurarea fondurilor necesare pentru plata pensiilor și ajutoarelor sociale ale taranimii
  H.G. nr.211/1991 cu privire la unele masuri in domeniul preturilor și tarifelor
  H.G. nr.250/1991 privind modificarea statutelor unor societati comerciale cu capital integral de stat
  H.G. nr.366/1991 privind acordarea de credite tinerilor casatoriti
  H.G. nr.415/1991 privind stabilirea tarifului de distributie a energiei termice livrate la consumatori din sistemul de termoficare a municipiului Bucuresti
  H.G. nr.437/1991 privind trecerea Uzinei "G" Ramnicu Valcea, din subordinea Departamentului industriei chimice și petrochimice al Ministerului Industriei, in structura Institutului de Fizica Atomica din subordinea Ministerului Invatamantului și Stiintei și reorganizarea sa ca Institut de Criogenie și Separari Izotopice
  H.G. nr.453/1991 privind constituirea, atributiile și functionarea comisiilor de lichidare a patrimoniului uniunilor judetene, a sectorului agricol Ilfov și Uniunii Nationale a Cooperativelor Agricole de Productie
  H.G. nr.464/1991 cu privire la reglementarea regimului preturilor
  H.G. nr.465/1991 privind decontarea prin compensare a platilor restante existente in economie
  H.G. nr.547/1991 privind instituirea taxei anuale pe audiovizual
  H.G. nr.556/1991 privind infiintarea Departamentului reglementarii comertului și turismului
  H.G. nr.684/1991 privind unele masuri in organizarea și functionarea Ministerului Agriculturii și Alimentatiei
  H.G. nr.695/1991 privind unele masuri de aplicare a taxei anuale pe audiovizual și a tarifelor de abonament
  H.G. nr.704/1991 privind acordarea unor drepturi pentru stimularea personalului de control financiar de stat al Ministerului Economiei și Finantelor
  H.G. nr.776/1991 cu privire la regimul preturilor și tarifelor, in conditiile unificarii cursurilor de schimb ale leului
  H.G. nr.779/1991 privind impozitul pe circulatia marfurilor și accizele


Marți, 07 februarie 2023, 13:12

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.