LEGE nr.138 din 20 iulie 1999
privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții
Descriptori | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.138 din 20 iulie 1999
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 219/1999
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 347/22 iul. 1999 text
Functie activa:
Modifică: O.G. nr.39/1994 privind imbunatatirea coeficientilor de ierarhizare a salariilor de baza pentru personalul din sectorul bugetar
abrogă anexele nr.IV/1 și IV/2
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.257/1999 pentru promulgarea Legii privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții
Modificată: O.U.G. nr.140/1999 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999
prorogă termenul de intrare în vigoare prevăzut la art. 72
  O.U.G. nr.136/2000 privind modul de stabilire a plăților compensatorii și a ajutoarelor care se acordă personalului militar
ajutoarele prevăzute la art. 31 și art. 32 alin. (1) se stabilesc în raport cu solda lunară netă
  O.U.G. nr.227/2000 pentru modificarea anexei nr.2 la Legea nr.138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții (abrogata prin L. nr.330/2009)
înlocuiește anexa nr. 2
  O.U.G. nr.38/2001 pentru completarea art.31 din Legea nr.138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții (abrogata prin L. nr.330/2009)
introduce alin. (21) la art. 31
  O.U.G. nr.42/2001 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2001 personalului din sectorul bugetar
majorează valoarea de referință sectorială prevăzută în anexe
  O.U.G. nr.91/2001 pentru stabilirea coeficienților de ierarhizare ai soldelor unor funcții din structurile Ministerului Apărării Naționale, ale căror state de organizare intră în vigoare în perioada 1 iunie 2001 - 31 decembrie 2003 ca urmare a procesului de reorganizare a Armatei României
completează anexa nr. 1 lit. A
  O.U.G. nr.187/2001 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2002 personalului din sectorul bugetar
majorează valoarea de referință sectorială
  O.U.G. nr.180/2002 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională
majorează valoarea de referință sectorială începând cu 1 ian 2003 și 1 oct 2003, astfel cum a fost modificătă prin O.U.G. nr. 42/2001 și O.U.G. nr. 187/2001; modifică anexa nr. 1
  O.U.G. nr.123/2003 privind creșterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar
majoreaza valorile de referinta sectoriale în vigoare în luna decembrie 2003 pentru stabilirea soldelor de functie si de grad ale personalului militar
  O.U.G. nr.2/2004 pentru completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții (abrogata prin L. nr.330/2009)
completează anexa nr.1
  O.U.G. nr.29/2004 pentru completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții (abrogata succesiv prin L. nr.330/2009)
completează anexa nr. 1 si anexa nr. 7
  L. nr.292/2004 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2004 pentru completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții (abrogata prin L. nr.330/2009)

aprobă O.U.G. nr. 29/2004
  O.G. nr.13/2005 privind creșterile salariale ce se vor acorda personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională
majorează valoarea de referinta sectoriala pentru determinarea soldelor de functie si de grad ale personalului militar
  L. nr.83/2005 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 13/2005 privind creșterile salariale ce se vor acorda personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională
aprobă O.G.nr. 13/2005
  O.G. nr.31/2005 pentru completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții (abrogata prin L. nr.330/2009)
completează anexa nr.8; introduce alin. (3) la art.40
  L. nr.21/2006 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 31/2005 pentru completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții (abrogata prin L. nr.330/2009)
aprobă cu modificări O.G. nr. 31/2005 și modifică anexa nr. 8
  O.G. nr.56/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții
- modifică art. 37, art. 42 alin. (3) și (4) și la data de 1 ian. 2007, anexele nr. 1 și nr. 7; introduce alin. (3) la art. 34, alin. (4) la art. 40
  L. nr.477/2006 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 56/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții
- aprobă cu modificări și completări O.G. nr. 56/2006 și modifică art. 42 alin. (4), anexele nr. 1 și 7; introduce alin. (11,) la art. 39; completează anexele nr. 1 și 7
  O.G. nr.15/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții (abrogata prin L. nr.330/2009)
- introduce alin.(1) la art.61; modifică anexele nr. 1, 3, 4 și 8
Aprobată cu modificări: L. nr.203/2007 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții (abrogata prin L. nr.330/2009)
- aprobă O.G. nr. 15/2007 și modifică anexa nr.7
Modificată: O.G. nr.8/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea și alte drepturi ale polițiștilor și a Ordonanței Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare
- majorează, începând cu 1 aprilie 2008 și respectiv 1 octombrie 2008, valoarea de referință sectorială pentru determinarea soldelor de funcție și grad ale personalului militar; completează anexa nr. 1
  L. nr.330/2009 Lege-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
- la data de 12 nov. 2009, abrogă art. 28 și la data de 1 ian. 2010, abrogă legea cu excepția art. 1, art. 23, art. 42, art. 43, art. 62, art. 65, art. 66, art. 67, art. 68, art. 69, art. 70, art. 72, anexa nr. 1 pct. 1, 7 și 11-16 din notă, anexa nr. 5, anexa nr. 7 pct. 4, anexa nr. 9 pct. 2, 4 și 6


Sâmbătă, 04 februarie 2023, 21:23

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.