LEGE nr.143 din 27 iulie 1999
privind ajutorul de stat
Descriptori | Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.143 din 27 iulie 1999
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 166/1998
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 370/3 aug. 1999 text
Republicare: M.Of. nr. 744/16 aug. 2005 text
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.272/1999 pentru promulgarea Legii privind ajutorul de stat
Referită de: O. nr.103/2002 al ministrului sănătății și familiei privind aprobarea Regulamentului pentru aplicarea dispozițiilor art.14 alin.(1) lit.i) din Legea nr.143/1999 privind ajutorul de stat
art.14 alin.(1) lit.i)
Modificată: O. nr.84/2002 pentru modificarea plafoanelor prevăzute la art. 14 alin. (1) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat
modifică plafoanele prevăzute la art. 14 alin. (1)
Vezi și: O. nr.84/2002 pentru modificarea plafoanelor prevăzute la art. 14 alin. (1) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat
modifică plafoanelor prevăzute la art. 14 alin. (1)
Modificată: O.U.G. nr.97/2002 privind asigurarea transparenței în domeniul ajutorului de stat și al relațiilor financiare dintre autoritățile publice și întreprinderile publice, precum și completarea art. 6 din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat (abrogata prin L. nr.603/2003)
introduce alin. (6), (7) și (8) la art. 6
  O. nr.251/2002 privind modificarea plafonului prevăzut la art. 20 din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat
modifică plafonul prevăzut la art. 20
  L. nr.603/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat (abrogata prin O.U.G. nr.117/2006)
modifică denumirea art. 2, art.2, art. 4, art. 6, art.9 alin. (1), art. 10, art. 11, art. 12 alin. (1), art. 13, art. 14 alin. (1) si (3), titlul cap. IV, denumirea art. 17, art.17, denumirea art. 18, art.18, art. 19, art. 20, art. 21, art. 22, denumirea art. 23, art.23, art. 24, art. 25, art. 26, art. 27, art. 29, art. 30 alin. (1); introduce lit. d) la art. 3 alin. (1), art. 31-39, alin. (2) la art. 5, art. 191, art. 192, art. 241-244, art. 261- 263, art. 281, art. 282;abrogă art. 15, art. 16.
dispune republicarea
  O. nr.51/2004 referitor la modificarea plafonului prevăzut la art. 20 din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, modificată prin Legea nr. 603/2003 (abrogat prin O.U.G. nr.117/2006)
majoreaza plafonul prevazut la art.20
  O.G. nr.94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare
modifică art.2 alin.(1), (2) si (8), art.12 alin.(1), art.17 alin.(1), art.18 alin.(3), art.19 alin.(1), art.26 alin.(2), art.263 alin.(1); abrogă art.21
dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 744/16 aug. 2005 text
Abrogată: O.U.G. nr.117/2006 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat
Derogari:
  O.G. nr.72/2002 privind unele măsuri pentru finalizarea procesului de privatizare a Societății Comerciale "Șantierul Naval" - S.A. Constanța
  O.U.G. nr.209/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 254/2002 privind unele măsuri pentru creșterea atractivității la privatizare a societăților comerciale cu capital integral sau parțial de stat, ce dețin în administrare terenuri agricole proprietate publică sau privată a statului (abrogata prin L. nr.507/2004)
  O.U.G. nr.114/2003 privind privatizarea Societății Comerciale "ARO" - S.A. Câmpulung Muscel
  O.U.G. nr.115/2003 privind privatizarea Societății Comerciale "Roman" - S.A. Brașov și constituirea parcului industrial pe platforma Societății Comerciale "Roman" - S.A.
  O.U.G. nr.116/2003 privind privatizarea Societății Comerciale "Siderurgica" - S.A. Hunedoara
  O.U.G. nr.15/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare
  L. nr.190/2004 privind stimularea privatizării și dezvoltării societăților comerciale din domeniul agriculturii


Sâmbătă, 24 februarie 2024, 12:12

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.