ORDONANȚĂ nr.73 din 27 august 1999
privind impozitul pe venit
Descriptori | Contestari

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.73 din 27 august 1999
Emitent: Guvern
Respinsa prin: L. nr.206/2002 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 301/1999
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare, de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 419/31 aug. 1999 text
Functie activa:
Abrogă: L. nr.32/1991 privind impozitul pe salarii
la 1 ianuarie 2000
totodata, abrogă:
O.G. nr.17/1995 pentru modificarea și completarea Legii nr.32/1991 privind impozitul pe salarii, republicata
totodata, abrogă:
L. nr.122/1995 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.17/1995 pentru modificarea și completarea Legii nr.32/1991 privind impozitul pe salarii, republicata
O.G. nr.8/1996 pentru modificarea și completarea Legii nr.32/1991 privind impozitul pe salarii, republicata, cu modificarile ulterioare
totodata, abrogă:
L. nr.54/1996 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.8/1996 pentru modificarea și completarea Legii nr.32/1991 privind impozitul pe salarii, republicata, cu modificarile ulterioare
O.G. nr.62/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.32/1991 privind impozitul pe salarii, republicata
totodata, abrogă:
L. nr.75/1998 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.62/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.32/1991 privind impozitul pe salarii, republicata
  H.G. nr.300/1993 cu privire la modificarea transelor de venit lunar impozabil și a nivelului sumelor stabilite la art. 6 lit. c) și art. 7 alin. 2 și 3 din Legea nr.32/1991 privind impozitul pe salarii, astfel cum a fost modificata și completata prin Legea nr.35/1993
  O.U.G. nr.85/1997 privind impunerea veniturilor realizate de persoanele fizice
la 1 ianuarie 2000
totodata, abrogă:
L. nr.246/1998 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/1997 privind impunerea veniturilor realizate de persoanele fizice
la 1 ianuarie 2000
  H.G. nr.481/1998 pentru corectarea tranșelor de venit lunar impozabil pentru semestrul II al anului 1998 și a sumei prevăzute la art. 6 lit. i) din Legea nr.32/1991 privind impozitul pe salarii, republicată, cu modificările ulterioare
  H.G. nr.706/1999 pentru aprobarea Instrucțiunilor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/1997 privind impunerea veniturilor realizate de persoanele fizice, aprobată și modificată prin Legea nr.246/1998
Modifică: D.-L. nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri
abrogă la 1 ian 2000 prevederile art. 6 alin. (1) referitoare la scutirea de impozit pe salariu
la 1 ianuarie 2000
  L. nr.42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri și acordarea unor drepturi urmasilor acestora, ranitilor, precum și luptatorilor pentru victoria Revolutiei din Decembrie 1989 (abrogata prin L. nr.341/2004)
abrogă la 1 ian 2000 prevederile art. 11 alin. (2) referitoare la reducerea impozitului pe salarii (s-a făcut intervenția legislativă după textul republicat și neefectuată prin O.U.G. nr. 17/1999, în realitate era necesar să se facă trimitere la art. 11 alin. (3) lit. b)
la 1 ianuarie 2000
  L. nr.92/1992 pentru organizarea judecătorească
abrogă la 1 ian 2000 prevederile art. 109 alin. (1) cu privire la reducerea impozitului pe venit
la 1 ianuarie 2000
  L. nr.103/1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult
abrogă la 1 ian 2000 prevederile art. 5 referitoare la scutirea de impozit pe venit
la 1 ianuarie 2000
  L. nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare
abrogă la 1 ian 2000 prevederile art. 9 lit. c referitoare la reduceri sau scutiri de impozit pe venit și ale art. 10 referitoare la reducerea impozitului pe venit
la 1 ianuarie 2000
  O.G. nr.26/1995 privind impozitul pe dividende
abrogă prevederile referitoare la impozitarea dividendelor cuvenite persoanelor fizice
la 1 ianuarie 2000
  O.G. nr.28/1995 privind acordarea facilitatilor fiscale pentru functionarea "Fondului Romano-American de Investitii" (abrogata prin O.U.G. nr.26/2005)
abrogă prevederile art.2 referitoare la scutirea de la plata impozitului pe salarii
la 1 ianuarie 2000
  L. nr.114/1996 Legea locuinței
abrogă la 1 ian 2000 prevederile art. 63 alin. (1)
la 1 ianuarie 2000
  O.G. nr.8/1997 privind stimularea cercetarii-dezvoltarii și inovarii (abrogata prin O.G. nr.57/2002)
abrogă prevederile art.23 alin.(4)
la 1 ianuarie 2000
  L. nr.145/1997 Legea asigurărilor sociale de sănătate (abrogata prin O.U.G. nr.150/2002)
la 1 ianuarie 2000
  O.G. nr.63/1997 privind stabilirea unor facilitati pentru dezvoltarea turismului rural
abrogă prevederile art.2 lit.f referitoare la scutirea de la plata impozitului pe venit
la 1 ianuarie 2000
  O.U.G. nr.66/1997 privind scutirea de plata a impozitelor pe salarii si/sau pe venituri realizate de consultanti straini pentru activitatile desfasurate in Romania in cadrul unor acorduri de imprumut (abrogata prin L. nr.571/2003)
abrogă prevederile referitoare la scutirea de la plata impozitului pe salariu și a impozitului pe venit, realizate de consultanți străini, persoane fizice
la 1 ianuarie 2000
  O.G. nr.7/1998 privind unele măsuri de protecție socială a personalului militar și civil, care se vor aplica în perioada restructurarii marilor unități
abrogă prevederile art.7, art.8 alin.(1) și ale art.11 alin.(1) cu privire la neimpozitarea sumelor primite sub formă de plăți compensatorii, precum și prevederile art.23 lit.a
la 1 ianuarie 2000
  O.G. nr.116/1998 privind instituirea regimului special pentru activitatea de transport maritim internațional
abrogă prevederile art.8 referitoare la exonerarea de la plata impozitului pe dividendele cuvenite persoanelor fizice
la 1 ianuarie 2000
  O.G. nr.124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale
abrogă prevederile art.9 alin.(2) referitoare la cheltuielile pentru investiții, dotări și alte utilități necesare înființării și funcționării cabinetelor medicale fără personalitate juridică
la 1 ianuarie 2000
  O.U.G. nr.52/1999 privind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanțate prin împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, inclusiv privind plata specialiștilor români care își desfășoară activitatea în cadrul unităților de management de proiect
abrogă prevederile art.6 referitoare la impozitarea veniturilor
la 1 ianuarie 2000
  O.U.G. nr.98/1999 privind protecția socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective
abrogă prevederile art.36 alin.(1) și (3) cu privire la scutirea de la plata impozitului pe venit
la 1 ianuarie 2000
  O.U.G. nr.100/1999 privind unele măsuri de protecție socială a cadrelor militare și a salariaților civili, care se vor aplica în perioada restructurării aparatului central, comandamentelor de armă, inspectoratelor generale, marilor unități, unităților și a formațiunilor din compunerea Ministerului de Interne
abrogă prevederea art.7 alin.(1) cu privire la neimpozitarea sumelor primite sub formă de plăți compensatorii, precum și prevederile art.21 lit.a
la 1 ianuarie 2000
  O.U.G. nr.102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap (abrogata prin L. nr.448/2006)
abrogă prevederile art.44 lit.b
la 1 ianuarie 2000
  L. nr.133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privați pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii (abrogata prin L. nr.346/2004)
abrogă prevederile art. 27 cu privire la sistemul forfetar de impozitare stabilit. în funcție de cifra de afaceri din anul precedent, pentru veniturile persoanelor fizice, ale asociațiilor familiale și ale întreprinderilor mici și mijlocii fără personalitate juridică
la 1 ianuarie 2000
Functie pasiva:
Referită de: H.G. nr.1.066/1999 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr.73/1999 privind impozitul pe venit
Modificată: O.G. nr.9/2000 privind nivelul dobânzii legale pentru obligații bănești (abrogata prin O.G. nr.13/2011)
abrogă prevederile art.86 liniuța a 14-a și liniuța a 20-a
  O.U.G. nr.87/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.73/1999 privind impozitul pe venit (abrogata; respinsa prin L. nr.208/2002)
modifică art.2, art.5 lit.d, art.8 alin.(2), art.14 alin.(1) și (3), art.24 alin.(2) lit.a, art.25, art.31 alin.(1), art.38, art.41, art.42, art.62 alin.(3), art.63 alin.(2), art.72 alin.(1) lit.a, art.74, art.75, art.86 liniuța 3; introduce lit.d1 la alin.(1) al art.4, alin.(51) și (52) la art.12, alin.(11) la art.28, alin.(3) la art.31, alin.(2) la art.43, secțiunea a 6-a la Cap.II cu art. 431-432, alin.(5) la art.48; completează art.86 cu o nouă liniuță
  H.G. nr.611/2000 privind stabilirea baremului lunar pentru impunerea veniturilor din salarii și pensii și a actualizării sumelor fixe prevăzute în Ordonanța Guvernului nr.73/1999 privind impozitul pe venit pentru semestrul II anul 2000, precum și a baremului mediu anual pentru determinarea impozitului pe venitul anual global impozabil realizat în anul 2000
modifică art.8 alin.(4), art.12 alin.(2) și art.39
  O.U.G. nr.235/2000 pentru completarea art. 32 din Ordonanța Guvernului nr.73/1999 privind impozitul pe venit (abrogata; respinsa prin L. nr.210/2002)
completează art.32 cu alin.(2)-(4)
  H.G. nr.1.379/2000 privind stabilirea baremului lunar pentru impunerea veniturilor din salarii și pensii și a actualizării sumelor fixe prevăzute în Ordonanța Guvernului nr.73/1999 privind impozitul pe venit, pentru semestrul I al anului 2001
modifică art.4 alin.(1) lit.d1, art.12 alin.(2), art.39, art.431
  O.U.G. nr.46/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.73/1999 privind impozitul pe venit (abrogata)
modifică art.59 și art.67
  O.U.G. nr.77/2001 pentru modificarea art. 59 din Ordonanța Guvernului nr.73/1999 privind impozitul pe venit (abrogata; respinsa prin L. nr.207/2002)
modifică art.59
  O.U.G. nr.94/2001 pentru completarea art.6 din Ordonanța Guvernului nr.73/1999 privind impozitul pe venit (abrogata; respinsa prin L. nr.209/2002)
introduce lit.j la art.6
Abrogată: O.G. nr.7/2001 privind impozitul pe venit
Modificată: O. nr.1.922/2001 al ministrului finanțelor publice privind stabilirea baremului lunar pentru impunerea veniturilor din salarii și din pensii și a sumelor fixe prevăzute în Ordonanța Guvernului nr.73/1999 privind impozitul pe venit, pentru trimestrul IV al anului 2001
modifică art.12 alin.(2), art.4 alin. (1) lit. d1, art. 39 și art. 431 alin. (1) și (4), pentru trim.IV/2001
Respinsă: L. nr.206/2002 pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit (scoasa din evidenta)


Luni, 15 aprilie 2024, 19:51

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.