ORDONANȚĂ nr.73 din 27 august 1999
privind impozitul pe venit
Fisa actului

Descriptori:

Abitație
drept, constituire, impozit pe venit
O.G. nr.73/1999      (abrogată la 1 ian.2002 prin O.G. nr.7/2001)

Activități independente
impozit pe venit, determinare
H.G. nr.1.066/1999
O.G. nr.73/1999

într-un punct fix sau ambulant, norme anuale de venit
O. nr.1.192/1999   (M.F.)
O.G. nr.73/1999

Ajutoare
impozit pe venit, exceptare
O.G. nr.73/1999

Alocație de stat pentru copii
sume neimpozabile
O.G. nr.73/1999

Alocație pentru donatorii de sânge
sume neimpozabile
O.G. nr.73/1999

Apatrizi
impozitare venituri obținute în România
O.G. nr.73/1999

Arhitecți
profesie liberă autorizată, impunerea unor venituri
O.G. nr.73/1999

Artă
monumentală definire, venit, determinare
H.G. nr.1.066/1999
O.G. nr.73/1999

Artiști
impunere venituri
O.G. nr.73/1999

Asigurări sociale
incapacitate temporară de muncă, indemnizații, sume plătite, venituri impozabile
L. nr.19/2000
O.G. nr.73/1999
O. nr.340/2001   (M.M.S.S.)

Asistent medical
profesie liber autorizată, venituri, impozitare
O.G. nr.73/1999

Asociații fără personalitate juridică
contracte de asociere în formă scrisă, conținut, încheiere, condiții, excepții
O.G. nr.73/1999

declarație de venit
O.G. nr.73/1999
H.G. nr.1.066/1999

încheiere contracte de asociere în formă scrisă, conținut
H.G. nr.1.066/1999
O.G. nr.73/1999

Bunuri
imobile, venituri realizate din închirieri/subînchierieri de către persoane fizice, impozitare, condiții
O.G. nr.73/1999

mobile și imobile
vânzare, impozitare, condiții
O.G. nr.73/1999

Burse
elevi, studenți, doctoranzi, exceptare de la impozitul pe venit
O.G. nr.73/1999

scutite de la plata impozitului
O.G. nr.73/1999

Căi de atac
cu privire la impunerea pentru
venituri persoane fizice
O.G. nr.73/1999
O. nr.934/2000   (M.F.)

Comerț într-un punct fix sau ambulant, activități independente
contribuție, venit net, determinare pe baza normelor de venit
O.G. nr.73/1999
O. nr.1.192/1999   (M.F.)

Comisia centrală fiscală a impozitelor directe
constituire la Ministerul Finanțelor
O.G. nr.73/1999

Concediu
sume plătite, venituri impozabile
O.G. nr.73/1999

Conducători auto
taximetrie
O.G. nr.73/1999

Consilii locale și județene
competență referitoare la
stabilirea meseriilor și norme anuale de venit, impozit pe venit
O.G. nr.73/1999

Construcții
arhitecți, profesie liberă autorizată, impunere venituri
O.G. nr.73/1999

Contabilitate
organizare și conducere, evidență contabilă în partidă simplă de către persoane fizice care au calitatea de contribuabil
L. nr.82/1991
O.G. nr.73/1999
O. nr.215/2000   (M.F.)

reflectare în contabilitate a principalelor operațiuni privind
impozitarea veniturilor de natura dobânzilor realizate de persoanele fizice
L. nr.82/1991
L. nr.101/1998
O.G. nr.73/1999
C. nr.27/2000   (B.N.R.)

Contravenții
stabilire și sancționare de la normele privind
taximetrie
O.G. nr.73/1999

salarii
O.G. nr.73/1999

venit
O.G. nr.73/1999
O.G. nr.7/2001

Corespondenți de presă străini
scutire de la plata impozitului pe salarii
O.G. nr.73/1999

Credit fiscal extern
acordare la nivelul impozitului plătit în străinătate, condiții
O.G. nr.73/1999

Dactilografe
profesie liberă, autorizată, venituri, impozitare
O.G. nr.73/1999
vezi:  Activități independente

Declarație de venit global
contribuabili, obligații, condiții
O.G. nr.73/1999
O.G. nr.7/2001
H.G. nr.1.066/1999

Doctoranzi
burse, venituri neimpozabile
O.G. nr.73/1999
vezi:  Burse

Donații
exceptare de la impozitul pe venit, condiții
O.G. nr.73/1999

Drept de autor
lucrări, venituri, impunere
O.G. nr.73/1999

și drepturi conexe
impozit pe venit, stabilire cote
O.G. nr.73/1999

Economiști
profesie liberă, autorizată, venituri, impunere
O.G. nr.73/1999

Evaziune fiscală
obligații fiscale provenite din chirii, sustragere
O.G. nr.73/1999
vezi:  Dubla impunere, evitarea evaziunii fiscale cu privire la impozitul pe venit și pe capital, reglementări internaționale

Fisc
combaterea evaziunii fiscale, declarare venituri, termen
L. nr.87/1994
O.G. nr.73/1999

determinarea impozitului pe venitul anual global, decizie de impunere, emitere, condiții
O.G. nr.73/1999
O.G. nr.7/2001

evidență plătitori, persoane fizice
O.G. nr.73/1999
O. nr.46/2001   (M.F.P.)

Fișă fiscală
format electronic pentru impozitul pe venit
O.G. nr.7/1995
O.G. nr.73/1999
O. nr.425/1998   (M.F.)
O. nr.2.260/2001   (M.F.P.)

Formulare în activitatea financiară și contabilă
modificarea modelelor și normelor de întocmire și utilizare și introducerea de noi formulare
L. nr.82/1991
O.G. nr.73/1999
O.U.G. nr.17/2000
H.G. nr.401/2000
O. nr.903/2000   (M.F.)

pentru impozit pe venit
O.G. nr.68/1997
O.G. nr.73/1999
O. nr.2.312/2001   (M.F.P.)

tipizate
regim juridic
O.G. nr.7/1995
O.G. nr.73/1999
O. nr.2.260/2001   (M.F.P.)
O. nr.2.312/2001   (M.F.P.)

pentru impozitul pe venit
O.G. nr.7/1995
O.G. nr.73/1999
O. nr.2.260/2001   (M.F.P.)

Impozit
activitatea de taximetrie
O.G. nr.73/1999

calculatorul de impozit desfășurător aferent baremului pe venit anual global pe anul 2000
O.G. nr.73/1999
O.G. nr.7/2001
O. nr.1.637/2000   (M.F.)

pe chirii, venituri din închirieri, subînchirieri, realizate de persoane fizice
O.U.G. nr.40/1999
O.G. nr.73/1999
O.G. nr.7/2001

pe onorariul avocaților și notarilor publici
L. nr.146/1997
O.G. nr.73/1999
O.G. nr.7/2001

pe veniturile realizate de persoane fizice
O.G. nr.73/1999
H.G. nr.1.066/1999

pensii, impozit pe venit, condiții
O.G. nr.73/1999
O.G. nr.7/2001

Impozit lunar pe veniturile din salariu
barem lunar, calculator
O.G. nr.73/1999
O. nr.1.922/2001   (M.F.P.)

Impozit pe salarii
regim juridic, stabilire
O.G. nr.73/1999
O. nr.1.922/2001   (M.F.P.)

Impozit pe venit
anual global, an fiscal, definire, principii, regim juridic
O.G. nr.73/1999
O.G. nr.7/2001
H.G. nr.1.066/1999
O. nr.629/2000   (M.F.)

calcul venit net impozabil, contribuabili, persoane fizice/juridice, organizarea și conducerea evidenței contabile în partidă simplă
L. nr.82/1991
O.G. nr.73/1999
O. nr.215/2000   (M.F.)

categorii de venituri
O.G. nr.73/1999
H.G. nr.1.066/1999

decizie de impunere anuală, stabilire interval de emitere
O.G. nr.73/1999
O. nr.1.468/2001   (M.F.P.)

evidență, plătitori persoane fizice
O.G. nr.73/1999

fișe fiscale
O.G. nr.7/1995
O.G. nr.73/1999
H.G. nr.1.066/1999

formulare, model, conținut, aprobare
O.G. nr.68/1997
O.G. nr.73/1999
O. nr.1.372/2000   (M.F.)
O. nr.2.312/2001   (M.F.P.)

scutire, acordare, condiții
O.G. nr.73/1999

scutire pentru
venituri salariale din activitatea de creare de programe pentru calculator, condiții
O.G. nr.73/1999

sume neimpozabile lunare pentru veniturile din pensii
O.G. nr.73/1999
O.G. nr.7/2001

Informație
acces Ministerul Finanțelor Publice, stabilire impozit pe venit global anual, condiții
O.G. nr.73/1999

Ingineri
profesie liberă, autorizată, venituri, impozitare
O.G. nr.73/1999

Invalizi
gr. II, impozit pe venit, reduceri
O.G. nr.73/1999

Închiriere
și subînchirieri, clădiri, terenuri, camere mobilate/nemobilate, impozitare venituri, condiții
O.G. nr.73/1999

valorificare drepturi de autor și drepturi conexe, impunere venituri
O.G. nr.73/1999

Liber-profesioniști
venituri persoane fizice, impunere
O.G. nr.73/1999

Liberă inițiativă
impozite și taxe
L. nr.27/1994
O.G. nr.73/1999

Medic
profesie liberă, autorizație, venituri, impozitare
O.G. nr.124/1998
O.G. nr.73/1999

Meseriași
impozit pe venit, stabilire
O.G. nr.73/1999

Militar
în termen
elevi și studenți, scutiri pentru drepturile bănești primite
O.G. nr.73/1999

Moștenire, moștenitori
drepturi de autor, venituri impozabile
O.G. nr.73/1999

Notari publici
profesii libere autorizate, venituri, impunere
O.G. nr.73/1999

Obiecte de cult
venituri, impozit pe venit
O.G. nr.73/1999

Onorarii
venituri, impunere
O.G. nr.73/1999

Penalități
datorate pentru
nedepunerea în termen a declarațiilor de impozite și taxe
O.G. nr.68/1997
O.G. nr.73/1999

Pensie
impozitul pe venit, aplicare, condiții, calculator
O.G. nr.73/1999
O. nr.1.922/2001   (M.F.P.)

Persoane deportate
scutire de impozit pe salarii
O.G. nr.73/1999

Persoane cu handicap
gradul II de invaliditate, reduceri impozit pe venit
O.G. nr.73/1999

Persoane fizice
impunere venituri, criterii, plătitori, evidență
O.G. nr.73/1999
O. nr.46/2001   (M.F.P.)

în calitate de contribuabil, organizare și conducere evidență contabilă în partidă simplă
L. nr.82/1991
O.G. nr.73/1999
O. nr.215/2000   (M.F.)

închirieri/subînchirieri, clădiri, terenuri, camere mobilate/nemobilate, venituri impozabile
O.G. nr.73/1999

taxe datorate statului
L. nr.27/1994
L. nr.117/1999
O.G. nr.10/1993
O.G. nr.73/1999

venituri, impozitare, contribuții, plata impozitului pe venit
O.G. nr.73/1999
O.G. nr.7/2001
vezi:  Proprietar

Persoane fizice/juridice
române sau străine, impozit pe venit, determinare, condiții
O.G. nr.73/1999
H.G. nr.1.066/1999

Personal
impozit pe salarii
O.G. nr.73/1999

Personal din domeniul artistic și cultural
impunere venituri
O.G. nr.73/1999

Plante medicinale
comerț, activități independente, contribuabili care își desfășoară activitatea în punct fix sau ambulant, venit net, determinare
O.G. nr.73/1999
O. nr.1.192/1999   (M.F.)

Produse agricole
în stare naturală, producători exceptare de la impozitul pe venit
O.G. nr.73/1999

Produse agroalimentare și alimentare
produse agroalimentare, comerț într-un punct fix sau ambulant, contribuabili, venit net, determinare
O.G. nr.73/1999
O. nr.1.192/1999   (M.F.)

Profesii libere
activități producătoare de venit, impunere
O.G. nr.73/1999
O.G. nr.7/2001

Proprietate intelectuală
venituri sub orice formă a dreptului, impozitare
O.G. nr.73/1999
O.G. nr.7/2001
H.G. nr.1.066/1999
vezi:  Mărci
vezi:  Drept de autor

Revoluționari
venituri neimpozabile, condiții
O.G. nr.73/1999

Salariu
impozit pe veniturile din salarii și asimilate acestora, barem lunar
O.G. nr.73/1999
H.G. nr.1.066/1999
O. nr.1.922/2001   (M.F.P.)

Salarizare, remunerare, indemnizație
regim juridic
L. nr.14/1991
L. nr.154/1998
O.G. nr.39/1994
O.G. nr.73/1999
O.U.G. nr.24/2000
O.U.G. nr.33/2001
O.U.G. nr.42/2001
O.U.G. nr.187/2001

venituri, definire, determinare
O.G. nr.73/1999
H.G. nr.1.066/1999
vezi:  Carta socială europeană revizuită
vezi:  coeficienți de multiplicare(ierarhizare)

Scriitori
impunere venituri
O.G. nr.73/1999

Societăți bancare -bănci (exclusiv române)
închiderea exercițiului financiar contabil, reflectare în contabilitate
L. nr.82/1991
L. nr.15/1994
O.G. nr.73/1999
O.G. nr.61/2001
H.G. nr.704/1993
H.G. nr.909/1997
O. nr.1.418/344/1997   (M.F., B.N.R.)

Sponsorizare
venituri exceptate de la impozitul pe venit
O.G. nr.73/1999

Sporuri
impozitare
O.G. nr.73/1999

State de salarii
modele de formulare, completare
O.G. nr.7/1995
O.G. nr.73/1999

Străini
scutire de impozit pe venit pentru consultanți străini, pentru activitate în cadrul unor acorduri internaționale
O.G. nr.22/1993
O.G. nr.73/1999

Taximetrie
cu autoturisme proprii, impunere venituri
O.G. nr.73/1999

Tehnicieni
profesii libere autorizate, venituri, impunere
O.G. nr.73/1999

Titluri de stat
dobânzi
exceptare de la impozitul pe venit
O.G. nr.73/1999

Transporturi
de persoane
autoturisme de teren, microbuze, autobuze, instruire auto, calcul venituri pentru impozitul pe venit
O.G. nr.73/1999

Turism
servicii turistice în mediu rural, impunere venituri, exceptare, termen
O.G. nr.73/1999

Uz
drept, constituire, impozit pe venit
O.G. nr.73/1999

Uzufruct
drept, constituire, impozit pe venit
O.G. nr.73/1999

Văduve
soții ale veteranilor de război, unele venituri scutite de la impozitul pe venit, condiții
O.G. nr.73/1999
vezi:  protecție socială, indexări

Vânzare/cumpărare
produse
culese din fauna și flora spontană, impunere venit
O.G. nr.73/1999

din producție proprie, creștere animale, păsări și din domeniul silviculturii, sericiculturii, apiculturii, impunere venit
O.G. nr.73/1999

Venituri
anuale globale, definire, determinare, formulare
O.G. nr.73/1999
H.G. nr.1.066/1999
O. nr.2.312/2001   (M.F.P.)

de natura dobânzilor, realizate de persoanele fizice, reflectare în contabilitatea unor bănci
L. nr.82/1991
L. nr.101/1998
O.G. nr.73/1999
C. nr.27/2000   (B.N.R.)

din
activitate independentă, determinare
O.G. nr.73/1999
H.G. nr.1.066/1999
O. nr.1.192/1999   (M.F.)

cedarea folosirii terenurilor
O.G. nr.73/1999
H.G. nr.1.066/1999

salarii și pensii, definire, barem impozitare
O.G. nr.73/1999
H.G. nr.1.066/1999
O. nr.1.922/2001   (M.F.P.)

neincludere în venitul anual global a veniturilor din
dividende și dobânzi
O.G. nr.73/1999
H.G. nr.1.066/1999

jocurile de noroc, premii și diverse venituri
O.G. nr.73/1999
H.G. nr.1.066/1999

Veterani de război
drepturi, gratuități și scutiri de impozite
L. nr.44/1994
O.G. nr.73/1999
H.G. nr.1.172/2001

și văduve, soții ale veteranilor de război, unele venituri scutite de la impozitul pe venit, condiții
O.G. nr.73/1999
vezi:  protecție socială, indexare


Duminică, 04 decembrie 2022, 10:12

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.