ORDONANȚĂ nr.89 din 30 august 1999
privind regimul comercial și introducerea unor restricții la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O. nr.1.112/2002 al ministrului apelor și protecției mediului și al ministrului finanțelor publice privind nominalizarea birourilor vamale de control și vămuire la frontieră pentru intrarea/ieșirea din țară a substanțelor care epuizează stratul de ozon
  O. nr.1.202/2002 al ministrului apelor și protecției mediului pentru contingentarea consumului și producției de substanțe care epuizează stratul de ozon, în anul 2003
  O. nr.72/2004 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului pentru contingentarea consumului și producției de substanțe care epuizează stratul de ozon în anul 2004 (abrogat prin L. nr.265/2022)
art.3 alin.(1) lit.i)
  O. nr.13/2005 al ministrului mediului și gospodăririi apelor pentru contingentarea în anul 2005 a consumului și a producției de substanțe care epuizează stratul de ozon
art. 3 alin. (1) lit. i), art. 6, art. 12 alin. (5)


Duminică, 16 iunie 2024, 21:54

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.