ORDONANȚĂ nr.89 din 30 august 1999
privind regimul comercial și introducerea unor restricții la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon
Fisa actului

Trimitere de la:
  H.G. nr.1.618/2003 privind regimul de import al produselor periculoase pentru sănătatea populației și pentru mediu (abrogat prin H.G. nr.2.009/2004)
  H.G. nr.731/2004 pentru aprobarea Strategiei naționale privind protecția atmosferei (abrogat prin L. nr.104/2011)
  H.G. nr.448/2005 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice
  H.G. nr.1.037/2010 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (abrogat prin O.U.G. nr.5/2015)


Duminică, 16 iunie 2024, 21:45

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.