ORDONANȚĂ nr.112 din 30 august 1999
privind călătoriile gratuite în interes de serviciu și în interes personal pe căile ferate române
Descriptori | Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.112 din 30 august 1999
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.210/2003 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 233/2000
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 425/31 aug. 1999 text
Republicare: M.Of. nr. 766/20 aug. 2004
Functie activa:
Modifică: D.-L. nr.26/1990 privind acordarea unor drepturi și înlesniri beneficiarilor prestațiilor de transporturi, poștă și telecomunicații, precum și personalului din unitățile Ministerului Transporturilor
abrogă art. 2-6
  H.G. nr.235/1991 privind infiintarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane
abrogă art.12
  H.G. nr.691/1991 privind infiintarea unor societati comerciale ca urmare a reorganizarii activitatii transporturilor feroviare
abrogă art.5
  H.G. nr.519/1992 privind infiintarea unei societati comerciale ca urmare a divizarii Societatii Comerciale "Rova" - S.A. Rosiori de Vede
abrogă art.4
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.210/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu și în interes personal pe căile ferate române
modifică art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 8, art. 9, art. 10, art. 12, anexa; introduce art. 41 si 42, art. 111, art. 121, art. 122, art. 123, anexa nr. 1; abrogă art. 7
Modificată: O. nr.549/2003 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu și în interes personal pe căile ferate române, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 210/2003, și a anexei nr. 1.2 la Metodologia privind încadrarea în categoria de tren, clasă, condițiile de emitere, gestionarea și folosirea legitimațiilor de călătorie pe căile ferate române, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.067/2003 (abrogat prin O. nr.2.065/2004)
înlocuiește anexa nr. 1
  L. nr.571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
abrogă alin.(4) al art.122
  O.G. nr.32/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu și în interes personal pe căile ferate române
modifică art.1 alin.(1), art.2 alin.(1) lit.b), art.3 alin.(1), art.4 alin.(2), art.5 alin.(1) lit.a) si b), anexa nr.2; introduce alin.(11) la art.4, art.43, art.81
Republicare: M.Of. nr. 766/20 aug. 2004
Modificată: O. nr.42/2007 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru modificarea pct. 7 din anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu și în interes personal pe căile ferate române, republicată, și a pct. 7 din anexa nr. 1.2 la Metodologia privind încadrarea în categoria de tren, clasă, condițiile de emitere, gestionare și folosire a legitimațiilor de călătorie pe căile ferate române, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.065/2004
  O. nr.438/2009 al ministrului transporturilor și infrastructurii privind modificarea pct. 9 și 16 din anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu și în interes personal pe căile ferate române și a pct. 9 și 16 din anexa nr. 1.2 la Metodologia privind încadrarea în categoria de tren, clasă, condițiile de emitere, gestionare și folosire a legitimațiilor de călătorie pe căile ferate române, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.065/2004 pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu și în interes personal pe căile ferate române, republicată
- modifică anexa nr. 1
  O. nr.1.273/2009 al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru modificarea pct. 1 și 7 din anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu și în interes personal pe căile ferate române și a pct. 1 și 7 din anexa nr. 1.2 la Metodologia privind încadrarea în categoria de tren, clasă, condițiile de emitere, gestionare și folosire a legitimațiilor de călătorie pe căile ferate române, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.065/2004 pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu și în interes personal pe căile ferate române, republicată
- modifică anexa nr. 1
  L. nr.283/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
- În anul 2012 se acordă reduceri de tarife sau, după caz, gratuități, numai în limita a 3 călătorii dus-întors sau 6 călătorii simple, la facilitățile de transport prevăzute în art. 1, art. 2 alin. (1), (2) și (4), art. 3 alin. (1) și (2), art. 4 alin. (1), (2) și (3), art. 5, art. 8 alin. (1), (2) și (3), art. 9 alin. (1), art. 11 alin. (1) și art. 12
  O. nr.1.069/2014 al ministrului transporturilor privind actualizarea anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu și în interes personal pe căi le ferate române și a anexei nr. 1.2 la Metodologia privind încadrarea în categoria de tren, clasă, condițiile de emitere, gestionare și folosire a legitimațiilor de călătorie pe căile ferate române, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 1.697/2012 pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu și interes personal pe căile ferate române
- modifică anexa nr. 1
  O. nr.722/2019 al ministrului transporturilor pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu și în interes personal pe căile ferate române și a anexei nr. 1.2 la Metodologia privind încadrarea în categoria de tren; clasă, condițiile de emitere, gestionare și folosire a legitimațiilor de călătorie pe căile ferate române, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 1.697/2012 pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu și interes personal pe căile ferate române
- modifică anexa nr. 1
  O. nr.907/2020 al ministrului transporturilor, infrastructurii si comunicatiilor pentru modificarea pct. 10 din anexa nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu si în interes personal pe căile ferate române si a pct. 10 din anexa nr. 1.2 la Metodologia privind încadrarea în categoria de tren, clasă, conditiile de emitere, gestionare si folosire a legitimatiilor de călătorie pe căile ferate române, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 1.697/2012 pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu si în interes personal pe căile ferate române
- modifică anexa nr. 1


Duminică, 02 aprilie 2023, 15:57

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.