ORDONANȚĂ nr.119 din 31 august 1999
privind auditul intern și controlul financiar preventiv
Descriptori | Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.119 din 31 august 1999
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.301/2002 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 327/1999
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 430/31 aug. 1999 text
Republicare: M.Of. nr. 799/12 noi. 2003
Functie activa:
Modifică: L. nr.30/1991 privind organizarea și funcționarea controlului financiar și a Gărzii financiare (abrogata prin O.U.G. nr.94/2011)
abrogă la data de 1 ian 2000 art. 2, art. 5 lit. a și alte prevederi referitoare la instituțiile publice din L. nr. 30/1991
la 1 ianuarie 2000
  L. nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi (abrogata prin O.U.G. nr.43/2006)
  L. nr.99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice
încetează la 1 ian 2000 atribuțiile Curții de Conturi în domeniul controlului financiar preventiv, așa cum este reglementat prin prevederile art. I pct. 3, 4, 10, 11 și 21 din L. nr. 99/1999
Functie pasiva:
Modificată: O.U.G. nr.46/2000 pentru modificarea lit. a) din alin. (3) al art. 7 din Ordonanța Guvernului nr.119/1999 privind auditul intern și controlul financiar preventiv
modifică art.7 alin.(3) lit.a
  O.G. nr.85/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.119/1999 privind auditul intern și controlul financiar preventiv
modifică art.17 alin.(3), art.18 alin.(3), art.21 alin.(1) lit.c) și alin.(4), art.23 alin.(4) și (5), art.25 alin.(1), (4), (5) și (7), art.37 alin.(2); introduce alin.(7) la art.13, lit.b1 la art.23 alin.(8), lit.k1 la art.32; abrogă lit.g a art.32
  O.U.G. nr.225/2000 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.119/1999 privind auditul intern și controlul financiar preventiv (abrogata prin L. nr.301/2002)
completează art.22 cu alin.(4)
  O.G. nr.72/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern și controlul financiar preventiv
modifică titlul ordonanței, art.2 lit.o, art.7 alin.(3), art.13 alin.(1), art.26 alin.(7), art.32, art.33, titlul art.34, art.34 alin.(1) și (4); introduce alin.(4) la art.7, alin.(61) la art.8, alin.(21) și alin.(9) la art.26; abrogă art.26 alin.(8); înlocuiește denumirea "Ministerul Finanțelor" cu denumirea "Ministerul Finanțelor Publice", sintagma "ministrul finanțelor" cu sintagma "ministrul finanțelor publice", iar expresia "audit intern" cu expresia "audit public intern"
  L. nr.132/2002 privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 72/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern și controlul financiar preventiv (scoasa din evidenta)
respinge O.G. nr. 72/2001
  L. nr.141/2002 privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 85/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern și controlul financiar preventiv (scoasa din evidenta)
respinge O.G. nr. 85/2000
  L. nr.149/2002 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2000 pentru modificarea lit. a) din alin. (3) al art. 7 din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern și controlul financiar preventiv (scoasa din evidenta)
respinge O.U.G. nr. 46/2000
Aprobată cu modificări: L. nr.301/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern și controlul financiar preventiv
modifică titlul ordonanței, art.2 lit.o, art.7 alin. (3), art.13 alin.(1), art.17 alin. (3), art.18 alin.(3), art.21 alin.(1) lit. c) și alin.(4), art.23 alin.(4) și (5), art.25 alin.(1), (4), (5) și (7), art.26 alin.(7), art.28 alin.(2), art.32, art.33, titlul art.34, art.34 alin.(1) și (4), art.37 alin.(2) ; introduce alin. (4) și (5) la art.7, alin.(61) la art.8, alin.(7) la art.13, alin.(4) la art.22, lit. b1 la art. 23 alin.(8), alin.(21) și (9) la art. 26 ; abrogă art.26 alin. (8) și O.U.G. nr. 225/2000; înlocuiește denumirea "Ministerul Finanțelor" cu denumirea "Ministerul Finanțelor Publice", sintagma "ministrul finanțelor" cu sintagma "ministrul finanțelor publice", iar expresia "audit intern" cu expresia "audit public intern"
Modificată: L. nr.672/2002 privind auditul public intern
abrogă art. 2 lit. c), i), k)-n), p), u), art. 6-9, 28, art. 29 alin. (2), art. 32 lit. a)-e), art. 34 alin. (1) lit. a) și b), art. 37 alin. (3)
  L. nr.84/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 privind auditul public intern și controlul financiar preventiv
modifică titlul, art.1, art.2, art.10 alin.(1) lit.d si alin.(2), art.12-13, art.14 alin.(5), art.16 alin.(3) lit.a si alin.(6), art.17, art.18 alin.(3) si (4), art.21 alin.(1) lit.a si d, alin.(6), art.23 alin.(1)si alin.(8) lit.c, art.25, art.32-34;introduce lit.e1-e4 la art.10 alin 1, lit.d1 la art.21 alin.(1), lit.g1 la art.23 alin.(8);abrogă art.15 alin.(2), art.37 alin.(2); înlocuiește sintagma "angajamente bugetare" cu sintagma "credite bugetare" sau "credite de angajament"
dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 799/12 noi. 2003
Modificată: O.U.G. nr.145/2007 pentru modificarea alin. (4) al art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv
- modifică art. 8 alin. (4)
  O.U.G. nr.35/2009 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul cheltuielilor de personal în sectorul bugetar
- modifică art. 9 alin. (7)
  O.G. nr.8/2009 pentru completarea art. 21 din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv
- introduce alin. (7)-(10) la art. 21
  L. nr.234/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv
- modifică titlul, art. 1, art. 5 alin. (2), art. 28; introduce alin. (3)-(5) la art. 4, alin. (3) la art. 5, lit. j) la art. 27; înlocuiește, în tot cuprinsul ordonanței, sintagma "control intern" cu sintagma "control intern/managerial"
  L. nr.284/2010 LEGE - CADRU privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (abrogata prin L. nr.153/2017)
  O.U.G. nr.94/2011 privind organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare la operatorii economici
- introduce lit. c) la art. 29 alin. (1)
  O.U.G. nr.2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri
- modifică art. 4 titlul și alin. (1) și ((3) - (5), art. 5 alin. (2), art. 10 alin. (2), art. 12 alin. (7), art. 13 alin. (1), (5) și (6), art. 17 alin. (6), art. 19 alin. (5), art. 19 alin. (8) lit. c) și h), art. 20 alin. (1), art. 28, art. 29 alin. (1); introduce alin. (21) la art. 5, lit. k) la art. 27; abrogă art. 2 lit. a), f) și g), art. 5 alin. (3), art. 19 alin. (8) lit. i) și j)
  L. nr.133/2021 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/ managerial si controlul financiar preventiv
- modifică art 5 alin. (1), art. 9 alin. (6), art. 10 alin. (5), art. 13 alin. (3), art. 22, art. 27 lit.k); introduce alin. (61) si (62) la art. 9, art. 111 art. 211 la Cap. III


Marți, 07 februarie 2023, 14:25

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.