ORDONANȚĂ nr.107 din 30 august 1999
privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice
Descriptori | Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.107 din 30 august 1999
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.631/2001 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 543/2000
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 431/31 aug. 1999 text
Republicare: M.Of. nr. 387/7 iun. 2007
  M.Of. nr. 448/16 iun. 2008
Functie pasiva:
Modificată: O.G. nr.70/2000 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice
modifică art.2 pct.2, titlul cap.II, art.4-5, titlul cap.III, art.9-10, art.20 alin.(1), art.22, art.24; înlocuiește la art.23 termenul "contract de călătorie turistică" cu termenul "contract de comercializare a pachetului de servicii turistice", termenul "consumator" cu termenul "turist" din cuprinsul ordonanței; abrogă pct.3 al art.2
Aprobată cu modificări: L. nr.631/2001 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice (abrogata prin O.G. nr.2/2018)
Modificată: L. nr.668/2001 privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.70/2000 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice (scoasa din evidenta)
respinge O.G.nr.70/2000
  L. nr.282/2004 privind protecția dobânditorilor cu privire la unele aspecte ale contractelor purtând asupra dobândirii unui drept de utilizare pe durată limitată a unor bunuri imobiliare
modifică la 30 sep. 2004, art.24
Republicare: M.Of. nr. 387/7 iun. 2007
Modificată: L. nr.363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii și armonizarea reglementărilor cu legislația europeană privind protecția consumatorilor
- modifică art.2 pct.4, art.20 alin.(2) lit. b); introduce lit. c) la art.20 alin.(2), alin.(3) la art.20, mențiunea privind transpunerea normelor comunitare după art.33
dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 448/16 iun. 2008
Modificată: O.G. nr.26/2017 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice (abrogata prin O.G. nr.2/2018)
- modifică art. 2 pct. 3, art. 24, art. 26, art. 31, art. 32 alin. (1)
  L. nr.277/2017 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2017 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice (abrogata prin O.G. nr.2/2018)
- modifică art. 2 pct. 3 lit. a) și b), art. 20 alin. (1) și (3), art. 24, art. 32; introduce pct. 5-15 la art. 2, alin. (4) - (6) la art. 20, cap. III1 cu art. 241 - 249, alin. (2) la art. 31; termenul "touroperatoare" se înlocuiește cu termenul "organizatoare", iar termenul "detailist/detailistă" se înlocuiește cu termenul intermediar/intermediară", după caz.
Abrogată: O.G. nr.2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate, precum și pentru modificarea unor acte normative


Duminică, 14 aprilie 2024, 13:41

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.