ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.152 din 14 octombrie 1999
privind produsele medicamentoase de uz uman
Descriptori | Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.152 din 14 octombrie 1999
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.336/2002 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 508/2000
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 508/20 oct. 1999 text
Functie activa:
Abrogă: O.G. nr.31/1995 privind reglementarea regimului de producere, circulatie și comercializare a produselor farmaceutice
  H.G. nr.382/1996 privind aprobarea normelor și a regulilor in domeniul producerii, circulatiei produselor farmaceutice, precum și controlul acestora
la 1 ian.2000
Functie pasiva:
Modificată: O.G. nr.100/2000 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman
modifică art.104 alin.(1), art.106, art.108 alin.(2); abrogă art.105
  O.U.G. nr.220/2000 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 109 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman
prorogă termenul prevăzut la art.109 alin.(1) la data de 31-12-2001
  O.U.G. nr.164/2001 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.109 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman
prorogă termenul prevăzut la art.109 alin.(1) la data de 31-12-2002
Aprobată cu modificări: L. nr.336/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman (abrogata prin L. nr.95/2006)
modifică art.1, art.2, art.3 partea introductivă a alin.(1), art.4, art.6 alin.(1), art.8 alin.(1) lit.c și alin.(2) și (3), art.21, art.26, art.28, art.32, art.33 alin.(1), art.34, art.36 alin.(3), art.39, art.40 alin.(2), art.41, art.44, art.45, art.48, art.49 alin.(2), art.53, art.54 alin.(1), art.55, art.57, art.62 alin.(1), art.64, art.68, art.71, art.77, art.82, art.87, art.91, art.92, art.95, art.100, art.101, titlul cap.XI, art.104 alin.(1) și (2), art.106, art.108 alin.(2), art.109 alin.(1), art.110; introduce lit.c la alin.(1) al art.15, lit.c la art.38, alin.(2) la art.50, alin.(3) și (4) la art.54, lit.c la art.94, art.1091; abrogă art.46, art.56, art.105; înlocuiește denumirea "Ministerul Sănătății" cu denumirea "Ministerul Sănătății și Familiei"
Modificată: L. nr.340/2002 privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 100/2000 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman (scoasa din evidenta)
respinge O.G. nr. 100/2000
  L. nr.385/2002 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 164/2001 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 109 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman (scoasa din evidenta)
respinge O.U.G. nr. 164/2001
  L. nr.386/2002 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 220/2000 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 109 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman (scoasa din evidenta)
respinge O.U.G. nr. 220/2000
  L. nr.351/2003 pentru abrogarea unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman (abrogata prin L. nr.95/2006)
abrogă art. 44 alin. (2) si (3), art. 1091
  O.G. nr.72/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman (abrogata prin L. nr.95/2006)
modifică art.2 alin.(1) si (2), art.4, art.6 alin.(1), art.10, art.11 lit.c), art.12, art.31, art.33 alin.(1) si (2), art.34, art.35 lit.b), art.36 alin.(1) lit.b), art.38, art.40, art.41 alin.(1), art.42, art.44 alin.(4), art.45 alin.(3) si (6), art.47 alin.(2) si (4), art.48, art.49 alin.(1) lit.a) si lit.d), art.50 alin.(1), art.54 alin.(1), art.59, art.62 alin.(1), art.90, art.100 alin.(1) lit.a), c) si g), art.100 alin.(2), art.103, art.104 alin.(3), art.107, art.108 alin.(1) si (2); introduce alin.(3) la art.21, alin.(3), (4), (5), (6) si (7) la art.33, alin.(2_1) la art.36, alin.(7) la art.45, alin.(5) la art.47, lit.h) la art.100 alin.(1), alin.(3) la art.100, alin.(2) la art.101; abrogă art.8 alin.(3) si (4), art.37, art.39, art.43, art.47 alin.(3), art.49 alin.(1) lit.b) si e), art.50 alin.(2), art.51, art.104 alin.(1) lit.a) si alin.(2); înlocuiește în titlu si în cuprinsul ordonantei sintagma "produs medicamentos/produse medicamentoase" cu "medicament/medicamente".
dispune republicarea
Referită de: O. nr.1.178/2004 al ministrului sănătății pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 336/2002, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la exceptarea de la etichetarea în limba română a medicamentelor din import (abrogat prin O. nr.872/2006)
Modificată: O.U.G. nr.178/2005 pentru prorogarea termenului prevăzut la alin. (11) al art. 109 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman
prorogă termenul prevăzut la alin.(11) al art.109 la 31.12.2006.
Abrogată: L. nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
la data de 27 iulie 2006, cu excepția art. 109 alin. (11)


Marți, 29 noiembrie 2022, 17:01

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.