ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.162 din 28 octombrie 1999
privind instituirea prețului național de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate, precum și pentru acordarea de ajutoare bănești pentru categoriile defavorizate ale populației
Descriptori | Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.162 din 28 octombrie 1999
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.328/2002 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 435/1999
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare
În vigoare: nu: abrogat succesiv
Publicare: M.Of. nr. 529/29 oct. 1999
Functie pasiva:
Referită de: H.G. nr.958/1999 privind aprobarea documentelor speciale utilizate pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.162/1999 privind instituirea prețului național de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate, precum și pentru acordarea de ajutoare bănești pentru categoriile defavorizate ale populației
Modificată: H.G. nr.1.042/2000 privind modificarea cuantumului ajutorului bănesc și a limitelor de venituri în funcție de care acesta se acordă categoriilor defavorizate ale populației ale căror locuințe sunt racordate la sisteme centralizate de furnizare a energiei termice
modifică art.6 alin.(1)
  H.G. nr.215/2001 privind modificarea cuantumului ajutorului bănesc și a limitelor de venituri în funcție de care acesta se acordă categoriilor defavorizate ale populației ale căror locuințe sunt racordate la sisteme centralizate de furnizare a energiei termice, pentru perioada 1 ianuarie - 30 martie 2001
modifică art.6 alin.1
  L. nr.416/2001 privind venitul minim garantat (abrogata prin L. nr.196/2016)
abrogă la 1 ianuarie 2002 art.5-13
  H.G. nr.723/2001 privind modificarea cuantumului ajutorului bănesc și a limitelor de venituri în funcție de care acesta se acordă categoriilor defavorizate ale populației ale căror locuințe sunt racordate la sisteme centralizate de furnizare a energiei termice, pentru perioada 1 noiembrie-31 decembrie 2001
modifică art.6 alin.(1)
  O.U.G. nr.115/2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice și a gazelor naturale pentru populație
abrogă art.3 și, la 1-01-2002, art.4 alin.(1)
  H.G. nr.932/2001 pentru modificarea art.1 din Hotărârea Guvernului nr.723/2001 privind modificarea cuantumului ajutorului bănesc și a limitelor de venituri în funcție de care acesta se acordă categoriilor defavorizate ale populației ale căror locuințe sunt racordate la sisteme centralizate de furnizare a energiei termice, pentru perioada 1 noiembrie - 31 decembrie 2001
modifică art.6 alin.(1)
Aprobată cu modificări: L. nr.328/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/1999 privind instituirea prețului național de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate, precum și pentru acordarea de ajutoare bănești pentru categoriile defavorizate ale populației (abrogata succesiv prin O.G. nr.36/2006, L. nr.325/2006)
abrogă art.5-13
Modificată: O.U.G. nr.83/2004 pentru modificarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 162/1999 privind instituirea prețului național de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate, precum și pentru acordarea de ajutoare bănești pentru categoriile defavorizate ale populației (abrogata succesiv prin O.G. nr.36/2006, L. nr.325/2006)
modifică art.1
  L. nr.11/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2004 pentru modificarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 162/1999 privind instituirea prețului național de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate, precum și pentru acordarea de ajutoare bănești pentru categoriile defavorizate ale populației (abrogata succesiv prin O.G. nr.36/2006, L. nr.325/2006)
aprobă cu modificări O.U.G.nr. 83/2004 si modifică art. 1
Abrogată: L. nr.325/2006 LEGEA serviciului public de alimentare cu energie termică
  O.G. nr.36/2006 privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate


Vineri, 31 martie 2023, 13:24

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.