LEGE nr.188 din 8 decembrie 1999
privind Statutul funcționarilor publici
Descriptori | Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.188 din 8 decembrie 1999
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 490/1999
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 600/8 dec. 1999 text
Republicare: M.Of. nr. 251/22 mar. 2004 text
  M.Of. nr. 365/29 mai. 2007
Functie activa:
De văzut și: H.G. nr.667/1991 privind unele masuri pentru asigurarea prestigiului social al functionarilor publici (abrogat prin H.G. nr.233/2004)
  D.C.C. nr.55/2014 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcționalității administrației publice locale, a numărului de posturi și reducerea cheltuielilor la instituțiile și autoritățile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.418/1999 pentru promulgarea Legii privind Statutul funcționarilor publici
Modificată: O.U.G. nr.82/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
modifică titlul secțiunii a 2-a din Cap. II, art. 10-12, art. 13. alin. (1), art. 14, art. 16, art. 25 alin. (1) lit. b, art. 30 alin. (2) lit. b, art. 35 alin. (2), art. 51, art. 54 alin. (1), art. 58 alin. (1), art. 59 alin. (2), art. 60 alin. (1), titlul secțiunii a 2-a din Cap. VII, art. 63-64, art. 65 alin. (1), art. 66, art. 89 lit. e, art. 91 alin. (2), art. 92 lit. c, art. 96, art. 97 alin. (1) și (2); completează art. 92 cu lit. e; înlocuiește anexa
  O.U.G. nr.284/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
modifică art. 58 alin. (1) teza a doua, art. 82 alin. (1), anexa; introduce alin. (3) la art. 9, art. 151, art. 661, art. 941
  O.U.G. nr.291/2000 privind stabilirea de măsuri referitoare la organizarea și funcționarea unor ministere
modifică în mod corespunzător
  O.U.G. nr.33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea funcționarilor publici și a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum și a personalului din organele autorității judecătorești
suspendă până la 1 ianuarie 2002 aplicarea prevederilor art. 32 alin. (2) referitoare la cuantumul sporului pentru orele lucrate peste durata normală a timpului de lucru, ale art. 33 alin. (2) teza a doua referitoare la acordarea primei pentru plecarea în concediul de odihnă și ale art. 82 alin. (2) teza a doua referitoare la cuantumul indemnizației de delegare; pe perioada suspendării redevin aplicabile dispozițiile legale existente la data intrării în vigoare a L. nr. 188/1999
  L. nr.386/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea funcționarilor publici și a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum și a personalului din organele autorității judecătorești
repune în vigoare, pe perioada aplicării suspendării prevăzută de O.U.G. nr. 33/2001, dispozițiile legale în materie existente la data intrării în vigoare a L. nr. 188/1999
  L. nr.661/2001 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.284/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
modifică art. 151 alin. (2)-(4), art. 58, art. 941, anexa
  L. nr.743/2001 LEGEA bugetului de stat pe anul 2002
prelungește până la 31 dec 2002 suspendarea aplicării prevederilor art. 32 alin. (2) referitoare la cuantumul sporului pentru orele lucrate peste durata normală a timpului de lucru, ale art. 33 alin. (2), teza a doua referitoare la acordarea primei pentru concediul de odihnă, ale art. 82 alin. (2), teza a doua referitoare la cuantumul indemnizației de delegare; pe perioada suspendării se reia aplicabilitatea dispozițiilor legale existente la data suspendării
  L. nr.744/2001 Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2002 (scoasa din evidenta)
prelungește până la 31 dec 2002 suspendarea aplicării prevederilor art. 32 alin. (2) referitoare la cuantumul sporului pentru orele lucrate peste durata normală a timpului de lucru, ale art. 33 alin. (2), teza a doua referitoare la acordarea primei pentru concediul de odihnă, ale art. 82 alin. (2), teza a doua referitoare la cuantumul indemnizației de delegare; pe perioada suspendării se reia aplicabilitatea dispozițiilor legale existente la data suspendării
  L. nr.327/2002 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
modifică art. 11, art. 13 alin. (1), art. 14 partea introductivă, art. 25 alin. (1) lit. b, art. 51 alin. (1), art. 54 alin. (1), art. 91 alin. (2), art. 97 alin. (1), anexa
  L. nr.631/2002 LEGEA bugetului de stat pe anul 2003
prelungește până la 31 decembrie 2003 suspendarea aplicării prevederilor art. 32 alin. (2) referitoare la cuantumul sporului pentru orele lucrate peste durata normală a timpului de lucru, ale art. 33 alin. (2) teza a doua referitoare la acordarea primei pentru plecarea în concediul de odihnă și ale art. 82 alin. (2) teza a doua referitoare la cuantumul indemnizației de delegare
  L. nr.632/2002 LEGEA bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003
prelungește până la 31 decembrie 2003 suspendarea aplicării prevederilor art. 32 alin. (2) referitoare la cuantumul sporului pentru orele lucrate peste durata normală a timpului de lucru, ale art. 33 alin. (2) teza a doua referitoare la acordarea primei pentru plecarea în concediul de odihnă și ale art. 82 alin. (2) teza a doua referitoare la cuantumul indemnizației de delegare
  L. nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
modifică art.1, art.2, art.4, art.5 alin. (1), art.6, titlul Cap.II, art.7, art.8, art.9, art.10, art.11, art.12, art.13, art.14, titlul Cap.III, art.18, art.19, art.20 alin. (1) si (2), art.21, art.22, art.24, titlul Sectiunii a 2-a a Cap.IV, art.25, art.26 alin. (2), art.27 alin. (1) si (2), art.28, art.29, art.35, art.39 alin. (2), art.41, art.42, art.43 alin. (2), art.44, art.46 alin. (2), art.47, art.48, titlul Cap.VI, titlul Sectiunii 1 si art.49, Sectiunea a 2 - a cu art.50 si art.51, titlul Sectiunii a 3-a si art.52, titlul Sectiunii a 4-a si art.53, art.54, art.55, art.56, art.57, art.58, titlul Cap.VII, art.59, art.60, art.61, art.70, art.71, art.72, art.75, art.79, titlul Cap. IX, titlul Sectiunii 1 si art.81, art.82, art.83, art.84, art.85, art.86, titlul Sectiunii a 2-a si art. 87, art.88, art.89, titlul Sectiunii a 3-a si art.90, art.91, art.92, art.93, art.94, art.941, art.98, art.103; introduce art.41,art.191, art. 192 la Cap. III , art. 251 la Sectiunea a 2-a a Cap. IV, art.261, art.311, art.321, alin. (11) la art. 43, art.481,art. 491 la sectiunea 1 a Cap VI, art. 741 ; abrogă art.3, art.15, art.151, art.16, art.17, art.23, art.30, art.45, art. 62, art.63, art.64, art.65, art.66, art.661, art.67, art.68, art.73, art.80, art.95, art.96, art.97, art.100, art.101, art. 104 alin. (1); elimină structurarea pe Sectiunile 1, 2 si 3 din Cap. II , structurarea pe Sectiunile 1- 3 din Cap. VII. înlocuiește anexa . NOTA: Prevederile art.22, art.29 alin. (1), art.491, art.52 - 56, art.741, ,precum si ale art. 83 alin. (4) referitoare la acordarea indemnizatiei de detasare se aplica începând cu 1 ianuarie 2004
  L. nr.507/2003 LEGEA bugetului de stat pe anul 2004
suspenda aplicarea art.32 alin. (2) pâna la 31 decembrie 2004
  L. nr.519/2003 LEGEA bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004
suspenda aplicarea art.32 alin. (2) pâna la 31 decembrie 2004
Republicare: M.Of. nr. 251/22 mar. 2004 text
Modificată: L. nr.344/2004 pentru modificarea art. 27 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
modifică art.27
  O.U.G. nr.92/2004 privind reglementarea drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici pentru anul 2005
suspenda aplicarea dispozitiilor art.29, art.32 alin. (2), art.34 alin. (2)
  L. nr.511/2004 LEGEA bugetului de stat pe anul 2005
suspenda, pâna la 31 dec. 2005, prevederile art. 32 alin. (2) si prevederile referitoare la acordarea primelor cu ocazia plecarii în concediul de odihna
  L. nr.512/2004 LEGEA bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005
suspenda, pâna la 31.12 2005, prevederile art. 32 alin. (2) si prevederile referitoare la primele ce se acorda cu ocazia plecarii în concediul de odihna
  L. nr.76/2005 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2004 privind reglementarea drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici pentru anul 2005
- aprobă cu modificări si completari O.U.G.nr. 92/2004
  O.U.G. nr.39/2005 pentru modificarea art. 84 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
- modifica art. 84 alin. (2) lit. d)
  L. nr.380/2005 LEGEA bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006
- prevederile referitoare la acordarea primelor cu ocazia plecării în concediul de odihnă se suspendă până la 31 decembrie 2006
  L. nr.379/2005 LEGEA bugetului de stat pe anul 2006
- prevederile referitoare la acordarea primelor cu ocazia plecării în concediul de odihnă se suspendă până la 31 decembrie 2006
  L. nr.251/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)

dispune republicarea
Aprobată cu modificări: L. nr.417/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2006 privind reglementarea drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici pentru anul 2006
- suspendă aplicarea art.29 alin.(1) lit.c) și d)
Modificată: L. nr.442/2006 pentru modificarea alin. (2) al art. 15 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
- modifică art. 15 alin. (2) lit. d)
Republicare: M.Of. nr. 365/29 mai. 2007
Modificată: O.U.G. nr.229/2008 privind măsuri pentru reducerea unor cheltuieli la nivelul administrației publice
- abrogă art. 112 alin. (2) și (3)
  O.U.G. nr.3/2009 pentru modificarea și completarea unor acte normative referitoare la organizarea și funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului
- modifică art. 19 alin. (1) și (2), anexa; abrogă art. 12 lit. a)
  O.U.G. nr.37/2009 privind unele măsuri de îmbunătățire a activității administrației publice (abrogata prin O.U.G. nr.105/2009)
- modifică art. 13 alin. (1) lit. d), art. 22 alin. (1) lit. j), art. 58, art. 62 alin. (2) și (3), anexa; - introduce art. 221
  O.U.G. nr.105/2009 privind unele măsuri în domeniul funcției publice, precum și pentru întărirea capacității manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale și ale altor servicii publice, precum și pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administrația publică centrală și locală, cancelaria prefectului și cabinetul alesului local
- modifică art. 13 alin. (1) lit. d), art. 22 alin. (1) lit. j), art. 58, art. 62 alin. (2) și (3), art. 64 alin. (2), art. 65 alin. (1) și (2), art. 68 alin. (1), art. 90 alin. (6), art. 91, art. 92 alin. (1) și (4), art. 93 alin. (2), art. 94 alin. (1) lit. a), b) și h), art. 95 alin. (2), art. 107, art. 111 alin. (1), anexa; introduce art. 221, alin. (4) la art. 65, alin. (3) la art. 68, alin. (21) și (22) la art. 89, alin. (8) la art. 90, alin. (11) la art. 92, alin. (21) la art. 95, art. 1071, alin. (5) și (6) la art. 111
  L. nr.330/2009 Lege-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
- la data de 12 nov. 2009, abrogă art. 31 alin. (1) lit. c) și d)
  D.C.C. nr.1.629/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I pct. 1-5 și 26, art. III, art. IV, art. V, art. VIII și anexa nr. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2009 privind unele măsuri în domeniul funcției publice, precum și pentru întărirea capacității manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale și ale altor servicii publice, precum și pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administrația publică centrală și locală, cancelaria prefectului și cabinetul alesului local
- suspendă, pentru o perioadă de 45 de zile, dispozițiile art. 13 alin. (1) lit. d), art. 22 alin. (1) lit. j), art. 221, art. 58, art. 62 alin. (2) și (3) și anexei (termenul se împlinește la data de 28 februarie 2010), după care operează prevederile art. 147 alin. (1) din Constituție
Vezi si: D.C.C. nr.1.629/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I pct. 1-5 și 26, art. III, art. IV, art. V, art. VIII și anexa nr. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2009 privind unele măsuri în domeniul funcției publice, precum și pentru întărirea capacității manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale și ale altor servicii publice, precum și pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administrația publică centrală și locală, cancelaria prefectului și cabinetul alesului local
- art. 13 alin. (1) lit. d), art. 22 alin. (1) lit. j), art. 221, art. 58, art. 62 alin. (2) și (3), anexa
Modificată: L. nr.49/2010 privind unele măsuri în domeniul muncii și asigurărilor sociale
- modifică art. 98 alin. (1) lit. d)
  L. nr.140/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
- modifică art. 22 alin. (1) lit. j), art. 57 alin. (6) lit. b), art. 62 alin. (2) și (3), art. 64 alin. (2), art. 65 alin. (1) și (2), art. 68 alin. (1), art. 87 alin. (2) lit. d), art. 90 alin. (6), art. 91, art. 92 alin. (1), art. 92 alin. (2) și (4), art. 93 alin. (2), art. 107; introduce lit. j1) și j2) la art. 22 alin. (1), art. 221, alin. (4)-(8) la art. 58, alin. (4) la art. 65, alin. (3) la art. 68, alin. (21)-(23) la art. 89, alin. (8) la art. 90, alin. (11) la art. 92, art. 1071; abrogă art. 87 alin. (1) lit. b), art. 87 alin. (3); suspendă, până la data de 31 dec. 2010, aplicarea prevederilor art. 22 alin. (1) lit. o), art. 65 alin. (3), art. 70 alin. (1) lit. b), alin. (2) și (3); abrogă intervențiile legislative din art. I pct. 6-25 și art. VII din O.U.G. nr. 105/2009
dispune republicarea
  L. nr.264/2010 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2009 privind unele măsuri în domeniul funcției publice, precum și pentru întărirea capacității manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale și ale altor servicii publice, precum și pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administrația publică centrală și locală, cancelaria prefectului și cabinetul alesului local
- aprobă cu modificări O.U.G. nr. 105/2009 și elimină de la modificare art. 13 alin. (1) lit. d), art. 22 alin. (1) lit. j), art. 58, art. 62 alin. (2) și (3); abrogă art. 221
  L. nr.284/2010 LEGE - CADRU privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (abrogata prin L. nr.153/2017)
- modifică art. 63, art. 77 alin. (3) lit. d); abrogă art. 35 alin. (2), art. 65 alin. (2) lit. b), art. 67, art. 69 alin. (3)lit.a)
  L. nr.76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- introduce, la 1 septembrie 2012, alin. (21) la art. 85
dispune republicarea
  L. nr.132/2012 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 16/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale
- introduce alin. (21) la art. 34, lit. a1) și a2) la art. 94 alin. (1)
  O.U.G. nr.44/2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 1 februarie 2013
  L. nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
- modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 54 lit.h)
dispune republicarea
  O.U.G. nr.4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative conexe
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15 februarie 2013
  L. nr.2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- modifică art. 109
  O.U.G. nr.77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcționalității administrației publice locale, a numărului de posturi și reducerea cheltuielilor la instituțiile și autoritățile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor
- modifică art. 112; introduce lit. i) la art. 98 alin. (1)
  L. nr.255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale
- modifică ,la 1 februarie 2014, art. 77 alin. (6), art. 86 alin. (3) și (5), art. 94 alin. (1) lit. f), art. 98 alin. (1) lit. f) și g)
  O.U.G. nr.82/2013 pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
- modifică art. 22 alin. (1) lit. k), art. 56 lit. c), art. 58 alin. (5) și (6), art. 99 alin. (5) și (6), art. 104 alin. (1) partea introductivă, art. 104 alin. (2) și (6)- (8), art. 105 alin. (2) lit. b)
  O.U.G. nr.18/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru schimbarea regimului juridic al unor imobile și pentru modificarea unor acte normative
- modifică art. 112 alin. (1)
  D.C.C. nr.351/2015 DECIZIA nr. 351 din 7 mai 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2013 pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
- suspendă pentru 45 zile dispozițiile O.U.G. nr. 82/2013(termenul se împlinește la 31 iulie 2015) după care operează prevederile art. 147 din Constituție
  L. nr.57/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției, precum și a altor acte normative
- introduce lit. b1) la alin. (1) al art. 95
Vezi si: D.C.C. nr.667/2016 DECIZIA nr. 667 din 9 noiembrie 2016 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I pct. 2 [referitor la art. 21 alin. (22)] din Legea pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
art. I pct. 2 [referitor la art. 21 alin. (22)]
Modificată: L. nr.129/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- introduce alin.(9) la art. 90
  D.C.C. nr.818/2017 DECIZIA nr. 818 din 7 decembrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 69 alin. (5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici și ale prevederilor art. VII alin. (1) lit. a) din Legea nr. 251/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
- suspendă pentru 45 de zile dispozițiile art. 69 alin. (5) (termenul se împlinește la 24 mai 2018) după care operează prevederile art. 147 din Constituție
Vezi si: D.C.C. nr.818/2017 DECIZIA nr. 818 din 7 decembrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 69 alin. (5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici și ale prevederilor art. VII alin. (1) lit. a) din Legea nr. 251/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
- art. 69 alin. (5)
Modificată: D.C.C. nr.166/2018 DECIZIA nr. 166 din 27 martie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 94 alin. (1) lit. n) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
- suspendă pentru o perioadă de 45 de zile disp. art. 94 alin. (1) lit. n)(termenul se împlinește la 7 iulie 2018) după care operează prev. art. 147 din Constituție
Vezi si: D.C.C. nr.166/2018 DECIZIA nr. 166 din 27 martie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 94 alin. (1) lit. n) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
art. 94 alin. (1) lit. n)
Referită de: Decizie nr.10/2018 DECIZIA nr. 10 din 16 aprilie 2018 (Completul competent să judece recursul în interesul legii)
- art. 2 alin. (2) teza întâi, art. 5 alin. (1 j lit. f) și g) și art. 109
Modificată: L. nr.156/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
- modifică art. 16 alin. (2) lit. c), art. 34 alin. (2), art. 34 alin. (3), art. 44 alin. (2), art. 57 alin. (1), art. 57 alin. (5) lit. c), art. 57 alin. (6) lit. a) și b), art. 58 alin. (6) - (8), art. 65 alin. (2) lit. c), art. 89 alin. (22) și (23), art. 92 alin. (11), (2), și (3), art. 94 alin. (1) lit. a1) și a_ 2), art. 95 alin. (2), art. 96 alin. (4), art. 98 alin. (1) lit. d), art. 99 alin. (7), art. 111 alin. (3), art. 113; introduce alin. (21) la art. 21, alin. (3) și (4) la art. 98, lit. c) la art. 107 alin. (2); abrogă art. 22 alin. (1) lit. o), art. 221 lit. b), art. 23, art. 34 alin. (21), art. 65 alin. (3), la cap. VI titlul secțiunii a 5-a "Sistemul de promovare rapidă în funcția publică" și art. 70, art. 94 alin. (1) lit. a), art. 94 alin. (1) lit. b), art. 107 alin. (1) lit. b)
  L. nr.24/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind evaluarea funcționarilor publici pentru anul 2018 (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
- modifică art. 2 alin. (4), titlul sect. a 4-a de la Cap. VI; modifică si înlocuieste anexa; în cuprinsul legii, denumirea „Ministerul Internelor și Reformei Administrative” se înlocuiește cu denumirea „Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice”, cu excepția prevederilor art. 5 alin. (1) lit. f) și alin. (3), caz în care denumirea „Ministerul Internelor și Reformei Administrative” se înlocuiește cu denumirea „Ministerul Afacerilor Interne” , iar denumirea „ministrul internelor și reformei administrative” se înlocuiește cu denumirea „ministrul dezvoltării regionale și administrației publice”; introduce alin. (5) la art. 20, art. 201 - 2010, alin. (3) la art. 60, art. 601 - 604, sect. a 31-a cu art. 621 - 6213, art. 1171 si anexa nr. 2; abrogă art. 69
dispune republicarea
Abrogată: O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ
- cu excepția prevederilor art. 20, 201—2010, ale art. 60 alin. (3), ale art. 601—604,621—6213 și ale anexei nr. 2 care se aplică pentru realizarea evaluării performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici pentru activitatea desfășurată în anul 2019
Modificată: O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ
- modifică art. 202 alin. (1) lit. b), art. 203 alin. (2) lit. b)-d), art. 203 alin. (3), art. 624 alin. (1) lit. a) si b), art. 626 alin. (4) si art. 6213 alin. (2); abrogă art. 203 alin. (2) lit. a)
  L. nr.145/2019 privind statutul polițiștilor de penitenciare
- modifică art. 5 alin. (1) lit. f)
Vezi si: D.C.C. nr.737/2020 DECIZIA nr. 737 din 8 octombrie 2020 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 79 alin. (5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici
- art. 79 alin. (5)
  D.C.C. nr.112/2021 DECIZIA nr. 112 din 23 februarie 2021 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 98 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, in redactarea anterioara modificarii prin art. I pct. 24 din Legea nr. 156/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, ale art. 98 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 188/1999, astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 24 din Legea nr. 156/2018, si ale art. 517 alin. (1) lit. d) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum si a prevederilor art. 98 alin. (3) din Legea nr. 188/1999
- prevederile art. 98 alin. (1) lit. d), în redactarea anterioară modificării prin art. I pct. 24 din Legea nr. 156/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici; constată că acestea sunt constituționale în măsura în care sintagma „condiții de vârstă standard” nu exclude posibilitatea femeii de a solicita continuarea exercitării raportului de serviciu, în condiții identice cu bărbatul, respectiv până la împlinirea vârstei de 65 de ani
  D.C.C. nr.790/2021 DECIZIA nr. 790 din 23 noiembrie 2021 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 34 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, în redactarea anterioară modificărilor aduse prin Legea nr. 156/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
- art. 34 alin. (2), în redactarea anterioară modificărilor aduse prin Legea nr. 156/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici


Vineri, 23 februarie 2024, 20:26

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.