LEGE nr.203 din 28 decembrie 1999
privind permisele de muncă
Descriptori | Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.203 din 28 decembrie 1999
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 338/1998
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 646/30 dec. 1999 text
Republicare: M.Of. nr. 544/17 iun. 2004
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.207/1997 privind obligatia cetatenilor straini și apatrizilor de a obtine permis de munca in vederea incheierii unui contract individual de munca pe teritoriul Romaniei
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.444/1999 pentru promulgarea Legii privind permisele de muncă
Modificată: O.U.G. nr.172/2000 pentru completarea Legii nr.203/1999 privind permisele de muncă (abrogata prin O.U.G. nr.56/2007)
introduce alin. (2) și (3) la art. 2, alin. (31) la art. 3, alin. (6) la art. 6
  L. nr.550/2001 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.172/2000 pentru completarea Legii nr.203/1999 privind permisele de muncă (abrogata prin O.U.G. nr.56/2007)
modifică art. 2 alin. (2) lit. c și e; introduce lit. f la art. 2 alin. (2)
  O.G. nr.32/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă (abrogata prin O.U.G. nr.56/2007)
modifică art.1, art.2, art.3 alin.(1) și alin.(3), art.4, art.5, art.7, art.8, art.9; introduce art.21, art.51, art.52, art.53, la art.1 alin.(2); abrogă la art.3 alin.(31), la art.6 alin.(4), (5) și (6); înlocuiește la art.6 alin.(3), denumirea "Ministerul Muncii și Protecției Sociale" cu denumirea "Oficiul pentru Migrația Forței de Muncă".
dispune republicarea
  L. nr.274/2003 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 32/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă (abrogata prin O.U.G. nr.56/2007)
aprobă O. G. nr. 32/2003 si modifică art. 5 lit. c), art. 52 alin. (1)
  L. nr.130/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă (abrogata prin O.U.G. nr.56/2007)
modifică art.3 alin. (2), art.4, art.5; introduce alin.(31) si (32) la art. 3, alin. (2) la art. 51, alin. (3) la art. 52
dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 544/17 iun. 2004
Referită de: H.G. nr.1.145/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă, republicată (abrogat prin H.G. nr.1.873/2005)
Modificată: L. nr.18/2005 pentru modificarea art. 8 din Legea nr. 203/1999 privind permisele de muncă (abrogata prin O.U.G. nr.56/2007)
modifică art. 8 alin. (3), abrogă art. 8 alin. (2)
  O.U.G. nr.130/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă (abrogata prin O.U.G. nr.56/2007)
- modifică art. 2 lit. b) și d), art. 3 alin. (1), art. 4, art. 6 lit. g), art.7 alin. (2), art. 8 alin. (1),art. 8 alin. (3), art. 9, art. 10, art. 11, art. 13, art. 15 alin. (2); introduce lit. f) și g) la art. 2, alin. (11) la art. 3, lit. e) la alin. (2) al art. 3, lit. i) la art. 6, art. 61, art. 62, lit. c), d), e), f) și g) la alin. (1) al art. 8, alin. (4) și (5) la art. 8, alin. (3) la art. 15;abrogă art. 5 alin. (1), art. 6 lit. e) și f)
dispune republicarea
  O.G. nr.49/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă (abrogata prin O.U.G. nr.56/2007)
- modifică art. 4 alin. (2) lit. b), art. 8 alin. (1) lit. c); introduce art. 31, lit. j) la art. 6, alin. (4) la art. 15
  L. nr.463/2006 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 49/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă (abrogata prin O.U.G. nr.56/2007)
- aprobă O.G. nr. 49/2006
Abrogată: O.U.G. nr.56/2007 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României


Duminică, 16 iunie 2024, 22:25

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.