LEGE nr.203 din 28 decembrie 1999
privind permisele de muncă
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O. nr.701/2003 al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei pentru desemnarea instituției care să recunoască automat documentele care dovedesc calificarea dobândită în străinătate, în afara sistemului de învățământ, de cetățeni români sau cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene și ai statelor aparținând Spațiului Economic European (abrogat prin O.G. nr.43/2015)
  H.G. nr.64/2004 privind stabilirea numărului de permise de muncă ce pot fi eliberate străinilor în anul 2004
art.51
  H.G. nr.2.385/2004 privind stabilirea numărului de permise de muncă ce pot fi eliberate străinilor în anul 2005
art. 7 alin. (1)
  H.G. nr.20/2006 privind stabilirea numărului de permise de muncă ce pot fi eliberate străinilor în anul 2006


Sâmbătă, 20 iulie 2024, 04:24

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.