LEGE nr.1 din 11 ianuarie 2000
pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997
Fisa actului

Descriptori:

Agricultură
constituirea/reconstituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
L. nr.1/2000
L. nr.18/1991
H.G. nr.1.172/2001
H.G. nr.728/1992

specialiști din mediul rural care lucrează în agricultură, terenuri agricole, atribuire și folosință sau în proprietate, condiții
L. nr.1/2000

Bunuri
imobile, terenuri, drept de proprietate, reconstituire, condiții
L. nr.18/1991
L. nr.1/2000

Căi de atac
împotriva
hotărârii Comisiei județene de aplicare a L. nr. 18/1991, termen
L. nr.1/2000

Composesorate
forme asociative de proprietate asupra terenurilor cu vegetație forestieră, eliberare titlu de proprietate, condiții
L. nr.1/2000

Comună
redobândire terenuri cu vegetație forestieră, condiții
L. nr.1/2000

Construcții
de pe terenurile forestiere, restituire foștilor proprietari/moștenitori, condiții
L. nr.1/2000

Despăgubiri
pentru
teren din extravilanul localităților, neretrocedat integral, acordare, condiții
L. nr.1/2000

Donații
efectuate prin aplicarea D. nr. 712/1966, restituire terenuri, condiții
L. nr.1/2000

Familie
de tineri, atribuire în folosință ori în proprietate terenuri agricole, proprietate privată a statului, condiții
L. nr.1/2000

Fondul forestier național
identificarea terenurilor forestiere exceptate de la reconstituirea dreptului de proprietate pe vechile amplasamente
L. nr.18/1991
L. nr.1/2000
H.G. nr.1.172/2001
O. nr.668/R.T/2000   (M.A.P.P.M.)

Fondul forestier proprietate privată
reconstituire drept de proprietate, condiții
L. nr.18/1991
L. nr.1/2000

Fondul funciar
terenuri în extravilanul localităților, reconstituire drept de proprietate, condiții
L. nr.18/1991
L. nr.46/1992
L. nr.16/1994
L. nr.48/1994
L. nr.1/2000
H.G. nr.1.172/2001
vezi:  Cadastru

Institute și stațiuni de cercetare
domeniu public, administrare terenuri agricole, destinate cercetării și producerii de semințe, de material săditor, categorii biologice superioare și de animale de rasă
L. nr.1/2000

Împroprietărire
drept de proprietate, stabilit prin L. nr. 187/1945, reformă agrară, acordare terenuri agricole, condiții
L. nr.1/2000

Învățământ
preuniversitar
licee cu profil agricol/silvic, terenuri agricole, suprafețe, restituire sau atribuire în folosință
L. nr.1/2000

suprafețe de terenuri agricole atribuire unităților de învățământ agricol și silvic, și școlilor generale din mediul rural
L. nr.1/2000

Moșneni
moștenitori
proprietate privată indiviză, fond forestier
L. nr.1/2000
O.G. nr.96/1998
H.G. nr.1.172/2001

Moștenire, moștenitori
reconstituirea dreptului de proprietate
L. nr.18/1991
L. nr.1/2000
L. nr.10/2001
H.G. nr.1.172/2001

Municipii
redobândire terenuri cu vegetație forestieră, condiții
L. nr.1/2000

Păduri
proprietate privată
punere în posesie, gospodărire, exploatare în regim silvic
L. nr.18/1991
L. nr.26/1996
L. nr.1/2000

Persoane fizice/juridice
reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și a celor forestiere, regim juridic
L. nr.18/1991
L. nr.1/2000

Personal didactic
atribuire terenuri agricole din proprietatea privată a statului, condiții
L. nr.1/2000

Primari
fond funciar, atribuții
L. nr.18/1991
L. nr.1/2000

Proprietar
terenuri, reconstituire, constituire, stabilire
L. nr.18/1991
L. nr.46/1992
L. nr.16/1994
L. nr.48/1994
L. nr.1/2000
O.G. nr.96/1998
H.G. nr.614/2001
H.G. nr.1.172/2001

Proprietate privată a statului
redobândire terenuri cu vegetație forestieră, cereri formulate de către comune, orașe, municipii, condiții
L. nr.1/2000

Răzeși
moștenitori, reconstituire drept de proprietate asupra terenului
L. nr.18/1991
L. nr.1/2000

Reconstituirea dreptului de proprietate
asupra terenurilor agricole și a celor forestiere, regim juridic
L. nr.18/1991
L. nr.1/2000

terenuri forestiere exceptate de la reconstituire pe vechile amplasamente
L. nr.18/1991
L. nr.1/2000
H.G. nr.1.172/2001
O. nr.668/R.T/2000   (M.A.P.P.M.)
vezi:  Proprietar

Retrocedare/restituire
bunuri mobile
condiții
L. nr.18/1991
L. nr.1/2000
H.G. nr.1.172/2001

Silvicultură
reconstituire drept de proprietate
L. nr.18/1991
L. nr.26/1996
L. nr.1/2000

Societăți comerciale (exclusiv române)
și regii autonome cu profil agricol, administrare bunuri agricole, proprietate privată a statului
L. nr.1/2000

Terenuri
agricole
constituire și reconstituire drept de proprietate
L. nr.18/1991
L. nr.1/2000
H.G. nr.1.172/2001
D.-L. nr.42/1990

restituire foștilor proprietari a terenurilor fără construcții
L. nr.18/1991
L. nr.1/2000

și forestiere, reconstituirea dreptului de proprietate a persoanelor fizice/juridice, condiții
L. nr.18/1991
L. nr.1/2000

cerere reconstituire drept de proprietate, condiții
L. nr.18/1991
L. nr.1/2000
H.G. nr.614/2001
H.G. nr.1.172/2001

forestiere
retrocedare, condiții
L. nr.18/1991
L. nr.1/2000
H.G. nr.1.172/2001

Titluri de proprietate
care fac obiectul de reconstituire a dreptului de proprietate, emitere, condiții
L. nr.18/1991
L. nr.1/2000
H.G. nr.1.172/2001

Unități de cult
terenuri agricole/forestiere, reconstituire din fondul cultului de care aparțin, suprafețe, determinare, condiții
L. nr.1/2000
vezi:  culte religioase, personal clerical

Unități și instituții de învățământ
preuniversitar, licee cu profil agricol/silvic, terenuri agricole, suprafețe, restituire sau atribuire în folosință
L. nr.1/2000


Sâmbătă, 22 iunie 2024, 16:27

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.