LEGE nr.1 din 11 ianuarie 2000
pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997
Fisa actului

Sesizari privind exceptia de neconstitutionalitate:
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.176/2000 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii nr.1/1991, republicată, a dispozițiilor Legii nr.18/1991, republicată, a dispozițiilor Legii nr.156/1997, a dispozițiilor Legii nr.169/1997, a dispozițiilor Legii nr.1/2000, a dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr.131/1991, republicată, a dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr.728/1992 și a dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr.730/1992
  D.C.C. nr.43/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 alin. (3) și ale art. 9 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, ale art. 3 alin. (2) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 102/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 400/2002, precum și ale art. 8 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art. 3 alin. (2)
  D.C.C. nr.50/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 alin. (11) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, modificat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 102/2001, aprobată și modificată prin Legea nr. 400/2002
art. 6 alin. (11)
  D.C.C. nr.184/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, ale art. 24 alin. (1) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, precum și a dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată
art. 24 alin. (1)
  D.C.C. nr.373/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 33 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
art. 33
  D.C.C. nr.427/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 6 alin. (11) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
  D.C.C. nr.584/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 28 alin. (5), (6) și (8) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
  D.C.C. nr.603/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
art. 24 alin. (1)
  D.C.C. nr.210/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 28 alin. (7) și (8) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
art. 28 alin. (7) si (8)
  D.C.C. nr.49/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. III din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale art. 38 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
art. 38
  D.C.C. nr.153/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 31 alin. (7) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
  D.C.C. nr.154/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 38 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, art. 25 din Legea arendării nr. 16/1994 și ale art. 4, art. 14, art. 15, art. 19 și art. 24 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
art. 4, art. 14, art. 15, art. 19 și art. 24
  D.C.C. nr.214/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
art. 33 alin. (1)
  D.C.C. nr.246/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 33 și art. 37 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
art. 33 și art. 37
  D.C.C. nr.245/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 36 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
art. 36
  D.C.C. nr.279/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, precum și ale art. 9 din Legea fondului funciar nr. 18/1991
- art.3
  D.C.C. nr.338/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 alin. (2) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
art. 3 alin. (2)
  D.C.C. nr.434/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 38 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, art. 25 din Legea arendării nr. 16/1994 și art. 4 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
art. 4
  D.C.C. nr.521/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 28 alin. (5), (6), (7) și (8) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
art. 28 alin. (5), (6), (7) și (8)
  D.C.C. nr.585/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, și art. 25 din Legea arendării nr. 16/1994
- art.4
  D.C.C. nr.640/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 30 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
art. 30
  D.C.C. nr.759/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 alin. (13) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
art. 6 alin. (13)
  D.C.C. nr.758/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 36 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
art. 36
  D.C.C. nr.1.025/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 31 alin. (3) și (7) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
art. 31 alin. (3) și (7)
  D.C.C. nr.1.179/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 53 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, art. 30 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997 și ale art. 3 din Titlul X ”Circulația juridică a terenurilor” al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
- art. 30
  D.C.C. nr.1.216/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 29 alin. (32) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
art. 29 alin. (32)
  D.C.C. nr.60/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 53 din Legea fondului funciar nr. 18/1991 și ale art. 12 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
art. 12
  D.C.C. nr.67/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 29 alin. (32 ) teza întâi din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
art. 29 alin. (32 ) teza întâi
  D.C.C. nr.111/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
art. 8
  D.C.C. nr.159/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 30 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
art. 30
  D.C.C. nr.193/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 29 alin. (31) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
  D.C.C. nr.226/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, precum și ale dispozițiilor art. 25 alin. (4) și (5) din Legea arendării nr. 16/1994
art. 4
  D.C.C. nr.310/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, ale Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, precum și ale Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
  D.C.C. nr.376/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 53 din Legea fondului funciar nr. 18/1991 și ale art. 12 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
art. 12
  D.C.C. nr.445/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 6 alin. (13) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
art. 6 alin. (13)
  D.C.C. nr.508/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 47 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991 și ale art. 29 alin. (3) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
art. 29 alin. (3)
  D.C.C. nr.512/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 alin. (5) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
art. 3 alin. (5)
  D.C.C. nr.527/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 29 alin. (32 ) teza întâi din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
art. 29 alin. (32 ) teza întâi
  D.C.C. nr.539/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
art. 3 alin. (2)
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.602/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 31 alin. (3), (4), (7), (8) și (9) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
art. 31 alin. (3), (4), (7), (8) și (9)
  D.C.C. nr.603/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. I pct. 13 al Legii nr. 400/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2001 privind modificarea și completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, precum și modificarea și completarea Legii nr. 18/1991, republicată
- art. 26 alin. (24)
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.761/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 31 alin. (1) și (3) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
art. 31 alin. (1) și (3)
  D.C.C. nr.815/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 10 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, precum și a prevederilor art. III alin. (11) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
art. 10
  D.C.C. nr.986/2008 DECIZIA nr. 986 din 30 septembrie 2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. II raportat la art. I punctul 1 din Legea nr. 193/2007 privind modificarea și completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, raportat la art. 3 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
- art. 3
  D.C.C. nr.93/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor articolului unic din titlul V al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, a art. 2 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, precum și a art. 4 alin. (5) din titlul XIII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
- art. 2
  D.C.C. nr.177/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 3 alin. (1) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
art. 3 alin. (1)
  D.C.C. nr.395/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 33 alin. (1) teza a treia din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
art. 33 alin. (1) teza a treia
  D.C.C. nr.605/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 24 alin. (12), (14), (2) și (3) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
- art. 24 alin. (2)
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.605/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 24 alin. (12), (14), (2) și (3) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
- art. 24 alin. (12), (14) și (3) în ceea ce privește dreptul foștilor proprietari de a opta pentru atribuirea unei suprafețe echivalente din fondul forestier proprietate de stat
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.652/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 24 alin. (12), (14), (2) și (3) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
- art. 24 alin. (2)
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.652/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 24 alin. (12), (14), (2) și (3) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
- art. 24 alin. (12), (14) și (3) în ceea ce privește dreptul foștilor proprietari de a opta pentru atribuirea unei suprafețe echivalente din fondul forestier proprietate de stat
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.718/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 alin. (21) și alin. (3) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
- art. 3 alin. (21) și alin. (3)
  D.C.C. nr.725/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 30 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, coroborate cu cele ale art. 48 din Legea fondului funciar nr. 18/1991
- art. 30
  D.C.C. nr.1.289/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 28 alin. (2) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
art. 28 alin. (2)
  D.C.C. nr.1.408/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 40 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, precum și ale art. 135 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic
- art. 40
  D.C.C. nr.1.588/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 29 alin. (32) teza întâi din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
art. 29 alin. (32) teza întâi
  D.C.C. nr.1.576/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 23 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
art. 23
  D.C.C. nr.12/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 24 alin. (2) și art. 36 alin. (5) din Legea fondului funciar nr. 18/1991 și ale art. 3 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
art. 3
  D.C.C. nr.337/2010 DECIZIA nr. 337 din 25 martie 2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 33 din Legea nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare, și a celor ale art. III al titlului VI din Legea nr. 247/2005, astfel cum a fost modificat prin art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 127/2005
- art. 33
  D.C.C. nr.579/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 28 alin. (5) și (6) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
art. 28 alin. (5) și (6)
  D.C.C. nr.589/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 26 alin. (1) și (2) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
art. 26 alin. (1) și (2)
  D.C.C. nr.597/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 și art. 41 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
art. 4 și art. 41
  D.C.C. nr.634/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 30 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, precum și a celor ale art. 3 din titlul X și ale art. III din titlul VI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
- art. 30
  D.C.C. nr.751/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
art. 2 alin. (2)
  D.C.C. nr.875/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 4 alin. (1) și alin. (11)-(19) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
art. 4 alin. (1) și alin. (11)-(19)
  D.C.C. nr.56/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) și ale art. 24 alin. (2) din Legea nr. 1/2000 privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
- art. 2 alin. (1), art. 24 alin. (2)
  D.C.C. nr.148/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 24 alin. (2) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
- art. 24 alin. (2)
  D.C.C. nr.457/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
art. 9 alin. (1)
  D.C.C. nr.510/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 3 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
art. 3
  D.C.C. nr.634/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 45 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, ale art. 24, art. 25, art. 26 alin. (1), (2), (21)-(23), (3) și (31), art. 27, art. 28 și art. 31 alin. (1), (2), (5) și (6) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, astfel cum au fost modificate prin art. I din titlul VI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, precum și ale acestei legi
- art. 24 alin. (1), (11), (13), (2), (4), (5) și (6), art. 25, art. 26 alin. (1), (2), (21)-(23), (3) și (31), art. 27, art. 28 și art. 31 alin. (1), (2), (5) și (6), art. 24 alin. (12), (14) și (3)
  D.C.C. nr.963/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 3 alin. (21) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
- art. 3 alin. (21)
  D.C.C. nr.1.528/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 24 alin. (2) din Legea nr. 1/2000 privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
art. 24 alin. (2)
  D.C.C. nr.983/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 29 alin. (31) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
art. 29 alin. (31)
  D.C.C. nr.146/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 29 alin. (31) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
art. 29 alin. (31)
  D.C.C. nr.127/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 4 alin. (13) și alin. (14) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
art. 4 alin. (13) și alin. (14)
  D.C.C. nr.186/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 28 alin. (5), (6), (7) și (8) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
- art. 28 alin. (5), (6), (7) și (8)
  D.C.C. nr.390/2015 DECIZIA nr. 390 din 27 mai 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 28 alin. (5) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
art. 28 alin. (5)
  D.C.C. nr.748/2015 DECIZIA nr. 748 din 4 noiembrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 35 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, precum și ale art. 2 alin. (1) și (2) și art. 24 alin. (1), (12) și (14)’din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
- art. 2 alin. (1) și art. 24 alin.(1), (12) și (14), art. 2 alin. (2)
  D.C.C. nr.288/2017 DECIZIA nr. 288 din 4 mai 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 11 alin. (21) și ale art. 27 alin. (21) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, ale art. 6 alin. (14) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, ale art. 1.202 din Codul civil din 1864, precum și ale art. 328 alin. (2) din Codul de procedură civilă
- art. 6 alin.(14)
  D.C.C. nr.495/2018 DECIZIA nr. 495 din 17 iulie 2018 referitoare la excepția de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 teza întâi, art. 11 alin. (2), art. 16, art. 17 alin. (1) lit. a), art. 21, art. 31 alin. (1) și art. 32 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum și ale art. 3 alin. (2) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997
- art. 3 alin. (2)


Sâmbătă, 22 iunie 2024, 16:17

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.