LEGE nr.1 din 11 ianuarie 2000
pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O. nr.5.151/2002 al ministrului educației și cercetării și al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a fermei didactice din unitățile de învățământ preuniversitar (abrogat prin O. nr.1.189/2007)
  O. nr.555/2003 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului privind identificarea suprafețelor din fondul forestier național exceptate de la reconstituirea dreptului de proprietate pe vechile amplasamente (abrogat prin O. nr.547/2004)
art. 24
  O. nr.65/2004 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului și al ministrului administrației și internelor pentru aprobarea Normelor metodologice de întocmire a cadastrului amenajărilor de îmbunătățiri funciare
  O. nr.547/2004 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale privind stabilirea suprafețelor din fondul forestier național exceptate de la reconstituirea dreptului de proprietate pe vechile amplasamente
art.24
  H.G. nr.1.268/2004 privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Administrației și Internelor în domeniul privat al statului
  H.G. nr.1.546/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de stabilire a valorii terenurilor arabile și a celor forestiere, sursele financiare și modalitățile de plată către foștii proprietari
art.40
  H.G. nr.2.003/2004 privind trecerea unor terenuri agricole din proprietatea publică a statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului în proprietatea privată a statului și în administrarea Agenției Domeniilor Statului și trecerea unor terenuri agricole aflate în administrarea Agenției Domeniilor Statului din proprietatea privată a statului în proprietatea publică a statului
  H.G. nr.2.084/2004 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului în domeniul privat al statului
art.15
  H.G. nr.593/2005 privind trecerea unor terenuri agricole din proprietatea publică a statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului în proprietatea privată a statului și în administrarea Agenției Domeniilor Statului


Sâmbătă, 22 iunie 2024, 16:15

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.