ORDONANȚĂ nr.2 din 21 ianuarie 2000
privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară
Descriptori | Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.2 din 21 ianuarie 2000
Emitent: Guvern
Aprobata prin: L. nr.156/2002 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 236/2001
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 26/25 ian. 2000 text
Functie activa:
De văzut și: H.G. nr.1.294/1990 privind organizarea și functionarea Biroului Central pentru Expertize Tehnice
  H.G. nr.519/1991 privind plata expertilor și a altor specialisti care efectueaza expertize judiciare (abrogat prin H.G. nr.233/2004)
Functie pasiva:
Aprobată: L. nr.156/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară
Modificată: L. nr.37/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară și a Ordonanței Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea experților criminaliști care pot fi recomandați de părți să participe la efectuarea expertizelor criminalistice
- modifică art. 10 alin. (1) lit. a), art. 13 alin. (1); introduce lit. a1) la art. 10 alin. (1), art. 101, art. 291
  L. nr.178/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară
- modifică art. 10 alin. (1) lit. d), art. 11 alin. (3), art. 12, art. 14 alin. (2), art. 22, art. 32 lit. b), art. 33 lit. a), b) și e); introduce alin. (2) la art. 1, art. 161; abrogă art. 33 lit. d)
dispune republicarea
  O.G. nr.13/2010 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției în vederea transpunerii Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieței interne
- modifică art. 10 alin. (1) lit. a), art. 13 alin. (1); introduce alin. (8) - (11) la art. 101, art. 102, art. 121, alin. (2) la art. 34, art. 401; abrogă art. 10 alin. (2)
  L. nr.208/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară
- modifică art. 2, art. 3, art. 9, art. 11 alin. (2), art. 12 alin. (1) lit. a), b), art. 12 alin. (3), art. 16, art. 161 alin. (2), art. 17, art. 18, art. 21 lit. a), art. 22, art. 23 alin. (2), art. 25 alin. (2) partea introductivă, art. 32 lit. b)-e), art. 35 alin. (2); introduce art. 221, art. 381; abrogă art. 25 alin. (2) lit. e), art. 25 alin. (3)
  O.U.G. nr.88/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul insolvenței și a altor acte normative
- introduce lit. e) la art. 25 alin. (2) si alin. (21) la art. 25
Vezi si: D.C.C. nr.356/2022 DECIZIA nr. 356 din 26 mai 2022 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a sintagmei "precum si în urma condamnării definitive pentru săvârsirea unei infractiuni intentionate, de natură să aducă atingere prestigiului profesiei" din cuprinsul art. 38 alin. (2) teza finală din Ordonanta Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activitătii de expertiză tehnică judiciară si extrajudiciară
- sintagma „precum si în urma condamnării definitive pentru săvârsirea unei infractiuni intentionate, de natură să aducă atingere prestigiului profesiei” din cuprinsul art. 38 alin. (2) teza finală


Marți, 07 februarie 2023, 08:06

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.