ORDONANȚĂ nr.26 din 30 ianuarie 2000
cu privire la asociații și fundații
Descriptori | Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.26 din 30 ianuarie 2000
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.246/2005 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 17/2000
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de abrogare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 39/31 ian. 2000 text
Functie activa:
Abrogă: L. nr.21/1924 pentru persoanele juridice (Asociații și Fundații)
Functie pasiva:
Modificată: O.G. nr.37/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații (abrogata prin L. nr.246/2005)
modifică art.1 alin. (1), art.2 lit. d), art.17 alin. (3), art.19 alin. (3, art.27 alin.- (4, art.29 alin. (6), art.37, titlul cap. VI, art.38, art.39 alin. (2) si (3), art.40, art.41 lit.b)si f), art.42 alin.(2) si alin. (4), art.45, art.47, art.48, art.51 alin. (1), art.56 alin. (2); introduce art.11, alin. (5) si (6) la art. 6, lit.d) la art.7 alin.(2), lit. d) la art.17 alin. (2), art.381, alin. (11) la art. 39, art.401, alin.(2) la art. 41, art. 411, art.412; înlocuiește sintagma „ bilant contabil " cu" situatii financiare anuale"
dispune republicarea
Aprobată cu modificări: L. nr.246/2005 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații
- modifica art. 1 alin. (1), art. 2 lit. c), art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 alin. (3), art. 9 alin. (2), art. 13 alin. (2) - (4), art. 15 alin. (1), art. 17 alin. (3), art. 18 alin. (1), art. 19 alin. (3), art. 23 alin. (1) si (2), art. 27, art. 33, art. 34, art. 37, titlul Cap. VI, art.38 alin. (1), art. 39 alin. (1) si (3), art. 40, art. 41 lit. a), e) si f), art. 42 alin. (4), art. 43, art. 44, art. 45, art. 46 alin. (1) lit. f), art. 47, art. 48, art. 49 alin. (2), art. 51, art. 53, art. 55 alin. (1) lit. c), art. 56 alin. (2), art. 57, art. 61 alin. (4), art. 71 alin. (1), art. 74 alin. (2), titlul Cap. XI, art. 79 lit. b); introduce alin. (21) la art. 8, art.131, lit. d) la art. 17 alin. (2), art. 271, art. 272, art. 341 - 343, art. 381, alin. (11) la art. 39; abroga art. 41 lit. b)
Modificată: L. nr.305/2008 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații
- modifică art.7 alin.(3), art. 9 alin.(1), art.17 alin.(3)
  L. nr.34/2010 pentru completarea art. 7 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații
- introduce alin. (31) și (32) la art. 7
  L. nr.76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- modifică, la 1 septembrie 2012, art. 11 alin. (1), (3) și (4), art. 12 alin. (1), art. 23 alin. (3), titlul cap. IV, art. 70 alin. (2), art. 77 alin. (2), art. 80; abrogă art. 343; în tot cuprinsul ordonanței, sintagma „circumscripție teritorială" se înlocuiește cu termenul „circumscripție".
dispune republicarea
  L. nr.145/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații
- modifică titlul cap. VI, art. 38 alin. (1), art. 39 alin. (1),art. 42 alin. (2) - (4); introduce lit. f) - h) la art. 39 alin. (11), alin. (2) la art. 41; abrogă art. 38 alin. (2).
  O.U.G. nr.44/2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 1 februarie 2013
  O.U.G. nr.4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative conexe
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15 februarie 2013
  L. nr.22/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații
- modifică art. 7 alin. (3) și (31), art. 7 alin. (4), art. 17 alin. (3); introduce alin. (33) - (35) la art. 7
  L. nr.46/2016 pentru modificarea art. 6 alin. (2) lit. f) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații
- modifică art. 6 alin. (2) lit. f)
  O.G. nr.18/2018 privind reglementarea unor măsuri în domeniul inspecției economico-financiare efectuate de Ministerul Finanțelor Publice și pentru completarea unor acte normative
- introduce art. 481
Referită de: Decizie nr.21/2018 DECIZIA nr. 21 din 15 octombrie 2018 (Completul competent să judece recursul în interesul legii)
- art. 56 alin. (1) lit. d), art. 83 alin. (1) și art. 86, raportate la prevederile art. 39 din Legea nr. 77/1994 și ale art. 18 și 23 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/1997
Modificată: L. nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 6 alin. (2) lit. a) si c), art. 13 alin. (4), art. 15 alin. (2) si (3), art. 16 alin. (2) lit. a) si c), art. 17 alin. (3), art. 272 lit. a), art. 31 alin. (2), titlul cap. IV, art. 39 alin. (11) lit. e), art. 56 partea introductivă a alin. (1), art. 60 alin. (4), art. 73 alin. (2), art. 74 alin. (1) si art. 75 alin. (1) si (2); introduce alin. (4) la art. 6, lit. c1) si c2) la art. 7 alin. (2), alin. (21) la art. 7, alin. (21) la art. 131, alin. (21) si (22) la art. 16, lit. c1) si c2) la art. 17 alin. (2), art. 273, art. 344, art. 345, lit. d1) la art. 38 alin. (1), alin. (11) la art. 56 si alin. (3) la art. 56
  O.U.G. nr.191/2020 Ordonantă de urgentă pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente prevăzute în sarcina asociatiilor si fundatiilor, precum si a persoanelor juridice înregistrate în registrul comertului
- termenul prevăzut la art. 34_4 alin. (4), precum si termenul de îndeplinire a obligației de completare a documentelor potrivit cerințelor prevăzute la art. 6, 7, 16 și 17, este de maximum 90 de zile de la încetarea stării de alertă, declarată, în condițiile legii, în vederea prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de COVID- 19
  L. nr.276/2020 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii
- modifică art. 4, art. 6, art. 7 alin. (2), art. 7 alin. (21) si alin. (34), art. 9 alin. (2), art. 11 alin. (2), art. 13 alin. (1), (2) si (4), art. 15 alin. (2) si (3), art. 16, art. 17 alin. (2) si (3), art. 19 alin. (2) si (3), art. 21 alin. (2) lit. f) si alin. (5), art. 23 alin. (1) si (2), art. 24 alin. (1) si (3), art. 25, art. 27 alin. (1), art. 29 alin. (3) si (4), art. 32, titlul cap. IV, art. 33 alin. (1) si (2), art. 34, art. 344 alin. (1), art. 344 alin. (2), art. 39 alin. (11) lit. a), art. 41 alin. (1) lit. e), art. 41 alin. (2) lit. b), art. 73, art. 79 lit. b); introduce alin. (22) - (25) la art. 7, alin. (11) la art. 344; abrogă art. 344 alin. (3)
dispune republicarea
  L. nr.36/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 191/2020 pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente prevăzute în sarcina asociațiilor și fundațiilor, precum și a persoanelor juridice înregistrate în registrul comerțului
- aprobă O.U.G, nr. 191/2020
Referită de: Decizie nr.19/2023 DECIZIA nr. 19 din 13 noiembrie 2023 (Completul pentru solutionarea recursului în interesul legii)
- art. 6, 33 si 35


Duminică, 14 aprilie 2024, 09:59

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.