ORDONANȚĂ nr.49 din 30 ianuarie 2000
privind regimul de obținere, testare, utilizare și comercializare a organismelor modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei moderne, precum și a produselor rezultate din acestea
Descriptori | Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.49 din 30 ianuarie 2000
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.214/2002 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 509/2000
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 48/31 ian. 2000 text
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.214/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 49/2000 privind regimul de obținere, testare, utilizare și comercializare a organismelor modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei moderne, precum și a produselor rezultate din acestea
modifică art.1, art.3, art.4, titlul cap.III, art.8, art.9, art.10, art.11, art.12 alin.(1), (3) și (4), art.13, art.14, art.15 alin.(1), art.17, art.18, art.19, titlul cap.IV, titlul secțiunii 1, art.24, art.25, art.26, art.27, titlul secțiunii 2, art.29, art.31, titlul cap.V, art.35 alin.(1), (2) și (4), art.36, art.37, art.39, titlul cap.VI, art.49, art.50, art.51, anexele nr. 1, 2, 8, 9, 10, 11, 13; introduce art.11, art.491, după art.491 cap.VI1 cu art.492, art.521, anexele nr. 121 și 122; abrogă art.2, titlul cap.II, art.5, art.6, art.7, art.16, art.20, art.21, art.22, art.23, art.28, art.30, art.32, art.33, art.34, art.35 alin.(5), art.38, art.40, art.43, art.44, secțiunea 1, titlul secțiunii 2, anexele nr. 6 și 7
Referită de: O. nr.838/2005 al ministrului mediului și gospodăririi apelor pentru aprobarea Îndrumarului privind aplicarea anexei nr. 122 "Planul de monitoring" la Ordonanța Guvernului nr. 49/2000 privind regimul de obținere, testare, utilizare și comercializare a organismelor modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei moderne, precum și a produselor rezultate din acestea, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 214/2002
Modificată: O.U.G. nr.43/2007 privind introducerea deliberată în mediu și introducerea pe piață a organismelor modificate genetic
- abrogă cap. I cu excepția art. 1 lit. a), cap. II cu art. 3-4, cap. IV-VI cu art. 22- 49, cap. VI1 cu art. 492, cap. VII și VIII cu art. 50-54, anexele nr. 1, 2, 8-12, 121, 122 și 13
Abrogată: O.U.G. nr.44/2007 privind utilizarea în condiții de izolare a microorganismelor modificate genetic
- succesiv prin O.U.G. nr. 43/2007 și O.U.G. nr. 44/2007
Modificată: O.U.G. nr.44/2007 privind utilizarea în condiții de izolare a microorganismelor modificate genetic
- abrogă art.1 lit. a), cap. III și anexele nr.3, 4 și 5


Marți, 16 aprilie 2024, 10:16

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.