LEGE nr.82 din 21 iulie 1992
privind rezervele de stat
Descriptori | Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.82 din 21 iulie 1992
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de abrogare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 182/30 iul. 1992 text
Republicare: M.Of. nr. 354/11 dec. 1997 text
Functie activa:
Abrogă: D. nr.357/1979 privind regimul rezervelor de stat de produse industriale si agricole vegetale
Functie pasiva:
Modificată: O.U.G. nr.28/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.82/1992 privind rezervele materiale nationale
  L. nr.206/1997 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.82/1992 privind rezervele materiale naționale
Republicare: M.Of. nr. 354/11 dec. 1997 text
Modificată: O.U.G. nr.133/1999 privind completarea Legii nr.82/1992 privind rezervele de stat
introduce un alineat după alin. (2) al art. 5, art. 51-53
  O.U.G. nr.99/2001 pentru modificarea Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată
modifică art. 9 și art. 10
  L. nr.428/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.133/1999 privind completarea Legii nr.82/1992 privind rezervele de stat
modifică art. 5 alin. (21)
  L. nr.248/2002 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2001 pentru modificarea Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată
modifică art. 9
  L. nr.445/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat
- modifică art. 1, art. 3, titlul cap. II, art. 4, art. 5 alin. 1 lit. a), b) și c), alin. 2 și 3, art. 8, art. 10 alin. 5, titlul cap. V, art. 11; introduce art. 11, art. 12, art. 41, art. 54; abrogă art. 2, art. 6 alin. 2
dispune republicarea
  O.U.G. nr.48/2009 privind modificarea și completarea art. 5 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat
- modifică art. 5 alin. 2; introduce lit. d) la art. 5 alin. 1
  L. nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional
- modifică art. 1 alin. 2 și 3, art. 11 lit. f), art. 3 alin. 2, art. 11, art. 13; abrogă, la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului privind înființarea, organizarea și funcționarea noilor entități rezultate din reorganizarea autorităților și instituțiilor publice prevăzute în anexele nr. 1 și 2, art.12 alin. 1, art. 5 alin. 2
  O.U.G. nr.71/2011 pentru modificarea unor acte normative în vederea eliminării prevederilor referitoare la acordarea de stimulente pentru personalul din sectorul bugetar
- modifică art. 5 alin. 4, art. 54
  L. nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
- la data de 1 februarie 2014, modifică art. 10 alin. 1; abrogă art. 9
dispune republicarea
  O.U.G. nr.43/2015 ORDONANȚĂ de urgentă privind unele măsuri pentru asigurarea mijloacelor de transport destinate activității de curierat a materialelor clasificate și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 5 alin. 1 lit. d); introduce art. 55 - 57, alin. 4 la art. 8
  L. nr.153/2017 Lege-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
- abrogă art. 12 alin. (2) și (3)
  L. nr.80/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal- bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene
- introduce art. 58
  O.U.G. nr.91/2020 privind trecerea Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne în subordinea Guvernului și în coordonarea Secretariatului General al Guvernului și pentru modificarea unor acte normative
- modifică art. 1 alin. 2 si art. 8 alin. 4
  L. nr.96/2020 pentru completarea Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat
- introduce art. 131
  L. nr.31/2021 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 91/2020 privind trecerea Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne în subordinea Guvernului si în coordonarea Secretariatuiui General al Guvernului si pentru modificarea unor acte normative
- aprobă cu modificări si completări O.U.G. nr. 91/2020 si modifică art. 1 alin. (2)
  L. nr.315/2022 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2022 pentru completarea Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat
- aprobă O.U.G. nr. 75/2022
Derogari:
  O.U.G. nr.155/2002 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de combustibili pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A., Societatea Comercială "Electrocentrale" Deva - S.A. și centralele termice și electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor județene și locale
prevederile art. 5 alin. 2
  O.U.G. nr.104/2003 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantități de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A., filialele sale, Regia Autonomă pentru Activități Nucleare - Sucursala "ROMAG-TERMO" și centralele termice și electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor județene și locale
  O.U.G. nr.70/2005 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantități de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari și Turceni, Regia Autonomă pentru Activități Nucleare - Sucursala "ROMAG-TERMO" și centralele termice și electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor județene și locale


Vineri, 08 decembrie 2023, 12:32

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.