LEGE nr.94 din 8 septembrie 1992
privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi
Descriptori | Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.94 din 8 septembrie 1992
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 224/9 sep. 1992 text
Republicare: M.Of. nr. 116/16 mar. 2000 text
  M.Of. nr. 282/29 apr. 2009
  M.Of. nr. 238/3 apr. 2014
Rectificare: M.Of. nr. 438/16 iun. 2014
Functie activa:
Modifică: L. nr.40/1991 cu privire la salarizarea Președintelui și Guvernului României, precum și a personalului Președinției, Guvernului și a celorlalte organe ale puterii executive
  L. nr.53/1991 privind indemnizațiile și celelalte drepturi ale senatorilor și deputaților, precum și salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României
Functie pasiva:
Modificată: L. nr.59/1993 pentru modificarea Codului de procedura civila, a Codului familiei, a Legii contenciosului administrativ nr.29/1990 și a Legii nr.94/1992 privind organizarea și functionarea Curții de Conturi
  L. nr.65/1993 privind completarea Legii nr.59/1993 pentru modificarea Codului de procedura civila, a Codului familiei, a Legii contenciosului administrativ nr.29/1990 și a Legii nr.94/1992 privind organizarea și functionarea Curții de Conturi
  L. nr.50/1995 cu privire la salarizarea membrilor și personalului Curții de Conturi
  O.U.G. nr.20/1999 pentru suspendarea temporara a unor atributii ale comitetului de conducere și ale presedintelui Curții de Conturi
  L. nr.93/1999 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/1999 pentru suspendarea temporară a unor atribuții ale comitetului de conducere și ale președintelui Curții de Conturi (scoasa din evidenta)
  L. nr.99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice
  O.G. nr.119/1999 privind auditul intern și controlul financiar preventiv
  L. nr.204/1999 pentru modificarea și completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi
Republicare: M.Of. nr. 116/16 mar. 2000 text
Modificată: O.U.G. nr.78/2001 pentru completarea art.116 din Legea nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi
introduce la art. 116 alin. (2) și (3)
  O.U.G. nr.101/2001 pentru completarea art.17 din Legea nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi
introduce lit. g1 la art. 17
  L. nr.77/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi
modifică art. 1 alin. (1), art. 8 alin. (1), art. 9, art. 10, art. 11 alin. (2) și (3), art. 13, art. 15, titlul cap. III, art. 16, art. 17 lit. h, art. 20 alin. (1), art. 25 lit. f, art. 27 alin. (2), art. 31 alin. (1), art. 36 alin. (2), art. 38 alin. (1), art. 39 alin. (1), art. 42, art. 44, art. 45, art. 51 alin. (1), art. 55, art. 56, art. 61 alin. (2), art. 71 alin. (2), art. 80 alin. (1) și (3), art. 87 alin. (2), art. 95 alin. (1), art. 97 alin. (2), art. 105 alin. (1) și (2), art. 106 alin. (2), art. 120 alin. (3) și (5), art. 122 lit. j, art. 123, art. 124 lit. f, art. 125, art. 126 alin. (2), art. 128; introduce lit. g1 și i la art. 17, lit. c și d la art. 19, lit. e la art. 27 alin. (1), alin. (3) la art. 27, alin. (2), (3), (4), (5) la art. 116, lit. j la art. 124; abrogă art. 20 alin. (2), art. 26 lit. b, art. 48 alin. (2), art. 100 alin. (3)
  L. nr.100/2002 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 101/2001 pentru completarea art. 17 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi (scoasa din evidenta)
respinge O.U.G. nr. 101/2001
  L. nr.101/2002 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2001 pentru completarea art. 116 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi (scoasa din evidenta)
respinge O.U.G. nr. 78/2001
  O.G. nr.61/2002 privind colectarea creanțelor bugetare (abrogata prin O.G. nr.92/2003)
înlocuiește începând cu data de 1 ian 2003 noțiunea de "majorări de întârziere, majorări" cu noțiunea de "dobânzi"
  O.U.G. nr.117/2003 privind preluarea activității jurisdicționale și a personalului instanțelor Curții de Conturi de către instanțele judecătorești
preluarea activitatii jurisdictionale si a personalului instantelor Curtii de Conturi de catre instantele judecatoresti
Vezi si: D.C.C. nr.463/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 2 alin. (2) și ale art. 19 lit. c) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată, modificată și completată prin Legea nr. 77/2002
art. 19 lit. c)
Modificată: O.U.G. nr.22/2005 pentru completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi
introduce art. 141
  O.U.G. nr.53/2005 pentru preluarea procurorilor financiari ai Curții de Conturi de Ministerul Public
- modifica corespunzator
  L. nr.200/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2005 pentru completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi
- introduce art.141 - 147
  L. nr.311/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2005 pentru preluarea procurorilor financiari ai Curții de Conturi de Ministerul Public
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 53/2005 și abrogă dispozițiile care prevăd atribuții pentru procurorii financiari
Abrogată: O.U.G. nr.43/2006 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi
Repusă în vigoare: D.C.C. nr.544/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2006 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi
- suspendă pentru o perioadă de 45 de zile prevederile O.U.G. nr. 43/2006 (termenul se împlinește la data de 14 august 2006, după care operează prevederile art. 147 alin. (1) din Constituție
Modificată: L. nr.217/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi
- modifică art.1, art.2 alin.(1), art.3, art.4, art.5, art.8, art.10, art.11, art.12, art.14, art.141, art.142, art.143, art.144, art.147, titlul capitolului III, art.16, art.17 partea introductivă, art.17 lit. b), art.18 partea introductivă, art.19, art.20 alin.(1), titlul secțiunii a 2-a a capitolului III, art.22, art.24, art.26, art.27 alin.(1), art.28, titlul secțiunii a 3-a a capitolului III, art.29, art.30, art.31, art.32, art.34, art.35, art.36, art.93, art.94, art.95, art.96, art.104, art.105, art.107, art.108 alin.(1) partea introductivă și lit. a) și c), art.108 alin.(3), art.111, art.112, art.114, art.115, art.116, art.121, art.122, art.126 alin.(1) lit. c), d), f), g) și i), art.126 alin.(2), art.127 lit. b), art.129; introduce art. 11, art.1051, art.1111, alin.(3) la art.126, art.1261, art.1281; abrogă art.6, art.9, art.13, art.17 lit.g1) și h), art.21, art.23, art.25, art.33, art.37-39, cap. IV cuprinzând art.40-88, cap.VI cuprinzând art.97-103, art.106, art.108 alin.(4), art.109, art.110, art.113, art.117-120, art.124, art.125, art.130- 135
dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 282/29 apr. 2009
Modificată: L. nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (abrogata succesiv prin L. nr.127/2019, L. nr.360/2023)
- abrogă, la 1 ianuarie 2011, art. 49 alin. (4), art. 51 alin. (2)
  L. nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
- modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 64
dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 238/3 apr. 2014
Rectificare: M.Of. nr. 438/16 iun. 2014
Modificată: L. nr.7/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi
- modifică art. 48 alin. (1); introduce alin. (2)-(18) la art 51
  L. nr.145/2017 Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi
- modifică art. 47 alin. (2); introduce alin. (31) la art. 49, alin. (5) la art. 49, alin. (161) și (162) la art. 51
  O.U.G. nr.59/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu
- modifică art. 51 alin. (10) (Legea e repusă în vigoare)
Referită de: Decizie nr.31/2020 DECIZIA nr. 31 din 7 decembrie 2020 (Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii)
- dispozitiile art. 51 alin. (2) teza întâi, alin. (3), alin. (8), alin. (9) și alin. (11) raportate la prevederile art. 2 din Normele cu privire la stabilirea pensiei de serviciu conform prevederilor Legii nr. 94/1992, astfel cum a fost modificată și completată prin Legea nr. 7/2016 și Legea nr. 145/2017, aprobate prin Ordinul președintelui Curții de Conturi și al președintelui Casei Naționale de Pensii Publice nr. 285/138/2016, cu modificările și completările ulterioare; dispozitiile art. 51 alin. (14) raportate la prevederile art. 9 alin. (3) lit. c) din Normele aprobate prin Ordinul președintelui Curții de Conturi și al președintelui Casei Naționale de Pensii Publice nr. 285/138/2016, cu modificările și completările ulterioare
Modificată: L. nr.282/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu si a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
- modifică art. 51 alin. (2), art. 51 alin. (8) si art. 51 alin. (11); introduce alin. (21) la art. 51, art.67 si anexele nr. 1 si nr. 2; abrogă art. 51 alin. (3) si (4) - la data de 1 ianuarie 2024


Marți, 23 iulie 2024, 11:12

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.