ORDIN nr.338 din 28 februarie 2000
al ministrului finanțelor pentru aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr.983/1998 privind reevaluarea clădirilor, construcțiilor speciale și terenurilor, modificată și completată prin Hotărârea Guvernului nr.95/1999
Descriptori

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.338 din 28 februarie 2000
Emitent: Ministerul Finanțelor
Cu functie: de baza
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 97/3 mar. 2000
Functie activa:
Se referă la: H.G. nr.983/1998 privind reevaluarea clădirilor, construcțiilor speciale și a terenurilor (abrogat prin H.G. nr.403/2000)
Functie pasiva:
Abrogat: O. nr.2.332/2001 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Precizărilor privind unele măsuri referitoare la încheierea exercițiului financiar pe anul 2001 la persoanele juridice care, potrivit prevederilor Legii contabilității nr.82/1991, republicată, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr.61/2001, au obligația să întocmească situații financiare anuale


Sâmbătă, 25 mai 2024, 13:37

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.