LEGE nr.107 din 3 octombrie 1992
pentru aderarea Romaniei la Conventia internationala privind standardele de pregatire a navigatorilor, brevetare/atestare și efectuare a serviciului de cart, adoptata la Londra la 7 iulie 1978 (STCW 1978)
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O. nr.627/PL/2002 al ministrului apelor și protecției mediului privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru concesionarea bunurilor din domeniul public al statului ce alcătuiesc obiectivul de investiții "Acumulare Lac Văcărești" și a modului de calcul al redevenței minime de concesionare


Marți, 05 decembrie 2023, 13:26

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.