LEGE nr.107 din 3 octombrie 1992
pentru aderarea Romaniei la Conventia internationala privind standardele de pregatire a navigatorilor, brevetare/atestare și efectuare a serviciului de cart, adoptata la Londra la 7 iulie 1978 (STCW 1978)
Fisa actului

Trimitere de la:
  O.G. nr.33/2003 privind înființarea Centrului Român pentru Pregătirea și Perfecționarea PersonaluluI din Transporturi Navale - CERONAV
  H.G. nr.449/2003 privind organizarea și funcționarea Centrului Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV
  H.G. nr.476/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Codului internațional de management al siguranței - Codul I.S.M. amendat, a Normelor metodologice privind procedura de eliberare a certificatelor de management al siguranței în conformitate cu cerințele Codului I.S.M. amendat și a Normelor metodologice pentru mandatarea auditorilor
  O. nr.654/2003 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 38/2000 privind implementarea standardelor internaționale pentru siguranța navelor, prevenirea poluării și asigurarea condițiilor de muncă și viață la bordul navelor maritime sub pavilion străin care utilizează porturile sau instalațiile românești din largul mării, care operează pe sau deasupra platoului continental românesc (controlul statului portului) (abrogat prin O. nr.256/2006)
  O. nr.727/2003 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței privind aprobarea cerințelor și procedurilor armonizate pentru încărcarea și descărcarea în siguranță a vrachierelor
  H.G. nr.248/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de implementare a prevederilor Codului internațional pentru securitatea navelor și facilităților portuare - Codul ISPS, acceptat de România prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2003 pentru acceptarea de către România a amendamentelor la anexa Convenției internaționale pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, 1974, amendată, și a Codului internațional pentru securitatea navelor și facilităților portuare, adoptate la Conferința Organizației Maritime Internaționale, la Londra, în perioada 9-13 decembrie 2002


Marți, 05 decembrie 2023, 14:41

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.