LEGE nr.19 din 17 martie 2000
privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
Descriptori | Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.19 din 17 martie 2000
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 199/1998
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare, de abrogare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 140/1 apr. 2000 text
Rectificare: M.Of. nr. 183/27 apr. 2000
  M.Of. nr. 580/6 aug. 2002
Functie activa:
Abrogă: D. nr.389/1972 cu privire la contributia pentru asigurările sociale de stat
la 1 aprilie 2001
  L. nr.3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat și asistenta socială
la 1 aprilie 2001
  D. nr.216/1977 privind criteriile și normele de încadrare în grade de invaliditate
la 1 aprilie 2001
  D. nr.217/1977 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a comisiilor de pensii și asigurări sociale și a comisiilor de expertiza medicala
la 1 aprilie 2001
  D. nr.232/1986 pentru modificarea unor dispoziții legale cu privire la pensia suplimentara
la 1 aprilie 2001
  D.-L. nr.51/1990 privind vechimea in munca a sotiei salariate care isi urmeaza sotul trimis in misiune permanenta in strainatate
la 1 aprilie 2001
  D.-L. nr.70/1990 privind modificarea și completarea unor reglementari referitoare la pensii, asigurari sociale și ocrotiri sociale
la 1 aprilie 2001
  O. nr.50/1990 pentru precizarea locurilor de munca, activitatilor și categoriilor profesionale cu conditii deosebite, care se incadreaza in grupele I și II de munca in vederea pensionarii
  D.-L. nr.114/1990 privind incadrarea unor categorii de salariati in grupele I și II de munca
la 1 aprilie 2001
  O. nr.125/1990 pentru precizarea locurilor de muncă, activităților și categoriilor profesionale cu condiții deosebite care se încadrează în grupele I și II de muncă în vederea pensionarii, pentru perioada lucrata dupa 1 martie 1990
  L. nr.73/1991 privind stabilirea unor drepturi de asigurari sociale, precum și de modificare și completare a unor reglementari din legislatia de asigurari sociale și pensii
la 1 aprilie 2001
  L. nr.49/1992 pentru modificarea și completarea unor reglementari din legislatia de asigurari sociale
la 1 aprilie 2001
  L. nr.80/1992 privind pensiile și alte drepturi de asigurari sociale ale agricultorilor
la 1 aprilie 2001
  H.G. nr.723/1992 privind preluarea in plata, prin Ministerul Muncii și Protectiei Sociale, a ajutoarelor acordate emigrantilor politici greci prin societatea de Cruce Rosie din Romania
la 1 aprilie 2001
  H.G. nr.89/1993 privind integrarea sistemului asigurarilor sociale și pensiilor scriitorilor in sistemul asigurarilor sociale de stat
la 1 aprilie 2001
  L. nr.34/1993 privind integrarea sistemului de asigurari sociale al cooperatiei mestesugaresti in sistemul asigurarilor sociale de stat
la 1 aprilie 2001
  H.G. nr.326/1993 privind integrarea sistemului asigurarilor sociale și pensiilor compozitorilor și muzicologilor in sistemul asigurarilor sociale de stat
la 1 aprilie 2001
  L. nr.52/1993 privind integrarea sistemului de asigurari sociale al personalului Bisericii Ortodoxe Romane in sistemul asigurarilor sociale de stat
la 1 aprilie 2001
  L. nr.2/1995 privind pensionarea anticipata
la 1 aprilie 2001
  L. nr.117/1995 privind integrarea sistemului asigurarilor sociale pentru cultele armeano-gregorian, crestin de rit vechi și musulman in sistemul asigurarilor sociale de stat
la 1 aprilie 2001
  L. nr.127/1995 privind integrarea sistemului de asigurari sociale și pensii ale membrilor Uniunii Artistilor Plastici din Romania in sistemul asigurarilor sociale de stat
la 1 aprilie 2001
  L. nr.42/1996 privind integrarea sistemului de asigurari sociale și pensii ale cineastilor in sistemul asigurarilor sociale de stat
la 1 aprilie 2001
  H.G. nr.565/1996 privind aplicarea masurilor de protectie sociala a pensiilor de asigurari sociale de stat și militare, stabilite și recalculate dupa data de 1 august 1996
la 1 aprilie 2001
  L. nr.49/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.3/1977 privind pensiile de asigurari sociale de stat și asistenta sociala
la 1 aprilie 2001
  L. nr.86/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.3/1977 privind pensiile de asigurari sociale de stat și asistenta sociala
la 1 aprilie 2001
  L. nr.120/1997 privind concediul platit pentru ingrijirea copiilor in varsta de pana la 2 ani
la 1 aprilie 2001
  L. nr.203/1997 privind integrarea sistemului asigurarilor sociale al Cultului Mozaic din Romania in sistemul asigurarilor sociale de stat
la 1 aprilie 2001
  L. nr.167/1998 privind integrarea sistemului de asigurări sociale al personalului Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, în sistemul asigurărilor sociale de stat
la 1 aprilie 2001
  O.U.G. nr.31/1998 privind unificarea fondurilor componente ale bugetului asigurărilor sociale de stat, precum și a celor pentru plata pensiilor cuvenite asiguraților din unitățile cu atribuții în domeniul apărării naționale, ordinii publice și siguranței naționale
la 1 aprilie 2001
totodata, abrogă:
L. nr.128/1999 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/1998 privind unificarea fondurilor componente ale bugetului asigurărilor sociale de stat, precum și a celor pentru plata pensiilor cuvenite asiguraților din unitățile cu atribuții în domeniul apărării naționale, ordinii publice și siguranței naționale
la 1 aprilie 2001
  O.U.G. nr.2/1999 privind modificarea și completarea Decretului nr.389/1972 cu privire la contribuția pentru asigurările sociale de stat, modificat și completat prin Legea nr.49/1992 pentru modificarea și completarea unor reglementări din legislația de asigurări sociale
la 1 aprilie 2001
totodata, abrogă:
L. nr.72/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/1999 privind modificarea și completarea Decretului nr.389/1972 cu privire la contribuția pentru asigurările sociale de stat, modificat și completat prin Legea nr.49/1992 pentru modificarea și completarea unor reglementări din legislația de asigurări sociale
la 1 aprilie 2001
Modifică: D.-L. nr.98/1990 privind acordarea unor drepturi personalului din transporturile pe calea ferată
abrogă la 1 apr 2001 art. 10 și 11
la 1 aprilie 2001
De văzut și: D.-L. nr.68/1990 pentru înlăturarea unor inechități în salarizarea personalului (abrogat prin L. nr.158/2004)
  H.G. nr.531/1991 cu privire la administrarea fondurilor constituite din contributia de asigurari sociale de 2%, conform art. 7 din Hotararea Guvernului nr.219/1991 (abrogat prin H.G. nr.233/2004)
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.65/2000 pentru promulgarea Legii privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
Modificată: O.U.G. nr.41/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
modifică art. 80, art. 81, secțiunea a 8-a devine secțiunea a 7-a, art. 108 alin. (2), art. 177 alin. (1) lit. c; elimină titlul secțiunii a 7-a
Rectificare: M.Of. nr. 183/27 apr. 2000
Modificată: O.U.G. nr.171/2000 pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
modifică art. 140 alin. (4)
  O.U.G. nr.294/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.145/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocupare și Formare Profesională, precum și a Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
modifică art. 140 alin. (2)-(6) și (8), art. 143, art. 177 alin. (1) și (3); completează art. 140 cu alin. (9); înlocuiește denumirea "Ministerul Muncii și Protecției Sociale" cu denumirea "Ministerul Muncii și Solidarității Sociale", denumirea "Agenția Națională pentru Ocupare și Formare Profesională" cu denumirea "Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă" iar denumirea "agențiile de ocupare și formare profesională județene și a municipiului București" cu denumirea "agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă și a municipiului București"
  O.U.G. nr.49/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
modifică art. 5 alin. (1) pct. I, pct. III, pct. IV lit. f și pct. VI, art. 5 alin. (2), art. 6 alin. (3), art. 17 alin. (2), art. 21 alin. (5), art. 23 alin. (1) lit. a, art. 25, art. 26 alin. (1) lit. b, c și d, art. 29 lit. c, art. 37, art. 38 alin. (1) lit. b, art. 38 alin. (3), art. 42 alin. (1), art. 43 alin. (1), art. 44, art. 49, art. 52, art. 56 alin. (4), art. 59 alin. (3), art. 68 alin. (2), art. 69, art. 70, art. 71 alin. (2), art. 76, art. 77, art. 78 alin. (8), art. 80 alin. (1), art. 81, art. 83, art. 86 alin. (3), art. 87, art. 88, art. 92 alin. (1) lit. b și d, art. 94 alin. (2), art. 95 alin. (1), art. 99 alin. (1) și (2), art. 101 alin. (1) lit. B, lit. a, art. 102 lit. d, art. 104 alin. (1), art. 111, art. 117 alin. (4), art. 121 alin. (1) lit. a și b, art. 123 alin. (1) și (2), art. 127 alin. (2) lit. b, art. 129, art. 133 alin. (2) lit. c, art. 135 lit. c, art. 141 alin. (2), art. 142, art. 148 lit. l, art. 162 alin. (2), art. 180, art. 193, art. 195, art. 198 penult
Referită de: H.G. nr.403/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 183 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (abrogat prin H.G. nr.687/2005)
prevederile art. 183
  O. nr.340/2001 al ministrului muncii și solidarității sociale pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare (abrogat prin H.G. nr.257/2011)
  O. nr.364/2001 al ministrului muncii și solidarității sociale privind modificarea Ordinului ministrului muncii și solidarității sociale nr.340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare (abrogat prin H.G. nr.257/2011)
Modificată: O.U.G. nr.107/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
modifică art. 21 alin. (51), art. 23 alin. (1) lit. a, art. 37 alin. (2), art. 41 alin. (5), art. 43 alin. (4), art. 45, art. 781, art. 80 alin. (1), art. 101, art. 104, art. 144 lit. f, art. 148 lit. k, art. 149, art. 151; introduce alin. (11) la art. 6, alin. (52) la art. 21, alin. (6) și (7) la art. 31, alin. (21) și (22) la art. 37, alin. (21) la art. 99, lit. k1 la art. 148, alin. (4) la art. 1671
  L. nr.340/2001 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.294/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.145/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocupare și Formare Profesională, precum și a Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
modifică art. 140 alin. (9)
Referită de: O. nr.518/2001 al ministrului muncii și solidarității sociale privind modificarea și completarea Ordinului ministrului muncii și solidarității sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare (abrogat prin H.G. nr.257/2011)
  O. nr.718/2001 al ministrului muncii și solidarității sociale privind modificarea Ordinului ministrului muncii și solidarității sociale nr.340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare (abrogat prin H.G. nr.257/2011)
Modificată: L. nr.16/2002 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.171/2000 pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (scoasa din evidenta)
respinge O.U.G. nr. 171/2000
  L. nr.338/2002 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
modifică art. 9, art. 20, art. 21 alin. (5), art. 23 alin. (1) lit. a, art. 26, art. 37, art. 38, art. 41 alin. (5), art. 43 alin. (2) și (3), art. 43 alin. (4), art. 44, art. 45, art. 51, art. 56 alin. (1), art. 59, art. 61, art. 64 alin. (1), art. 71, art. 78 alin. (7) și (8), art. 781, art. 80 alin. (1), art. 84 alin. (2), art. 98, art. 99, art. 101, art. 104, art. 109 alin. (1) lit. g, art. 126 alin. (1), art. 138 alin. (2), art. 144 lit. a și f, art. 148 lit. k și l, art. 149, art. 151, art. 160 alin. (4), art. 164, art. 1671, art. 1672, art. 174 alin. (3), (4) și (5), art. 180, art. 187 alin. (4), art. 193 alin. (1) și (3), art. 194; introduce alin. (11) la art. 6, alin. (51) și (52) la art. 21, alin. (6)-(8) la art. 31, alin. (6) la art. 41, art. 481 și 482, art. 1331, alin. (4) la art. 138, lit. k1 la art. 148; abrogă modificările efectuate la art. 43 alin. (1) și la art. 99 alin. (5) prin O.U.G. nr. 49/2001, art. 178, art. 181
  L. nr.341/2002 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (scoasa din evidenta)
respinge O.U.G. nr. 107/2001
  L. nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale
începând cu data de 1 ian 2004 dispozițiile art. 98 alin. (1) lit. a, b și e și alin. (4), art. 104, art. 108 alin. (2), art. 109 alin. (1) lit. a, b, d, e, f și alin. (2), ale art. 111, 112, 114 și 115 își mențin aplicabilitatea pentru toate situațiile prevăzute în legea sus-menționată, cu excepția celor generate de accidente de muncă și boli profesionale, care sunt preluate prin L. nr. 346/2002; abrogă art. 100 alin. (2), art. 102 și art. 110
Rectificare: M.Of. nr. 580/6 aug. 2002
Modificată: O.G. nr.61/2002 privind colectarea creanțelor bugetare (abrogata prin O.G. nr.92/2003)
înlocuiește începând cu data de 1 ian 2003 noțiunea de "majorări de întârziere, majorări" cu noțiunea de "dobânzi"
  O.U.G. nr.147/2002 pentru reglementarea unor probleme financiare și pentru modificarea unor acte normative
modifică, începând cu luna ian 2003, art. 21 alin. (2) și (4), art. 23, art. 24, art. 78 alin. (4), art. 109 alin. (1) lit. g
  O.U.G. nr.9/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
modifică art.5, art.6 alin. (1), art.18 alin. (1),art.21, art.22, art.23, art.24 alin. (1) si (3), art.26, art.28 alin. (1), art.29, art.37 alin.(2), art.78 alin. (4) si (7), art.781alin. (2), art.83, art.84 alin. (2), art.92 alin. (1) lit. b), art.98, art.99, art.102, art.108, art.112 alin. (2), art.113 alin. (2), art.120 alin. (1), art.122, art.125, art.129, art.133, art.135 lit.a, art.1672 alin. (2); introduce alin. (4) la art.85, alin. (21) la art. 194; înlocuiește sintagma „ salariul mediu brut pe economie" de la art.80 alin.(1 )cu „ salariul mediu brut"; abrogă art.6 alin. (4), art.138 alin. (4)
dispune republicarea
  O.U.G. nr.23/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale și pentru modificarea art. II și III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2003
modifică art. 98 alin. (4), art. 125, art. 133; introduce alin. (41) la art. 98, alin.(21) la art. 99; abrogă art. 21 alin. (7)
  L. nr.232/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2003 privind corelarea unor dispoziții din legislația financiar-fiscală
abrogă la 1 ianuarie 2004 art. 30 alin. 2, art.31 alin. 5, art.36 alin. 1, art.144 lit e) si f), art. 148 lit. l).
  O.G. nr.86/2003 privind reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală
repune în vigoare prevederile art. 30 alin. (2), art.31 alin. (5), art. 36 alin. (1), art. 144 lit. e) si f) si art. 148 lit. l) ca urmare a abrogării art. IV lit a) din L. nr. 232/2003
  O.U.G. nr.107/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale
abrogă prevederile referitoare la accidente de muncă și boli profesionale din cap. V "Alte drepturi de asigurări sociale"
la 1 ianuarie 2005
  L. nr.276/2004 pentru completarea art. 169 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
introduce alin.(11) la art.169
  L. nr.352/2004 pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
introduce art. 1921
  O.U.G. nr.59/2004 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
modifică art. 80 si art. 81
  O.U.G. nr.67/2004 pentru modificarea art. 80 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
modifică art. 80 alin. (2)
  L. nr.534/2004 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2004 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
aprobă O.U.G. nr. 59/2004 si modifică art. 81
  O.U.G. nr.129/2004 pentru modificarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale
abrogă art. 100 alin. (2) precum si orice alte dispozitii contrare prezentei legi. Dispozitiile art. 98 alin. (1) lit. a) si b) si alin. (3),art. 102, 104, art. 108 alin. (2), art. 109 alin. (1) lit. a), b),d), e) si f) si alin. (2), art. 111, 112, 114 si 115, îsi vor mentine aplicabilitatea pentru toate situatiile prevăzute, cu exceptia celor generate de accidente de muncă si boli profesionale, asigurate în conformitate cu prevederile prezentei legi
  L. nr.57/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 129/2004 pentru modificarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale
aprobă O.U.G.nr. 129/2004
  L. nr.91/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2004 pentru modificarea art. 80 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
aprobă O.U.G.nr. 67/2004
Referită de: H.G. nr.687/2005 privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 403/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 183 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
abrogă HG nr.403/2001
Modificată: O.U.G. nr.98/2005 pentru modificarea art. 81 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
- modifica art. 81
  O.U.G. nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului
abrogă prevederile referitoare la concediul și indemnizația pentru creșterea copilului, cuprinse la art. 98, 99, 121, 122, 123, 125, 1251, 129 și 138
  L. nr.321/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2005 pentru modificarea art. 81 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
- aprobă cu modificări O.U.G. nr. 98/2005 și modifică art. 81
  O.U.G. nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
abrogă art.7, 26, 27, 35, art.98-101, art.103-125, art.129-134 și la art.136-138
  L. nr.44/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
- modifică art. 149 lit. a); introduce lit. m) la art. 148 și alin. (7) la art. 160
  O.U.G. nr.24/2006 pentru prelungirea aplicării prevederilor art. 1671 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
- prelungește, până la data de 31 dec. 2008, aplicarea prevederilor art. 1671
  O.U.G. nr.46/2006 pentru modificarea art. 80 alin. (1) și (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
modifică art.80 alin.(1) și (2).
  O.U.G. nr.69/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
- modifică art.90, art.140 alin.(2), alin.(8) și alin.(9), art.193 alin.(3); introduce art.921, art.931 și 932, alin.(21) și (22) la art.140
  D.C.C. nr.264/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 95 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
- suspendă pentru o periadă de 45 zile prevederile art. 95 alin. (1) (termenul se împlinește la 11 iun. 2007, după care operează prevederile art. 147 alin. (1) din Constituție)
Vezi si: D.C.C. nr.264/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 95 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
art. 95 alin. (1)
Modificată: O.U.G. nr.19/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
- modifică art. 161 alin. (2); introduce alin. (3) la art. 91, alin. (3), (4) și (5) la art. 161; abrogă art. 921, art. 931 și art. 932
  L. nr.250/2007 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
- modifică art. 5 alin. (1) pct. IV partea introductivă și alin. (2), art. 23 alin. (3), art. 49 alin. (4), art. 52, art. 78 alin. (4), art. 80 alin. (3), art. 86 alin. (1), art. 162 alin. (2), art. 1671 alin. (1)
  O.G. nr.40/2007 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007
- majorează valoarea punctului de pensie începând cu 1 sept. 2007
  O.U.G. nr.91/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul protecției sociale
- modifică art.5 alin.(1) punctul V, art.5 alin.(2), art.6 alin.(2) și (3), art.7 alin.(1) și (2), art.23 alin.(1), art.24 alin.(1), art.24 alin.(5), art.26, art.28 alin.(1) și (2), art.33, art.142; introduce art.61, art.131, alin.(4), (5), (6) și (7) la art.28; abrogă alin.(11) al art.6, alin.(3) al art.7, art.10, alin.(3) al art.23, alin.(3) și (4) ale art.24, alin.(4) al art.35
  O.U.G. nr.111/2007 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007, aprobat prin Legea nr. 487/2006
- majorează valoarea punctului de pensie începând cu 1 nov. 2007
  L. nr.387/2007 LEGEA bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008
- majorează valoarea punctului de pensie începând cu 1 ian. 2008
  L. nr.11/2008 pentru modificarea art. 58 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
- modifică art. 58
  O.U.G. nr.83/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
- modifică art. 9 alin. (2); introduce alin. (3) și (4) la art. 9
  O.G. nr.26/2008 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008, aprobat prin Legea nr. 387/2007
- majorează valoarea punctului de pensie
  O.U.G. nr.100/2008 pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
- introduce art. 782 la 1 oct. 2008
  O.U.G. nr.108/2008 pentru modificarea unor acte normative din domeniul social
- modifică art. 61 alin. (2); abrogă art. 61 alin. (3)
Referită de: Decizie nr.40/2008 DECIZIA nr. 40 din 22 septembrie 2008
- art. 43 alin. (1) și (2), art. 77 alin. (2)
Modificată: L. nr.200/2008 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul protecției sociale
- aprobă cu modificări O.U.G. nr.91/2007 și modifică art.26 și art.142 alin.(1)
  L. nr.218/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
- modifică art. 12; introduce art. 782, art. 1651
  O.U.G. nr.209/2008 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
- modifică art. 12 lit. b), art. 782 și art. 1651 la data de 1 ian. 2010
  O.U.G. nr.230/2008 pentru modificarea unor acte normative în domeniul pensiilor din sistemul public, pensiilor de stat și al celor de serviciu
- modifică art. 94; introduce lit. g) la art. 92 alin. (1)
  O.U.G. nr.4/2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul bugetar
- prevederile art. 80 alin. (3) nu se aplică în anul 2009
  L. nr.19/2009 Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009
- majorează valoarea punctului de pensie începând cu 1 apr. 2009 și 1 oct. 2009
  L. nr.39/2009 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
- modifică art. 9 alin. (2)
  L. nr.209/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
- modifică art. 26 alin. (2), art. 92 alin. (1) lit. b); introduce lit. d) la art. 26 alin. (1), alin. (2) la art. 87, lit. g) la art. 92 alin. (1), alin. (3) la art. 92, alin. (4) la art. 93, lit. e) și f) la art. 94 alin. (1)
  L. nr.273/2009 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
- modifică art. 49 alin. (4), art. 52
  O.U.G. nr.114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare
- prevederile art. 80 alin. (1) și (3) nu se aplică în anul 2010
  L. nr.49/2010 privind unele măsuri în domeniul muncii și asigurărilor sociale
- modifică art. 41 alin. (5), art. 82 alin. (2), art. 83, art. 86, art. 1672
  L. nr.118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar
- dispozițiile legale privind înscrierea la pensie anticipată și pensie anticipată parțială nu se mai aplică
Abrogată: L. nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice


Duminică, 26 mai 2024, 03:08

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.